USA: otwarcie prawosławnego domu pomocy dla kobiet

Dominika Kovačević, 20 marca 2016

 Organizacja ZOE (z greckiego „życie”) to pan-prawosławna amerykańska inicjatywa pomagająca kobietom w trudnej sytuacji, zwłaszcza będącym w ciąży nie z własnego wyboru i rozważających aborcję. Organizacja zapewnia takim kobietom pomoc duchową, materialną i psychologiczną, w ostateczności szuka również prawosławnych rodzin gotowych do adopcji. Jej działacze również obejmują opieką te kobiety, które kiedyś, nie znalazłszy pomocy, zdecydowały się na aborcję – te kieruje się na drogę uzdrowienia duchowego i psychicznego.

Czwarty marca był dniem historycznym dla ZOE, bowiem w Parmie (stan Ohio) dokonano otwarcia i poświęcenia domu pomocy dla kobiet prowadzonego przez tę organizację. Uroczystości przewodniczyli: metropolita Pittsburgha Sawa (GOARCHA – Grecka Cerkiew w Ameryce), biskup Daniel (Ukraińska Cerkiew w USA), biskup Grzegorz (Karpato-Rusińska diecezja USA), arcybiskup Natanael (rumuński biskup Cerkwi amerykańskiej – OCA) oraz biskup Chicago Paweł (OCA).

W domu tym każda potrzebująca kobieta w ciąży będzie mogła znaleźć opiekę duszpasterską, psychologiczną, medyczną i materialną.

Koszty budowy i wyposażenia (m. in. w sprzęt medyczny) domu wyniosły 250 tys. dolarów; kwotę pokryto dzięki pomocy darczyńców.

Strona organizacji

Na podstawie: acrod.org