09 kwietnia 2022, tłum. Grzegorz Szmyga

Podziękowania metropolity Onufrego

Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy.
09 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Metropolita Eugeniusz: bombardowanie obiektów cywilnych w Ukrainie to zbrodnia

Metropolita talliński i całej Estonii, w wywiadzie udzielonym estońskiej telewizji ETV+.
08 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Buczy

To pierwsze prawosławne nabożeństwo w mieście po wyzwoleniu Buczy spod okupacji rosyjskiej.
07 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Biskup Sylwester (Stojczew): popełniono zbrodnie wojenne

Świat nigdy nie będzie taki, jaki był wcześniej.
06 kwietnia 2022, tłum. Grzegorz Szmyga

Metropolita Onufry o tragedii w Buczy

03 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Amerykańska Cerkiew Prawosławna: oświadczenie w sprawie Ukrainy

Żaden chrześcijanin nie może być bezstronny w obliczu rozwijającego się kryzysu humanitarnego, cierpienia ani zła.
03 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Zniszczone świątynie Ukrainy

Największą liczbę zniszczonych cerkwi stanowi własność Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.
02 kwietnia 2022, Stefan Dmitruk

Pomoc humanitarna Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej

Diecezjom Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej przekazano wsparcie finansowe oraz materialne.
01 marca 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Patriarcha jerozolimski Teofil III: oświadczenie w sprawie Ukrainy

Niech Pan oświeci umysły po to, by szukano dialogu i jedności oraz by zapanował trwały pokój.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|