19 grudnia 2022,

Walne Zgromadzenie BMP w Chełmie

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się św. Liturgią celebrowaną w chełmskiej katedrze przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.
19 grudnia 2022, ks. Paweł Łapiński

Poświęcenie szkoły w Studziankach

Pierwotnie budynek ten służył jako szkoła cerkiewna.
18 grudnia 2022, Halina Borowik

Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – koło Nr 1 w Białymstoku.
18 grudnia 2022, Marek Masalski

ELEOS na Święta

Kolejni podopieczni otrzymują paczki.
17 grudnia 2022,

Premiera filmu: U źródeł Monasteru Supraskiego

W filmie pokazane są wydarzenia, które miały miejsce w pierwszym stuleciu istnienia Monasteru Supraskiego.
15 grudnia 2022, Mirosława Pietkiewicz

I etap Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Chęć przystąpienia do zawodów zadeklarowało ponad 90 uczniów.
14 grudnia 2022,

Nowość wydawnicza: Płyta z homiliami arcybiskupa Jakuba

Płyta zawiera 10 homilii okresu triodionu kwiecistego od święta Paschy do Niedzieli Wszystkich Świętych.
14 grudnia 2022, ks. dr Roman Dubec

Zakończenie prac konserwatorskich przy starodrukach cerkiewnych

Pracom konserwatorskim poddane zostały księgi z okresu I Rzeczypospolitej.
13 grudnia 2022, Sławomir Nazaruk

XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Doroczne walne zebranie Bractwa rozpoczęło się uczestnictwem Bratczyków w Świętej Liturgii w soborze św. Mikołaja.
13 grudnia 2022, ks. Jarosław Szczur

Turniej Piłki Nożnej w Chełmie

W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 110 zawodników z całego kraju.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|