29 maja 2022, Anna Radziukiewicz

444 wydanie Przeglądu Prawosławnego

Przegląd najnowszego numeru.
28 maja 2022,

Diecezjalna konferencja duchowieństwa w Radomiu

Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy w asyście duchowieństwa z diecezji.
26 maja 2022,

Święto parafialne w Zgorzelcu

Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy w budowanej cerkwi, na dolnej kondygnacji, abp. Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii.
26 maja 2022,

Konferencja duchowieństwa i pracowników świeckich prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej

Coroczne zebranie duchowieństwa rozpoczęło się od Boskiej Liturgii w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.
26 maja 2022,

Warszawa: święto kaplicy akademickiej

Nabożeństwom w przededniu i w dniu święta przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście duchowieństwa akademickiego i księży okręgu warszawskiego.
24 maja 2022,

Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

W chwili obecnej widzimy już mury z cegły pełnej czerwonej, stanowiącej wypełnienie okalającej je konstrukcji żelbetowej wylewanej.
24 maja 2022,

Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski
23 maja 2022, Piotr Jurczuk

Spotkanie o pielgrzymkach do Poczajowa

Prelekcję wygłosił Piotr Jurczuk – uczestnik pielgrzymek w latach 2015-2019.
20 maja 2022,

Święto parafialne w stołecznej Hagii Sophii

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy w historycznej konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia należało do najważniejszych w całym roku liturgicznym.
19 maja 2022,

Spotkanie z uchodźcami w Supraślu

Z przebywającymi w Akademii Supraskiej obywatelami Ukrainy w imieniu pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy spotkał się Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|