24 maja 2022,

Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

W chwili obecnej widzimy już mury z cegły pełnej czerwonej, stanowiącej wypełnienie okalającej je konstrukcji żelbetowej wylewanej.
24 maja 2022,

Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski
23 maja 2022, Piotr Jurczuk

Spotkanie o pielgrzymkach do Poczajowa

Prelekcję wygłosił Piotr Jurczuk – uczestnik pielgrzymek w latach 2015-2019.
20 maja 2022,

Święto parafialne w stołecznej Hagii Sophii

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy w historycznej konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia należało do najważniejszych w całym roku liturgicznym.
19 maja 2022,

Spotkanie z uchodźcami w Supraślu

Z przebywającymi w Akademii Supraskiej obywatelami Ukrainy w imieniu pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy spotkał się Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
18 maja 2022, ks. Jarosław Szczur

Posiedzenie komisji ds. hagiologionu

Prezentacja materiałów, dyskusja oraz refleksja nad wielowymiarową spuścizną życia i męczeństwa duchownych oraz wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce.
12 maja 2022, protodiakon Wiaczesław Perek

Św. Wielkomęczennika Jerzego na białostockim Nowym Mieście

Uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański
12 maja 2022, ks. Dionizy Rusnak

Konferencja duchowieństwa na św. Górze Grabarce

Przewodni temat konferencji brzmiał: „Istota sakramentu i wynikająca z niej mistyczna ważność sprawowanych sakramentów Cerkwi prawosławnej”.
11 maja 2022, ks. Gabriel Masalski

Święto św. Mikołaja Cudotwórcy oraz 75 rocznica „Akcji Wisła” w Gdańsku

Wierni gdańskiej parafii wypełnili cerkiew po brzegi, dając wyraz wdzięczności patronowi za jego opiekę nad całą społecznością.
09 maja 2022, ks. Dariusz Sulima

Krzyż upamiętniający 75 rocznicę tragicznej Akcji Wisła

Poświęcenia krzyża dokonał biskup supraski Andrzej.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|