WIADOMOSCI.CERKIEW.PL

20 grudnia 2023, św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk

List 23. Gdzie jest Bóg?

Zapraszamy do lektury wybranych listów św. Ambrożego z Optiny do świeckich osób
19 grudnia 2023,

2 minuty z Ojcami: rodzaje grzechów

Dla każdego wielkim jest to, co nad nim panuje, małym zaś to, nad czym może on zapanować - św. Bazyli Wielki.
18 grudnia 2023,

Życie warte przeżycia - nagranie spotkania

40. rocznica śmierci o. Aleksandra Schmemanna.
18 grudnia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Święte Maria i Elżbieta

Tematy zapoczątkowane w anielskim pozdrowieniu, które Maria otrzymuje od Gabriela, są kontynuowane przez pozdrowienie, które otrzymuje od Elżbiety.
17 grudnia 2023, o. Włodzimierz Misijuk

Głośno czy po cichu?

O praktyce głośnego lub cichego czytania modlitw Boskiej Liturgii.
16 grudnia 2023, o. Andrej Nikolaidi (tłum. Justyna Pikutin)

Jak w przyszłości uniknąć grzechu albo gorzki smak śmierci

Bóg jest Źródłem naszego istnienia. W konsekwencji, im bardziej oddalamy się od Niego, tym bardziej oddalamy się od życia, a tym samym bardziej i głębiej pogrążamy się w królestwie śmierci. Popełniając grzech, człowiek oddala się od Boga i w rezultacie wnosi do swojego życia tchnienie śmierci.
15 grudnia 2023,

Światło Psałterza - Panie, w Twej zapalczywości nie oskarżaj mnie

Ojciec Patrick Reardon, opisując Psalm 37, który jest śpiewany podczas pierwszej części niedzielnej jutrzni, nazywa go „jedną z trudniejszych części Psałterza”. Główne tematy, grzech i cierpienie, nie są przeznaczone dla osób o słabym sercu.
14 grudnia 2023,

2 minuty z Ojcami: spełnianie próśb

Bóg czyni wszystko dla dobra ludzi, sam bowiem wie lepiej, co jest pożyteczne i korzystne dla nich - św. Jan Prorok.
12 grudnia 2023,

2 minuty z Ojcami: Imię Chrystusa i imię chrześcijanina

Trzeba najpierw być człowiekiem, by otrzymać stosowne dla niego określenie - św. Grzegorz z Nyssy.
11 grudnia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Łukaszy dwóch

To, co widzimy w Ewangelii św. Łukasza, to sposób, w jaki różnica, rozbieżność i wyjątkowość w bogactwie naszej tradycji Nowego Testamentu mogą same w sobie przybliżyć i zwrócić uwagę na zasady teologiczne.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|