30 kwietnia 2022, Andrej German (tłum. Justyna Pikutin)

Troparion Paschy i sposób, w jaki śpiewają go Grecy, Gruzini i Słowianie

Trudno przecenić znaczenie Troparionu Paschalnego dla prawosławnych chrześcijan, gdyż jest on nie tylko uroczystym hymnem radości i dziękczynienia. W tym kilkuwyrazowym hymnie (w wersji słowiańskiej jest dziesięć słów) zawarta jest kwintesencja i sens nauczania Cerkwi, cała istota wiary chrześcijańskiej.
29 kwietnia 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Najmniejsze, co mogę zrobić

Jedno z odwiecznych zmagań, jakie toczę w życiu duchowym, pochodzi z formy dumy, która mocno we mnie tkwi i przejawia się w postawie „wszystko albo nic” - i wobec życia duchowego, i innych dyscyplin życiowych.
28 kwietnia 2022,

Żywoty Akacjusza z Meliteny, Paisjusza Pieczeskiego i Symeona Bosego

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
28 kwietnia 2022, ks. Aleksander Paszkowski (tłum. Klaudia Ambrożewicz)

Bóg zawsze jest z nami

Jeśli spojrzymy na nasze doświadczenia z otwartym sercem, okaże się, że Bóg nas nie opuszcza, ale jest obecny w naszym życiu i pomaga nam.
27 kwietnia 2022, o. Luke A. Veronis (tłum. Gabriel Szymczak)

Nasz zmartwychwstały Pan

Zmartwychwstanie ma kluczowe znaczenie dla wszystkiego, w co wierzymy. Jest to zasadniczy fakt, który odróżnia Jezusa Chrystusa od wszystkich innych założycieli i przywódców światowych religii. Chrystus powstał z martwych i przez Swoje zmartwychwstanie zniszczył dla nas wszystkich moc śmierci.
26 kwietnia 2022, Palladiusz

Jeśli więc wytrwasz, demon straci swą werwę i zostawi cię w spokoju

Fragment opowiadań dla Lausosa Palladiusza.
25 kwietnia 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Anioły, demony i Eucharystia

Podstawowe miejsce, w którym życie prawosławnych chrześcijan przecina się dynamicznie z anielskim królestwem Boskiej Niebiańskiej Rady, znajduje się w chrześcijańskim kulcie, a w szczególności w Boskiej Liturgii.
24 kwietnia 2022, o. Vasile Tudora (tłum. Gabriel Szymczak)

Świadkowie światła

Wspaniale jest uczestniczyć w nabożeństwach w noc Paschy, być częścią radosnego święta światła, które Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi na ziemię. Jedyną smutną częścią jest to, że zaczyna nas wielu, a kończy kilku... Wiele osób przychodzi, otrzymuje światło, słucha Ewangelii i spieszy do domu, myśląc, że spełniło swój chrześcijański obowiązek.
23 kwietnia 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Unicestwienie śmierci

Bóg jest Tym, kto stworzył wszystko. Z nicości, z niczego stworzył człowieka, ciało i duszę jako jedność psychosomatyczną. Cerkiew prawosławna nie rozgranicza człowieka na duszę i ciało, ale patrzy na niego jak na osobę, w której dusza i ciało stanowią niepodzielną całość.
22 kwietnia 2022, Święty mnich Symeon Metafrastes

Słowo na płacz Bogurodzicy

Biada Mi, Synu Mój i starszy ode Mnie! Jakie nadgrobne zawodzenie i jakie pogrzebowe pieśni zaśpiewam Tobie? Już nie jestem Naczyniem, które przyjęło mannę, ponieważ karmiąca dusze Manna złożona jest do grobu. Już nie jestem Krzewem Gorejącym, ponieważ niematerialnym ogniem Twojego grobu jestem spalona doszczętnie
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|