14 listopada 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Gniew Boży

Choć gniew Boży jako pojęcie wyraża się za pomocą słów związanych z gniewem emocjonalnym, nie ma on na celu wyrażenia namiętności czy stanu emocjonalnego. Jest to ważne wyróżnienie w przełamywaniu popularnej karykatury „gniewnego Boga”.
13 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 2

Smutek z uwagi na Boga przynosi radość, skruchę, zbawienie, oswobodzenie, pokój i ukojenie. Człowiek płacze, rozpacza i cierpi z powodu swojej sytuacji i z powodu swoich grzechów, ale wewnątrz odczuwa radość. Jest to coś, co święci ojcowie nazywają "radościosmutkiem" czyli radość i smutek w jednym.
12 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 1

Słowo o ziemskich troskach, smutku ze względu na Boga i ludzkim pocieszeniu - rozważania metropolity Limassol Atanazego nad 2 Kor 7, 5-13
11 listopada 2022, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Perfekcjonista

W życiu duchowym miłości towarzyszy dyskrecja. Jeśli wybraliśmy ścieżkę dobroci, musimy iść nią z przebaczeniem za to, co możemy stracić pomimo naszych najlepszych wysiłków.
10 listopada 2022, Panteleimon Tomazos (tłum. Gabriel Szymczak)

Niebo i piekło

Stanowisko prawosławnego nauczania dogmatycznego jest takie, że niebo i piekło nie są dwoma ograniczonymi miejscami, w których sprawiedliwi są nagradzani, a niesprawiedliwi karani po śmierci; piekło nie jest też uznawane za obszar pełen konkretnych narzędzi tortur. Niebo i piekło to stany i formy relacji z naszym życiodajnym Bogiem.
09 listopada 2022, igumen Tryfon (tłum. Gabriel Szymczak)

O świętych, królestwie i skrusze

Rozważania igumena Tryfona
08 listopada 2022, Szymon Hiżycki OSB

Prawdziwa pokora

Fragment książki „Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów”.
07 listopada 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Pokuta

Teorie te przedstawiają próby wyjaśnienia, w takim czy innym stopniu systematyczne, jak działa pokuta, a w szczególności ofiarnicza śmierć Chrystusa na krzyżu.
06 listopada 2022, ks. Ioan V. Istrati (tłum. Michał Diemianiuk)

Błogosławieństwa - dekalog ukrzyżowanej miłości

Błogosławieństwa - to dziewięć wezwań Zbawiciela z Kazania na Górze, w którym otwiera się nam nowe widzenie historii
05 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Łaknienie Boga

Osoba, która ma osobistą relację z Bogiem, nie odczuwa pustki w sobie. Łaska Boża ma niesamowitą cechę: niezależnie od tego, czy to wielki święty, czy też tylko zwykły człowiek dąży do spotkania z Bogiem, każdy zdobywa wiedzę i doświadczenie łaski, smakuje jej, doświadczając Bożej obecności.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|