19 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Upadek w chaos

Nie ma nic bardziej traumatycznego niż początek chaosu. Przewidywalność załamuje się, dobro zdaje się zanikać, a szaleństwo najzwyklejszego przetrwania przejmuje kontrolę. W chaosie wszystko wydaje się prawdopodobne, ponieważ sam rozum stał się nieosiągalny.
18 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nasza jedność w Chrystusie

Ojcowie Kościoła postrzegali prawosławie jako drogę życia, a nie religię. Chociaż Kościół ma wiele takich samych atrybutów jak religia, nie oznacza to, że sam jest wyłącznie instytucją religijną. Jest raczej szpitalem dla duszy, w którym możemy otrzymać uzdrowienie, umożliwiające obcowanie z naszym Stwórcą.
17 listopada 2021, tłum. o. Mariusz Synak

O Sądzie Ostatecznym, zbawieniu i samobójstwie

Rozważania metropolity Antoniego (Blooma)
16 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Św. Symeon o swoim nawróceniu

Pewnego wieczoru, gdy młodzieniec stał prosto i modlił się słowami celnika: „Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym” (Łk 18, 13), ogarnęła go cudowna i nieoczekiwana obecność Boga. Nagle pokój wypełnił Boski blask. Zdumiony i niewiedzący, co się dzieje, zapomniał, gdzie jest. Wszędzie widział światło.
15 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Duch Boży w Starym Testamencie

Chociaż Duch Boży lub Duch Święty pojawia się w hebrajskich pismach świętych, znacznie mniej było przypuszczeń na temat jego tożsamości i pochodzenia.
14 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Być instrumentem w Bożych rękach

Każdy z nas jest powołany przez Boga do działania jako Jego ambasador; jako Jego narzędzie miłości i światła; jako Jego wysłannik radości i pokoju. Pomyśl o tym – kiedy ludzie czasami zastanawiają się, gdzie Bóg jest w dzisiejszym świecie, wszystko, co muszą zrobić, to spojrzeć na NAS.
13 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

Panie, zmiłuj się

Wszystkie nasze potrzeby mieszczą się w jednej frazie: “Panie, zmiłuj się”.

Rozważania metropolity Limassol Atanazego
12 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dlaczego Bóg nas upokarza?

Słowo namiętność, pasja oznacza ból. I tak nasze ciało, nasz charakter psychofizyczny rządzi naszym umysłem. Ale ból to interesująca rzecz. Ból nie zawsze jest taki sam, może nawet stać się czymś, na co się czeka.
11 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Miłując wroga

Bądź miły, bądź miłosierny, kochaj wroga. Ale czy to jest możliwe? Tak, absolutnie jest możliwe, dzięki mocy łaski Bożej i naszej chęci traktowania siebie nawzajem jako osób stworzonych na obraz i podobieństwo Boga.
10 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

Komu wierzyć?

Nastały czasy, w których potok informacji, wylewanych na człowieka, stał się tak obfity i pełen sprzeczności, że coraz częściej pojawia się pytanie: Komu wierzyć?
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|