19 marca 2023, ks. prot. Adam Sawicki

Porażka, która jest sukcesem

Oto przychodzi Mesjasz, Zbawiciel ludzkości. Wedle logiki dzisiejszego świata, w życiu Jezusa z Nazaretu znajdujemy wyłącznie same przegrane: poczęty bez ojca; urodzony w zatęchłej norze pośród zwierząt; zdradzony przez ucznia; opuszczony przez apostołów; skazany na śmierć za to, że niewinny...
18 marca 2023, o. Andrei Nikolaidi (tłum. Justyna Pikutin)

Dlaczego dla chrześcijan tak ważny jest Krzyż?

Zrywając kajdany śmierci własną śmiercią, sam Bóg dobrowolnie wstąpił na Krzyż, poddając się straszliwym cierpieniom i życiodajnej śmierci dla zbawienia całej ludzkości. I odtąd to straszliwe narzędzie ludzkiego cierpienia stało się znakiem, symbolem niebiańskiej Miłości, miłości Boga do człowieka.
17 marca 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Droga Krzyża

W połowie Wielkiego Post prawosławni obchodzą Święto Krzyża. Krzyż Chrystusa jest wielkim symbolem przebaczenia, pojednania, pokoju z Bogiem. Krzyż Chrystusa oznacza, że możemy zwrócić się do Boga z wiarą i pokutą, ale bez konieczności stawienia czoła niespłacalnemu długowi, i że możemy być pewni, że znajdziemy łaskę i przebaczenie.
16 marca 2023, o. Paul Yerger (tłum. Gabriel Szymczak)

Otwórz mi bramę pokuty

Dla prawosławnych Krzyż jest niesamowitą tajemnicą. W Piśmie Świętym używa się wielu obrazów i żaden tego nie wyjaśnia. Nasz Pan rzeczywiście mówi o sobie jako o ofierze, kiedy utożsamia swoje Ciało z ofiarą paschalną. On również mówi o sobie jako o okupie (Mk 10, 45), ale prawosławni nie rozumieją tego jako transakcji prawnej.
15 marca 2023, Dominika Kovačević

Poszczący człowiek: cierpiętnik czy dżihadysta?

Post to jest jakaś ofiara z siebie, dziesięcina z roku. Ale wcale nie dla Boga – On naszych wyrzeczeń i łez nie potrzebuje. To my ich potrzebujemy. Żeby doceniać różne rzeczy, żeby zyskiwać w sobie Boże podobieństwo, żeby przezwyciężać własne słabości…
14 marca 2023,

Księga Starców (Gerontikon): Księga walki i księga pociechy

Księga Starców daje nam bardzo ciekawy obraz społeczności pustelników, i to tak jej osiągnięć, jak i niedociągnięć.
13 marca 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Nowy Rok

Czas ma strukturę nie dzięki konstrukcjom matematycznym czy ziemskim mocom, ale dzięki samej Prawdzie, wokół której ujawnia się jego cel i znaczenie.
12 marca 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Chrystus przebacza i uzdrawia

Centrum i istotą wiary chrześcijańskiej jest sam Chrystus. Chrystus twierdził, że jest nową Świątynią Boga, świętym miejscem, w którym ludzie mogą się spotkać i przyjąć pełną obecność żywego Boga na ziemi. Chrystus to Emmanuel, „Bóg z nami”.
11 marca 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Powróćmy do żywych relacji

Dar dany człowiekowi przez Boga - dar osobistej komunikacji między ludźmi - po cichu znika z naszego życia. Wydawałoby się, że wręcz przeciwnie, nowoczesna technologia ułatwiła komunikację i uczyniła ją bardziej dostępną, ale jeśli spojrzymy głębiej, zobaczymy, że stopniowo ograniczamy się do tego sposobu komunikacji, zastępując nim naturalny sposób porozumienia - żywą więź międzyludzką.
10 marca 2023, Gabriel Szymczak

Tu i teraz

Póki żyjemy na ziemi, musimy iść; chrześcijanie wierzą, że ku Bogu, ku zbawieniu i życiu wiecznemu. Wszystko, co dzieje się po drodze, jest swoistą mieszaniną – woli Bożej i naszej; radości i smutku; sukcesu i porażki; aktywności i biernego oczekiwania; wreszcie cnoty i grzechu.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|