18 listopada 2022, o. Lawrence Farley (tłum. Gabriel Szymczak)

Kościół i apokalipsa

Prorok skupia się na problemach i wyzwaniach tego wieku, szukając zbawienia tu i teraz. To, co apokaliptyczne, koncentruje się na nadchodzącym wieku. Przeznaczenie, które zapowiada, nie ma na celu nakłonienia złych ludzi do pokuty, ale pocieszenie zrozpaczonych ludzi, którzy boją się, że nigdy nie będzie lepiej.
17 listopada 2022, archimandryta Georgios Kapsanis (tłum. Gabriel Szymczak)

Młodym trudno jest przyjść do cerkwi

W Kościele ludzie mogą naprawdę urzeczywistnić swoją osobowość w komunii z Bogiem i z innymi ludźmi, a zatem mogą osiągnąć najwyższy potencjał naszego istnienia, jakim jest przebóstwienie. Kościół daje nam szansę na prawdziwy humanizm.
16 listopada 2022, o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

Chrześcijańskie zakończenie życia naszego

Po przejściu na prawosławie, jedną z pierwszych przyjętych przeze mnie misji była praca kapelana domowego hospicjum. Z medycznego punktu widzenia nie przypominało to niczego, co widziałem wcześniej. Wszyscy nasi pacjenci umierali, a naszą misją była opieka paliatywna. Nie było „choroby” do leczenia – tylko pacjenci.
15 listopada 2022, Ewagriusz z Pontu

Demony walczą z nami poprzez myśli…

Pokusa ta bowiem jest złożona z kilku myśli, ponieważ powstaje z nienawiści i pożądliwości.
14 listopada 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Gniew Boży

Choć gniew Boży jako pojęcie wyraża się za pomocą słów związanych z gniewem emocjonalnym, nie ma on na celu wyrażenia namiętności czy stanu emocjonalnego. Jest to ważne wyróżnienie w przełamywaniu popularnej karykatury „gniewnego Boga”.
13 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 2

Smutek z uwagi na Boga przynosi radość, skruchę, zbawienie, oswobodzenie, pokój i ukojenie. Człowiek płacze, rozpacza i cierpi z powodu swojej sytuacji i z powodu swoich grzechów, ale wewnątrz odczuwa radość. Jest to coś, co święci ojcowie nazywają "radościosmutkiem" czyli radość i smutek w jednym.
12 listopada 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O troskach - cz. 1

Słowo o ziemskich troskach, smutku ze względu na Boga i ludzkim pocieszeniu - rozważania metropolity Limassol Atanazego nad 2 Kor 7, 5-13
11 listopada 2022, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Perfekcjonista

W życiu duchowym miłości towarzyszy dyskrecja. Jeśli wybraliśmy ścieżkę dobroci, musimy iść nią z przebaczeniem za to, co możemy stracić pomimo naszych najlepszych wysiłków.
10 listopada 2022, Panteleimon Tomazos (tłum. Gabriel Szymczak)

Niebo i piekło

Stanowisko prawosławnego nauczania dogmatycznego jest takie, że niebo i piekło nie są dwoma ograniczonymi miejscami, w których sprawiedliwi są nagradzani, a niesprawiedliwi karani po śmierci; piekło nie jest też uznawane za obszar pełen konkretnych narzędzi tortur. Niebo i piekło to stany i formy relacji z naszym życiodajnym Bogiem.
09 listopada 2022, igumen Tryfon (tłum. Gabriel Szymczak)

O świętych, królestwie i skrusze

Rozważania igumena Tryfona
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|