29 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Bycie i działanie: o buncie

We współczesnym świecie sama idea wiary stała się anemiczna. Jest się chrześcijaninem, jeśli wierzy się, że pewne twierdzenia są prawdziwe.
28 listopada 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na początek postu przed Narodzeniem Chrystusa

“Przygotuj się spotkać Boga twego, duchowy Izraelu!” Upiększaj się, umysłowy Betlejemie! Otwórz się, sercowy Edenie! “Pan jest blisko” (Flp 4, 5), gwiazda nad głową, Dziewica i mędrcy w drodze! Nie ociągaj się i ty, duszo wierząca!
27 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

O pokój całego świata... do Pana módlmy się

Rozważania metropolity Limassol Atanazego
26 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wstyd i dziękczynienie

Wstyd to emocja „nieznośna”. To głęboki ból, który odczuwamy w związku z tym, „kim jesteśmy”. To ekstremalna wrażliwość i nagość. Naszym najgłębszym instynktem w obliczu wstydu jest ukrywanie się. Właśnie to robią Adam i Ewa po swoim grzechu w Ogrodzie.
25 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nie wystarczy pokonać zło

W dzisiejszych czasach utożsamiamy niegodziwość tylko z wszelkimi konfliktami z prawem świeckim. Wszystko, co rani inną osobę lub zadaje nam rany cielesne lub duchowe, jest niegodziwe tylko wtedy, gdy narusza prawo innej osoby do życia, wolności i własności.
24 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Obłuda - skorupa śmierci

Rozważania św. Mikołaja (Velimirovica)
23 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dwie ścieżki

Zwrócenie się ku niegodziwości jest dla nas nieskończenie łatwiejsze niż zwrócenie się ku dobroci, ku Bogu. Jesteś jednym ze stworzeń Bożych, On wspiera cię, nieustannie nawołuje do twojego prawdziwego celu - żywej relacji z Nim, a ty jednak nieustannie skłaniasz się ku przeciwnemu.
22 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Człowiek jako obraz Boga

Prawdziwe i pełne zobrazowanie Boga w ludzkiej naturze, niespełnione przez ludzkość trwającą w grzechu, znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. W Chrystusie Bóg objawia się doskonale w naturze ludzkiej i przez nią. Chrystus jest bowiem wyraźnym obrazem Ojca.
21 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

On stał się naszą nadzieją

Nie ma nic gorszego niż widok własnych dzieci, które są chore, cierpiące, które odczuwają ból. To rozdziera serce na tysiące kawałków. Dla rodzica jest to trudne. Ale jest coś jeszcze gorszego. Nie mogę sobie wyobrazić myśli o utracie dziecka.
20 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

Pokój ducha pierwszą z oznak łaski Bożej

Rozważania metropolity Limassol Atanazego
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|