09 maja 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Kim jest diabeł?

Jest o wiele więcej z Miltona niż z Pisma Świętego w dzisiejszym, przeciętnym chrześcijańskim rozumieniu tego, kim jest Diabeł, jakie są jego cele i zamiary oraz jak stał się tym, kim jest dzisiaj.
08 maja 2022, metropolita Włodzimierz (tłum. Stefan Dmitruk)

Metropolita Włodzimierz: Niedziela Niewiast Niosących Wonności

Kazanie wygłoszone przez śp. metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana; 1935 – 2014) z okazji III Niedzieli po Wielkanocy.
07 maja 2022, metropolita Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Szczególna rola kobiety

Znaczenie kobiety w świecie jest ogromne. Przejawia się to we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji, zarówno osobistej, jak i społecznej. Kobieta działa w sposób szczególny: jest jakby filtrem, który oczyszcza ze zła. Natura kobiety jest dziełem Boga.
06 maja 2022, o. Włodzimierz Puczkow (tłum. Gabriel Szymczak)

Jak nie uśpić czujności

Gdyby ktoś mnie zapytał, co jest głównym problemem życia duchowego współczesnego człowieka, nie wahałbym się ani chwili z odpowiedzią, że jest to brak systematyczności.
05 maja 2022, Synaksarion

Żywoty Elżbiety Cudotwórczyni, Macedoniusza II i Eulogiusza

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
05 maja 2022, o. Lawrence Farley (tłum. Gabriel Szymczak)

Czy chrześcijaństwo na Zachodzie upada

W okresie mojej młodości (a to wieki temu…) zwykle w niedzielę ludzie szli do kościoła, a jeśli ktoś nie szedł - to zwykle przyznawał się do tego, jakby przepraszając. Szanowani ludzie chodzili do kościoła, ponieważ było to godne szacunku.
04 maja 2022, o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

Cienie, ikony i wiek, który ma nadejść

Rzeczywistość, którą widzimy, jest „przemijająca”, „odchodzi”. Istnieje jednak Rzeczywistość (niewidzialna), która jest wieczna. To jest to, czego nie można zachwiać.
03 maja 2022, Palladiusz

Jak długo jeszcze, siwy żarłoku, mam być z tobą?

Fragment opowiadań dla Lausosa Palladiusza.
02 maja 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Ci, co przyjmują chrzest za zmarłych

Jest to w istocie praktyka, która nadal ma miejsce w Kościele prawosławnym.
01 maja 2022, metropolita Włodzimierz (tłum. Stefan Dmitruk)

Metropolita Włodzimierz: Niedziela apostoła Tomasza

Słowo wygłoszone przez śp. metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana; 1935 – 2014) z okazji II Niedzieli po Wielkanocy.
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|