16 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Rozwijać duchową dyscyplinę wdzięczności

Czasami postrzegamy wdzięczność jako spontaniczną odpowiedź na coś, co ktoś dla nas zrobił. To miłe. Jednak wdzięczność jako dyscyplina duchowa oznacza świadome kultywowanie ducha wdzięczności – za wszystko, co postrzegamy jako dobre, jak również za błogosławieństwa, które otrzymujemy.
15 grudnia 2021, tłum. Dominika Kovačević

Chwiejna Cerkiew

„Lud Boga” jest powołany Boskim Głosem; to koncepcja wspomniana w Starym Testamencie, odnosząca się do ludu, do którego Bóg przemawiał poprzez Mojżesza i przed którym kroczył do Ziemi Obiecanej. Ten obraz zachowuje Ewangelia i chce, by przez niego wierni poprzez Chrystusa podążali do Królestwa.
14 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Łączność z Bogiem

Prawdziwa wiara nie jest teoretycznym potwierdzeniem idei istnienia Boga, ale osobistym poszukiwaniem Boga jako kochającego Ojca i niezawodnej nadziei.
13 grudnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Chrystus w Ewangeliach

Św. Jan nie przedstawia nam innego Jezusa niż św. Mateusz, św. Marek czy św. Łukasz. Jest to raczej różnica w podejściu do sposobów przekazywania tych treści.
12 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Kto nas uwolni

Ludzie próbują znaleźć różne sposoby na uśmierzenie bólu swoich grzechów i ciężaru, jaki nakłada on na ich dusze. Niektórzy uciekają się do alkoholu lub narkotyków. Dla innych jest to uwaga, uczucie, pochwała lub fizyczne pocieszenie.
11 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

"O zjednoczenie wszystkich"

Rozważania metropolity Limassol Atanazego
10 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

O rozeznaniu

Jedno z powiedzeń Ojców Pustyni brzmi: „Kto jest swoim własnym duchowym ojcem, ma głupca za duchowego ojca”. A kiedy mamy kogoś innego za duchowego ojca lub matkę, nie odnosimy żadnej korzyści, jeśli ciągle staramy się rozpoznać ich zamiary.
09 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Błogosław, czyń dobro i módl się

Archimandryta Sergiusz (Bowyer), igumen klasztoru św. Tichona w Południowym Kanaanie w Pensylwanii, podsumowuje komunię z Bogiem trzema nakazami: „Błogosław, czyń dobrze i módl się”.
Nasza postawa i sposób myślenia są na pierwszym miejscu na jego liście.
08 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

O jednomyślności

Do niedawna zakładałem, że wezwanie św. Pawła do jednomyślności oznacza posiadanie jednej opinii, patrzenie na rzeczy tylko w jeden sposób. I oczywiście, zakładałem, że ten jeden sposób patrzenia na sprawy to sposób, w jaki widzi rzeczy mój duchowny lub biskup.
08 grudnia 2021, tłum. Stefan Dmitruk

Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni

Na zakończenie święta zapraszamy do lektury pouczenia św. Teofana Pustelnika
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|