26 maja 2022, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Boży dar

Odwieczny Chrystus tak całkowicie przyjął ludzką naturę, że zaakceptował wszystkie nasze słabości poza grzechem. Stał się podatny na upał dnia, wyczerpanie, głód, pragnienie i potrzebował odświeżenia - z pomocą innych ludzi.
25 maja 2022, o. Peter Kavanaugh (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg pośrodku chaosu

Chaos z pewnością nie jest nam dziś obcy. W latach 80. i 90., a nawet w pierwszych dekadach XXI wieku, nasza kultura przynajmniej wierzyła, że życie jest stabilne. Byliśmy wtedy optymistami. W dzisiejszych czasach wydaje się, że straciliśmy grunt pod nogami.
24 maja 2022, Mnich Kościoła Wschodniego

Choć nie widzieliśmy, przecież miłujemy...

Fragment książki "Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej".
23 maja 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Kim są Demony?

Słowo, z którego pochodzi "demon" w języku angielskim - "daimonion" - było używane elastycznie w klasycznych źródłach greckich. Ogólnie odnosiło się do boskich istot niższego szczebla, a później do przedmiotu kultu.
22 maja 2022, o. Geoffrey Korz (tłum. Gabriel Szymczak)

Znaczenie chrztu

Pan Jezus Chrystus prowadzi Swoją najdłuższą, najpoważniejszą i najbardziej odkrywczą rozmowę z ostatnią osobą, o jakiej można by pomyśleć. Nie są to Jego przyjaciele. Nie są to Jego wrogowie. Nie jest to nawet Jego Święta Matka. To Samarytanka.
22 maja 2022, tłum. ks. Henryk Paprocki; oprac. Michał Diemianiuk

Wybrana hymnografia niedzieli o Samarytance

"Samarytanka z wiarą przyszła do studni, widzi Ciebie, mądrości wodę, którą obficie napełnia się, dziedzicząc na wieczność wyższe królestwo, jako zawsze sławiona"
21 maja 2022, metropolita Klemens (tłum. Justyna Pikutin)

Czym jest dar Boży

Św. Mikołaj Serbski mówi, że "dar Boży" można pojmować zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. W sensie materialnym jest to wszystko to, co Bóg daje człowiekowi: różne rzeczy, okoliczności życia, ludzie wokół. Woda, o którą Chrystus poprosił kobietę z Samarii, jest darem. Bóg ją stworzył i dał ją nam, byśmy z niej korzystali.
20 maja 2022, o. Siergiej Baranow (tłum. Gabriel Szymczak)

Poczucie czasu

W życiu duchowym istnieje takie pojęcie jak „pamięć śmierci”. Pamięć o śmierci jest darem Bożym, który nie jest dogłębnie i duchowo postrzegany przez wszystkich ludzi. „Pamięć o śmierci” brzmi trochę ostro, nazwałbym więc to „poczuciem czasu”. Ci, którzy czują czas, dochodzą do stanu wszechmądrego Salomona Eklezjasty.
19 maja 2022, Synaksarion

Żywoty Teodora z Cytery, Filipa z Agiry i Pausykacjusza z Synades

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
19 maja 2022, o. Luke A. Veronis (tłum. Gabriel Szymczak)

Świętując stulecie z paschalną radością

Podczas naszej uroczystości nie chcieliśmy po prostu tylko wspominać przeszłości ani wychwalać teraźniejszości. Zwróciliśmy też oczy ku przyszłości. Błogosławiona, ale poważna odpowiedzialność za niesienie pochodni wiary i przekazywanie jej nowemu pokoleniu spoczywa teraz na nas.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|