26 grudnia 2021, Dominika Kovačević

Strach a Wcielenie Boga w kontekście Eucharystii

Refleksja na Narodzenie Pańskie
25 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Gdy Bóg stał się człowiekiem

Stoimy u progu wielkiego święta - Narodzenia Zbawiciela, które w Cerkwi obchodzone jest niezwykle uroczyście, po to, byśmy wszyscy uświadomili sobie tę ogromną tajemnicę: Bóg ze względu na nas stał się Człowiekiem.
24 grudnia 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Jak należy spotykać dzień Narodzenia Chrystusa

"Jeśli synowie wieku tego spotykają z takim przygotowaniem dzień urodzin ziemskiego króla swego; to jak powinniśmy my spotykać dzień narodzin wiecznego Króla naszego Jezusa Chrystusa?"
23 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wspólne Boże Narodzenie

Wspólnota jest fundamentalną częścią życia w zdrowym świecie. Jest pokrewna miłości i jednocześnie jest przedłużeniem samopoświęcenia. To świat, w którym otrzymujemy znacznie więcej, niż dajemy.
22 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zbawiony w słabości

Nie jesteśmy zbawieni ani przez nasze talenty i dary, ani przez naszą doskonałość – jesteśmy zbawieni przez naszą słabość i naszą porażkę. Przesłanie to jest całkowicie sprzeczne z założeniami kulturowymi, które zostały wbite w nasze umysły.
21 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zawsze dziękuj Bogu

Wszyscy doceniają pozytywnych i podnoszących na duchu ludzi, których duch i podejście są żywe i pełne wdzięczności. Często promieniują oni zaraźliwą radością, wewnętrznym zadowoleniem i głębokim szczęściem. Zachęcają, budują i karmią tych, których spotykają na swej drodze.
20 grudnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Chrystus w listach św. Pawła

Listy św. Pawła są najwcześniejszymi, pierwszymi spisanymi dokumentami, które omawiają, kim jest Chrystus.
19 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nie jesteś sam - i Bóg też nie jest sam

W niektórych środowiskach chrześcijańskich istnieje obawa, że gdybyśmy przyznali, że Bóg dzielił Swoje działanie z innymi, nasze zbawienie byłoby kwestią naszych własnych uczynków, a nie suwerennym działaniem Boga. Istnieje obawa, że soborowy sposób działania dzieli chwałę Bożą ze zwykłymi śmiertelnikami.
18 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Teologia muzyki - czyli czego nie wiemy o śpiewie cerkiewnym?

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa śpiew cerkiewny był formą głoszenia Ewangelii, a więc miał również podstawę teologiczną.Jeśli ikona jest Ewangelią w kolorach, to śpiew cerkiewny jest Ewangelią w dźwiękach.
17 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Mieć serce dla Boga

Czego potrzeba, abyśmy mieli serce dla Boga? Obietnicy złota lub czegoś innego, postrzeganego jako nagroda? Odpowiedź może brzmieć „tak”, ponieważ - szczerze mówiąc - jesteśmy po prostu zajętymi ludźmi. Biorąc pod uwagę wymagania i złożoność życia, Bóg powinien być szczęśliwy, że w ogóle o tym myślimy...
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|