20 kwietnia 2023,

2 minuty z Ojcami: Naśladowanie Boskiej natury

Własnym życiem i uczynkami chrześcijanin daje swemu otoczeniu świadectwo o swoim Bogu. Czy udaje się nam dobrze wypełniać to zadanie?
19 kwietnia 2023, o. James Guirguis (tłum. Gabriel Szymczak)

Bądź naśladowcą!

Jezus Chrystus nieustannie mówi ludziom, aby szli za Nim. Szepcze to w ich sercach. Mówi to słowami Ewangelii. On jest wielkim rybakiem ludzi, który dąży do uwolnienia naszych serc i umysłów, aby nie były trzymane w niewoli przez świat i przez pułapki oraz sidła, zastawione przez złego.
18 kwietnia 2023,

2 minuty z Ojcami: Nie ustawajmy w gorliwości

Jeśli nie zauważamy postępu w naszym życiu, oznacza to, że ponosimy duchowe straty - abba Teodor.
17 kwietnia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Powstanie

Wezwanie do Boga, aby powstał (anasta) i wydał wyrok na jego duchowych wrogów, duchowych wrogów człowieka, jest powtarzane w całym Piśmie Hebrajskim.
16 kwietnia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Chrystus zmartwychwstał!

Znaczenie zmartwychwstania polega nie tylko na jego bezprecedensowym i zdumiewającym charakterze, ale także i przede wszystkim na tym, że jego treścią i celem jest zmartwychwstały Chrystus w Swej łaskawej i chwalebnej osobistej obecności. Ten, który cierpiał i był martwy, teraz zmartwychwstał i żyje!
15 kwietnia 2023, o. Andrej Gavrylenko (tłum. Justyna Pikutin)

Ukryte znaczenie Wielkiej Soboty

Dziś wieczne Słońce zeszło do grobu, aby zabłysnąć swoim światłem. Tak jak podczas zaćmienia dysk księżyca nie unicestwia słońca, tak śmierć nie zniszczyła Życia - Chrystusa. On pozostaje Wszechmocny i króluje z Ojcem, Jego ziemska, płacząca Matka rozmawia z Nim potajemnie, a On objawia Jej tajemnicę Odkupienia, On zstępuje do piekła i niszczy jego potęgę. Jego ciało spoczywa w grobie.
14 kwietnia 2023, o. Walerij Duchanin (tłum. Justyna Pikutin)

Boże Mój, Boże Mój! Czemuś mnie opuścił?

Gdybym to ja wypowiedział te słowa, zostałbym potępiony przez cały świat. Niemoc z ust słabego człowieka jest potępiana przez innych słabych ludzi. Ale te słowa wypowiedziałeś Ty, Panie. W nich tkwi tajemnica i mądrość świętych.
13 kwietnia 2023, ks. prot. Adam Sawicki

Na Wielki Tydzień – Chrystus persona non grata

Cerkiew rozważa właśnie Wielki Tydzień Męki Pańskiej – Wielki Czwartek z mistyczną Wieczerzą Ciała i Krwi, Wielki Piątek z Golgotą Zbawiciela i Grób Wielkiej Soboty. W życiu chrześcijan jest to niepowtarzalny, arcyważny czas – próbujemy zrozumieć miłość Boga i wielkość Ofiary Krzyża.
12 kwietnia 2023, św. Jan Kronsztadzki (tłum. Michał Diemianiuk)

Słowo w Wielką Środę

Bracia! Dzisiejszy dzień jest dniem wydania na męki i śmierć Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
11 kwietnia 2023, Christos Giannaras (tłum. Piotr Sterlingow)

Oczekując na Zmartwychwstanie

Jaką miarą mierzy się wielkość tego tygodnia?
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|