08 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Mieć odwagę mówić "Ojcze nasz, Któryś jest w niebie"

Odważyć się. Dlaczego odważne jest odmawianie Modlitwy Pańskiej? Dlaczego ośmieleniem się jest nazywanie Boga „Naszym Ojcem w niebie”?
07 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wiara, kultura, polityka

Chrześcijanin stoi przed wyzwaniem, by żyć w dwóch nakładających się na siebie światach - świecie jako darze Bożym i świecie jako upadłej i nieodkupionej sferze ludzkich spraw, i to z wiedzą i rozeznaniem.
06 września 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Oddawanie czci w duchu i prawdzie

Chrystus nie unieważnia przykazań dotyczących kultu, ale wypełnia je, niosąc prawdziwe poznanie Trójcy Świętej, co przemienia je i nadaje im głębię w nowym kontekście.
05 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dwa rozumienia śmierci

Kazanie patriarchy Cyryla na święto Zaśnięcia Bogurodzicy, wygłoszone 28 sierpnia 2011 r. w patriarchalnej katedrze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Kremlu
04 września 2021, tłum. Dominika Kovačević

Post i spowiedź nie są warunkami Świętej Eucharystii

Rozważania patriarchy serbskiego Porfiriusza o celu Liturgii i sakramencie Eucharystii
03 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Komunia przyjaciół

Prawdziwa komunia jest być może głównym punktem miłości. Chcemy nie tylko być z innymi, chcemy dzielić ich życie i egzystencję.
02 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Co to znaczy - być chrześcijaninem?

Rozważania metropolity Hilariona (Ałfiejewa)
01 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wiara a świat - przykład św. Maryna

Życie świętych jest dla nas w Kościele prawosławnym absolutnym SKARBEM, z którego często nie korzystamy w naszym życiu duchowym. Św. Paisjusz napisał kiedyś, że czytanie i uczenie się na podstawie życia świętych jest jak przyjmowanie „duchowych witamin”!
31 sierpnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Czuła miłość i Zaśnięcie

Święto Zaśnięcia koncentruje się na odejściu Maryi Dziewicy od tego śmiertelnego ludzkiego życia. Ale jest w tej historii inna osoba, św. Jan, który opiekował się Nią przez wszystkie Jej ostatnie lata, aż do Jej śmierci w ten upalny, sierpniowy dzień.
30 sierpnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Wyłączony spośród ludu

Wygnanie lub wyłączenie z miejsca przebywania Boga jest śmiercią.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|