27 sierpnia 2021, przygotował Michał Diemianiuk

Modlitwy na poświęcenie ziół

Modlitwy w języku polskim w tłumaczeniu ojca Henryka Paprockiego
27 sierpnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zaśnięcie czy Wniebowzięcie?

W naszej prawosławnej tradycji zazwyczaj bardzo staramy się odróżnić „Zaśnięcie” Matki Bożej od Jej „Wniebowzięcia”. To pierwsze, naszym zdaniem, jest prawdziwie prawosławne, podczas gdy drugie uderza nas jako określenie czysto zachodnie, wywodzące się z rzymskokatolickiego „niezrozumienia” znaczenia tego święta.
26 sierpnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Ujrzeć chwałę Bożą

Chwała Boża ukazana apostołom na Górze Tabor może stać się naszą własną chwałą… jeśli tylko zważymy na słowa wypowiedziane do nich przez Chrystusa: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój, i idzie w ślad za Mną”
25 sierpnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

O miłości

Wszyscy wiemy, że doskonała miłość chrześcijańska powinna być powszechna; to miłość do wszystkich, nawet do naszych wrogów. To jest coś, o czym wszyscy wiemy, ale trudno nam tak żyć.
24 sierpnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Twarzą w twarz - bez wstydu i lęku

W pierwotnym Kościele słowo oznaczające twarz (prosopon) było również słowem oznaczającym osobę. To twarz najbardziej prawdziwie ujawnia naszą tożsamość, emocje, zainteresowania i wiele innych rzeczy.
23 sierpnia 2021, Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej

Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej - odcinek 9 i 10

Dwa kolejne odcinki: Muzyczność Liturgii i Międzywojnie.
23 sierpnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Dlaczego chrześcijanie nie zachowują zasad koszerności?

Wiele pokarmów, które prawosławni mogą spożywać nawet w okresach postu, to pokarmy uważane za nieczyste w świetle starotestamentowego Prawa. Z Nowego Testamentu jasno wynika, że Apostołowie doszli do innego rozumienia czystości i nieczystości, również w odniesieniu do żywności.
22 sierpnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Opatrzność Boża i muzyka stworzenia - cz. 2

Najważniejsze działanie, które przybliży nas do poznania Bożej woli (i prowadzi w strefę działania Bożych Energii) - to dziękować zawsze, wszędzie i za wszystko - lub dziękować na tyle, na ile pozwala nasze serce.
21 sierpnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Opatrzność Boża i muzyka stworzenia - cz. 1

Żyjemy pośród działań Bożej Opatrzności. Zarówno to, że istniejemy, jak również to, jak żyjemy - to Jego Opatrzność. Wszystko wokół nas odzwierciedla działanie Jego dobrej woli, ukierunkowanej na nasze dobro i zbawienie.
20 sierpnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

O kogo troszczy się Bóg?

Prawdziwie wierzącym człowiek staje się wtedy, gdy uświadamia sobie, że bez Boga nie może on żyć, że największą wartością w jego życiu jest Bóg.
Jeśli człowiek dostrzega sens swojego życia w czymś innym, to nie jest wierzącym...
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|