11 czerwca 2022, Metropolita Mesogejski Nikolaos (tłum. Justyna Pikutin)

W objęciach Cerkwi

Do poznania Boga nie można dojść drogą logicznego myślenia. Nie jest On równaniem matematycznym, które należy rozwiązać. Bóg jest prawdziwą tajemnicą, która objawia się w ludzkim sercu.
10 czerwca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Interaktywne dzieło Świętego Ducha

Kiedy Święty Duch zstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, wydarzyły się dwa cuda. Duch Święty zmienił nie tylko sposób, w jaki uczniowie „głosili wielkie dzieła Boże”, ale także sposób, w jaki słuchający słyszeli to, co było głoszone.
09 czerwca 2022, Synaksarion

Żywoty Germana, Nicefora i Atanazego

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
09 czerwca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Zacząć być tu tylko na chwilę

Życie według przykazań Ewangelii, nawet na bardzo niewielką skalę, pomaga nam pamiętać, że ten świat nie jest naszym domem. A życie zgodnie z przykazaniami Ewangelii to nie tylko kwestia decyzji. Każdy, kto próbował, może ci powiedzieć, że kochanie kogoś, kto nie jest zbyt sympatyczny, wymaga prawdziwej Łaski, prawdziwej pomocy od Boga.
08 czerwca 2022, o. Basil Ross Aden (tłum. Gabriel Szymczak)

To, czego nikt nam nie może odebrać

Są rzeczy, które inni mogą nam odebrać: bogactwo, majątek, reputację, potencjał, a nawet wolność. I są rzeczy, których nikt nie może nam odebrać – a jednak możemy je stracić. Możemy je odrzucić jak zabawkę, z której wyrośliśmy.
07 czerwca 2022, Szymon Hiżycki OSB

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

W języku biblijnym serce oznacza centrum osobowe człowieka, nie emocjonalność, jak przyjęło się uważać w kulturze europejskiej od okresu romantyzmu.
06 czerwca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Stefan, rabin i święty

Podobnie jak św. Paweł, św. Stefan był uczniem rabina Gamaliela, postaci, która pojawia się wzmiankowo w Nowym Testamencie.
05 czerwca 2022, Metropolita Surożski Antoni (Bloom)

Pamięci ojców Pierwszego Soboru Powszechnego

Dzisiaj wspominamy ojców Pierwszego Soboru Powszechnego, którzy wygłosili cerkiewną wiarę w to, że On jest zaiste Synem Bożym i Bogiem, równym Ojcu i Duchowi.
04 czerwca 2022, św. Nikodem Atoski (tłum. Gabriel Szymczak)

Mając oczy, jak ich używać

Wzrok jest najbardziej królewskim ze zmysłów. Według teologów wzrok jest zależny od duszy, choć jest powiązany z umysłem. Jak ujmuje to św. Bazyli Wielki, oczy są dwoma „bezcielesnymi ramionami”, którymi dusza może z daleka dosięgać i dotykać widzialnych rzeczy, które kocha.
03 czerwca 2022, arch. Zachariasz Zacharou (tłum. Gabriel Szymczak)

Wniebowstąpienie Pańskie w chwale

Wspaniałość tego święta polega na tym, że kiedy Chrystus wstępuje do nieba, wprowadza na tron chwały Bożej tę nieskazitelną i nieskalaną naturę ludzką, którą obdarzyła Go Najświętsza Dziewica i w której niepojęcie objawiła się także miłość Odwiecznego Ojca.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|