30 kwietnia 2023, metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

Najważniejsze zadanie współczesnej kobiety

Odwaga jest niemożliwa bez wierności. To właśnie wierność jest główną cnotą kobiety i podstawą wszystkich innych cnót. Bez wierności nie może być dobrej służby; bez wierności nie ma miłości, cierpliwości, mądrości i pokory.
29 kwietnia 2023, św. Łukasz Krymski (tłum. Justyna Pikutin)

To, co najpiękniejsze i najbardziej zgubne w kobiecie

O wiele bardziej możliwe jest, abyście wy, kobiety, były doskonałe, tak jak doskonałe były święte Niewiasty Niosące Wonności. Naśladujcie je, starajcie się osiągnąć tę czystość serca oraz tę miłość do Chrystusa, którą płonęły ich serca.
28 kwietnia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Nie płacz!

Wszystkie uczennice oraz Józef i Nikodem bardzo dobrze wiedzieli, dlaczego się smucą. Chrystus przyszedł, aby głosić prawdę o Bożej miłości i przebaczeniu. Głosił Bożą sprawiedliwość dla wszystkich ludzi: Żydów, Rzymian i Greków. Był w Swojej Osobie obecnością Boga, Bożą miłością i dobrocią, Bożą łaską i chwałą.
27 kwietnia 2023,

2 minuty z Ojcami: Niezaspokojona żądza kłótni

Kto chciałby zwyciężyć rozzłoszczonych, niech mężnie znosi krzywdy, a zobaczy wielką przemianę u rozwścieczonego napastnika - św. Jan Chryzostom.
26 kwietnia 2023, o. Richard Rene (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg bez Kościoła?

Kuszące jest zebranie własnego zestawu wierzeń na temat Boga, wybieranie i kompletowanie tych elementów, które uważamy za najbardziej pocieszające, piękne i proste. Kuszące jest ustanowienie naszej własnej rutyny modlitwy i medytacji, naszych własnych duchowych rytuałów. Kuszące jest pragnienie uwolnienia się od zaangażowania w społeczność kościelną...
25 kwietnia 2023,

2 minuty z Ojcami: Rzeczy, które pozostają

Dziwię się bardzo widząc, że ludzie wykazują tyle zapału i namiętnej troski o to, co przemija i podlega zniszczeniu - św. Bazyli Wielki.
24 kwietnia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Kain, Grzesznik

Kain jest archetypem grzesznika, buntownika i nienawidzącego Boga. On wyznacza trajektorię dla swoich potomków oraz dla eskalacji zła i skażenia, które wymaga zniszczenia przez potop, aby uratować stworzenie Jahwe od Kaina i jemu podobnych.
23 kwietnia 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Chrystus zmartwychwstał! I co z tego?

Patrzę na świat po Passze i widzę, jak niewiele się zmieniło. Wojny trwają, ceny paliw zmieniają się jak w kalejdoskopie, a szczury nadal biorą udział w wyścigu. Jakaś nieszczęsna kobieta została właśnie znaleziona w piwnicy z dziećmi, a była tam więźniem od 25 lat. Chrystus zmartwychwstał. Możesz myśleć, że to bezbożne, ale muszę zapytać: i co z tego?
22 kwietnia 2023, o. Andrej Czyżenko (tłum. Justyna Pikutin)

Czym jest Artos?

Od czasów Apostołów mocno zakorzenionym zwyczajem podczas Wieczerzy Pańskiej było pozostawianie jednego bochenka chleba i położenie go u wezgłowia stołu Zbawicielowi. Był to symbol niewidzialnej obecności Chrystusa w Cerkwi nawet po Jego Wniebowstąpieniu.
21 kwietnia 2023, O. Dustin Lyon (tłum. Gabriel Szymczak)

Zabójstwo Syna?

Zadano mi kiedyś ważne pytanie: „Czy Bóg (Ojciec) zabił Jezusa?” Cóż... Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie może wymagać całego doktoratu... Spróbuję więc podać choć krótką.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|