10 maja 2023, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Zamienić ziemię w niebo

Dla prawosławnych Ojców i Matek każda próba jest pokusą i każda pokusa jest próbą. Oznacza to, że wszystko w naszym życiu, co jest trudne do zniesienia, stwarza w nas pokusę do grzechu. Ilekroć okoliczności mojego życia ograniczają moją zdolność do robienia tego, co chcę robić, lub bycia tym, kim chcę być, wtedy doznaję pokusy.
09 maja 2023,

2 minuty z Ojcami: Chrystus fundamentem i głowicą węgła

Pan jest początkiem i końcem wszelkiego dobrego postępowania i nauczania - św. Grzegorz z Nyssy.
08 maja 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Dlaczego Prawo zostało ustanowione i przez kogo?

Prawo funkcjonuje w odniesieniu do ludzkiej grzeszności i spowodowanego nią zepsucia.
07 maja 2023, metropolita Włodzimierz (Sabodan) [tłum. Stefan Dmitruk]

Czy chcesz być zdrowy?

Kazanie wygłoszone przez śp. metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana) w IV Niedzielę po Wielkanocy
06 maja 2023, metropolita Nikolaos (tłum. Justyna Pikutin)

"Bóg...wybrał to, co słabe u świata...” (1 Kor 1,27)

Święta Góra Athos - to góra błogosławionego milczenia, góra błogosławionego wzrastania, a jej najwyższym szczytem jest pokora. Każdy jej zakątek, każdy charakterystyczny rys, każdy drobny szczegół Reguły (Ustawu), sposobu życia, kryje w sobie wielkość prawdziwej, wznoszącej ku górze pokory.
05 maja 2023, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Narzędzia przebóstwienia

Pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, gdy prosi się nas o opisanie narzędzia, to nie jego faktyczna forma, ale to, co z nim robimy - do czego dane narzędzie służy. Kiedy narzędzia daje nam Kościół, istnieje ryzyko, że zgubimy ich sens, jeśli skupimy się głównie na ich formie, zwłaszcza jeśli nawet nie pomyślimy, co narzędzie ma uczynić w naszym życiu.
04 maja 2023,

2 minuty z Ojcami: Mimo upadków nie ustawać w walce

Jak długo kto pozostaje w walce, choćby odniósł ranę i nieco się cofnął, nie spotka się z zarzutem - św. Jan Chryzostom.
03 maja 2023, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Problem równowagi

Chrześcijańskie przesłanie nie polega na patrzeniu na siebie, ale na Chrystusa. Problem z szukaniem równowagi w naszym życiu polega na tym, że odrywa ono nasz wzrok od Chrystusa i przenosi naszą uwagę na siebie, nie na nasze prawdziwe ja, ale na nasze zewnętrzne ja, nasze osobowości, które Pismo Święte nazywa starym człowiekiem.
02 maja 2023,

2 minuty z Ojcami: Opowieść o małpie z Aleksandrii

Ci, którzy tylko udają, że są chrześcijanami, gdy pojawi się chwila namiętności niszczą maskę umiarkowania, łagodności czy jakiejś innej cnoty - św. Grzegorz z Nyssy.
01 maja 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Obietnice dane Abrahamowi

Abram był inny, ponieważ objawił mu się Jahwe, Stwórca nieba i ziemi.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|