08 stycznia 2023, Gabriel Szymczak

Dotąd znałem Cię ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem

Ślepiec nie widział, ale miał dobry słuch; siedział na ulicy, a więc wśród ludzi, „obserwował” to, co się dzieje i o czym ludzie mówią. Był czujny. Gdy usłyszał, że Jezus się zbliża, był zdeterminowany, aby zwrócić na siebie Jego uwagę.
07 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Chrystus się rodzi, wysławiajcie Go

Boże Narodzenie! Narodziny Chrystusa! Radość i wzruszenie wypełniają nasze serca. Różne emocje mogą również poruszyć nasze dusze, zarówno radość, jak i troska, zadowolenie i niepokój, nadzieja i troska o nasze czasy i o to, co przyniesie przyszłość w tym nowym roku.
06 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wieczór Bożego Narodzenia

Gdzie jest dzisiaj Betlejem? Gdzie spotykamy cud Bożego Narodzenia w naszych czasach? Betlejem jest dzisiaj naszym zgromadzeniem ku uwielbieniu Boga. Betlejem to każda Boska Liturgia.
05 stycznia 2023, John Malov (tłum. Gabriel Szymczak)

Kim byli trzej mędrcy?

Pomimo dużej popularności historia mędrców przynoszących swoje dary nowonarodzonemu Chrystusowi praktycznie nie znajduje poparcia w Ewangelii. Wszystko, co wiemy o tych ludziach, pochodzi z literatury wczesnochrześcijańskiej i rozwinęło się do obecnej formy w średniowieczu.
04 stycznia 2023, Aurelia Felińska-Szymczak

Nadejście Mocarza

Każdy z nas wchodzi w czas świątecznego oczekiwania ze swoim doświadczeniem, bólem, lękiem, niepewnością. Wszyscy szukamy niebiańskiej radości i realizacji obietnicy wybawienia, duchowego ujrzenia Tego, który zstępuje, abyśmy my kiedyś mogli wstąpić na niebiosa.
03 stycznia 2023,

Czym jest zła myśl?

O nauce Ewagriusza z Pontu.
02 stycznia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Drzewo Krzyża

Moc drogocennego i życiodajnego krzyża jest mocą i panowaniem naszego Pana, Boga i samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, działającego w stworzeniu.
01 stycznia 2023, archimandryta Jan (Kriestankin), tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w niedzielę przed Narodzeniem Chrystusa, świętych ojców

Upłynie tylko kilka dni i razem z wami ujrzymy, odczujemy światłość wielkiego święta Narodzenia Chrystusa. A w przedświąteczne dni wspominane jest wszystko, co poprzedzało wielkie wydarzenie zjawienia się Boga w ciele na ziemi.
31 grudnia 2022, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Szczęśliwego Nowego Roku

Nie jestem prorokiem. Nie mogę wam powiedzieć, jak będzie wyglądało życie w nowym roku. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie świętem wiary i nadziei. Nasza wiara jest w Panu Jezusie, który jest Królem Królów.
30 grudnia 2022, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wydarzenie z Damaszku

Wyjątkowe wydarzenia to kamienie milowe w naszym życiu. Małżeństwo, narodziny dziecka, śmierć ukochanej osoby, godne uwagi osiągnięcie zawodowe – takie wydarzenia są wyznacznikami, dzięki którym na nowo definiujemy sens i kierunek naszej życiowej podróży. W jednym z listów św. Paweł opowiada nam o swoim duchowym kamieniu milowym, przeżytym na drodze do Damaszku.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|