18 czerwca 2022, metropolita Włodzimierz (Sabodan) (tłum. Stefan Dmitruk)

Święci to są nasi niebiańscy przyjaciele

Metropolita Włodzimierz (Sabodan) - Homilia na niedzielę Wszystkich Świętych
18 czerwca 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niej...

Zapraszamy do lektury kolejnej część rozważań metropolity Limassol Atanazego o Boskiej Liturgii
17 czerwca 2022, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Prawdziwy przyjaciel

Ilu masz przyjaciół? Mam na myśli prawdziwych przyjaciół, nie znajomych. Między nimi jest różnica. Jak więc opisać prawdziwego przyjaciela?
16 czerwca 2022, Synaksarion

Żywot Doroteusza z Gazy

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
16 czerwca 2022, o. Gabriel Rochelle (tłum. Gabriel Szymczak)

Wezwani do piękna, wezwani do świętości

„Piękno zbawi świat” – powiedział wielki rosyjski powieściopisarz Fiodor Dostojewski. Być może Dostojewski miał na myśli to, że we wszystkim, co robimy, musimy dążyć do piękna, że ​​nasze serca i umysły wznoszą się i są wprowadzane w sferę łaski wtedy, kiedy szukamy piękna w naszych czynach i słowach.
15 czerwca 2022, hieromnich Gabriel (tłum. Gabriel Szymczak)

Na co czekamy?

W dniu Pięćdziesiątnicy Chrystus dał nam wszystko i wszystko dla nas uczynił: uwolnił nas od grzechu, wskrzesił nas z martwych i obdarzył nas Swoim Najświętszym Duchem. Gdyby było coś innego, co Bóg mógłby zrobić, to by to zrobił. A jednak stoimy bezczynnie i czekamy.
14 czerwca 2022, Szymon Hiżycki OSB

Pałacem Chrystusa jest serce (2)

W języku biblijnym serce oznacza centrum osobowe człowieka, nie emocjonalność, jak przyjęło się uważać w kulturze europejskiej od okresu romantyzmu.
13 czerwca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Teofania i bogowie rzek

Kościół prawosławny zawsze nauczał, że kontekst, w którym Pismo Święte i wydarzenia biblijne mogą być właściwie rozumiane, jest zachowany w ramach Tradycji Świętej.
12 czerwca 2022, święty mnich Teodor Studyta, tłum. Michał Diemianiuk

Św. Teodor Studyta - Pouczenie na święto Pięćdziesiątnicy

Jego obietnica i Jego przychylność są tak wielkie, że nie możemy Jego zrozumieć: bowiem Pan obiecał posłać nie anioła, nie człowieka, ale Samego Współistotnego Ducha.
12 czerwca 2022, metr. Włodzimierz (Sabodan) (tłum. Stefan Dmitruk)

Homilia na święto Pięćdziesiątnicy

Homilia wygłoszona przez zwierzchnika Ukraińskiej Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej – metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana) - z okazji święta ku czci Trójcy Świętej w 2005 r.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|