20 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Sami siebie Chrystusowi Bogu oddajmy

Kiedy Bóg zwleka z uwolnieniem nas z trudnej sytuacji, nie oznacza to, że o nas zapomniał. W przeciwieństwie do ludzi, Bóg nigdy nie zapomina. To, co się wtedy dzieje, to Boże czekanie na odpowiedni czas do interwencji.
19 lipca 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Tradycja Nowego Testamentu

Pod wieloma względami skład Nowego Testamentu, a nawet treść poszczególnych jego ksiąg, to zagadnienia o wiele bardziej klarowne niż w przypadku Starego Testamentu.
18 lipca 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Współczesne cuda świętego mnicha Sergiusza z Radoneża

Historie z Ławry Troicko-Siergijewskiej
17 lipca 2021, tłum. Justyna Pikutin

Sens ziemskiego cierpienia

Na przykładzie strat sprawiedliwego Hioba w majątku, sługach, dzieciach, a nawet zdrowiu, Bóg pokazuje ulotność naszego ziemskiego dobrobytu: dziś - jest, a jutro - już go nie ma. Natomiast relacje człowieka z Bogiem mają nieprzemijającą wartość.
16 lipca 2021, tłum. Justyna Pikutin

Droga do Boga

Zapraszamy do lektury kilku przemyśleń o Bogu i życiu Piotra Mamonowa, zmarłego właśnie rosyjskiego aktora, znanego m.in. z roli o. Anatola w filmie "Wyspa"
15 lipca 2021, Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej

Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej - odcinek 7

Dostępny kolejny odcinek: Styl.
15 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Gdy śpiewamy Bogu

Nasze wspólne głosy, podniesione w pieśni, tworzą dźwięk, który jest wielością, jednocześnie będąc jednym. To dźwięk, który w niezrównany sposób odzwierciedla prawdę o naszym istnieniu. Jest konsekwentnie częścią niebiańskich wizji zapisanych w Piśmie Świętym.
14 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Będziesz łowić ludzi - stać się współpracownikiem Chrystusa

Życie nie należy do nas. Kiedy Jezus zaprasza nas do pójścia za Nim, jest to zaproszenie do rezygnacji z życia skoncentrowanego na powierzchownych i tymczasowych przyjemnościach, do rezygnacji z naszych egocentrycznych praw i wolności, i oddania tego wszystkiego Bogu.
13 lipca 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Czy Septuaginta jest Prawosławnym Starym Testamentem?

Pierwszy problemem dotyczącym utożsamiania Septuaginty z Prawosławnym Starym Testamentem jest samo określenie czym dokładnie jest Septuaginta.
12 lipca 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w dzień apostołów Piotra i Pawła

Całym życiem swoim głosili światu wielką prawdę Chrystusową święci zwierzchni apostołowie Piotr i Paweł
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|