07 października 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Czy każdy będzie zbawiony?

Niektórzy wierzą, że bardzo niewielu ludzi zostanie zbawionych, powołując się przy tym na słowa Chrystusa, że „ciasna brama i wąska droga prowadzą do życia i jakże niewielu je znajduje”.
06 października 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Znaleźć Boga poprzez Psalmy

Nieobecność Boga może być dla nas bardzo realna, ale tak nie jest dla Boga. Bóg nigdy nie jest nieobecny w naszym życiu. Bóg, którego znamy w Jezusie Chrystusie, „Bóg miłości i pokoju”, jest bliższy naszym duszom niż my samym sobie.
05 października 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Czas

Dla Boga czas jest okresem oczekiwania między Jego „pukaniem do drzwi” i naszym ich dla Niego szerokim otwarciem („Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” - Obj 3, 20).
04 października 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Kapłaństwo i męskość

Częścią roli Adama jako kapłana w ogrodzie była ochrona świętości tego miejsca, jest to jednak zadanie, które mu się nie powiodło.
03 października 2021, tłum. Gabriel Szymczak

"Musimy modlić się za wszystkich"

"Czym jest miłosierne serce? Jest sercem dla całego stworzenia, dla ludzkości, dla ptaków, dla zwierząt, dla demonów i dla każdej stworzonej rzeczy" - metropolita Kallistos (Ware) o wierze i modlitwie św. Sylwana
02 października 2021, tłum. Justyna Pikutin

Rozsądne wykorzystanie wolnego czasu

Niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, czas ucieka i z każdym rokiem stajemy się coraz starsi. Równie niepostrzeżenie dla ludzkiego oka w naszym życiu zaczyna działać inny czynnik: przybywa przeszłości, a ubywa przyszłości naszej ziemskiej egzystencji.
01 października 2021, tłum. Paulina Sacharczuk

Nowa „wojna religijna”

Część 3 - Spór o Boga i Bogów
Rozważania o. Aleksandra Schmemanna
30 września 2021, tłum. Paulina Sacharczuk

Nowa „wojna religijna”

Część 2 - Dwa wyznania (rozważania o. Aleksandra Schmemanna)
29 września 2021, tłum. Paulina Sacharczuk

Nowa „wojna religijna”

Część 1 - Religia przeciw religii
Rozważania o. Aleksandra Schmemanna
28 września 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Małżeństwo i seksualność według Chrystusa

Chociaż we współczesnej retoryce powszechne stało się minimalizowanie, a nawet zaprzeczanie, że Jezus miał coś do powiedzenia na temat moralności seksualnej, to nie jest to prawdą. Chrystus zajmuje zdecydowane stanowisko, które ma konsekwencje dla chrześcijańskiego rozumienia różnych kwestii.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|