20 stycznia 2022,

Żywoty Maksyma i Domecjusza ze Sketis, Anatola z Odessy i Włodzimierza (Chirasko)

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
20 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Ewangelia - kluczowe pojęcia

Wielu dzisiejszym chrześcijanom słowo „ewangelia” szybko przywodzi na myśl jedną z czterech spisanych Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Jednak dla pierwszych chrześcijan termin „ewangelia” nie odnosił się do ksiąg, ale do centralnego przesłania samego zbawienia, przekazywanego żywym głosem.
19 stycznia 2022, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na Chrzest Pański

W dzień Chrztu Pańskiego kończy się ta przygotowawcza droga: teraz, dojrzały już w Swoim człowieczeństwie Pan, osiągający pełną miarę Swojej dojrzałości Człowiek Jezus Chrystus, zjednoczony doskonałą miłością i doskonałym posłuszeństwem z wolą Ojca, idzie wolną wolą, swobodą, wypełnić to, co Odwieczna Rada nakreśliła.
18 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Chrzest jest śmiercią i zmartwychwstaniem

Okres Teofanii obfituje w chrzciny. Większość wierzących chce wtedy ochrzcić swoje dzieci, ponieważ wierzą w związek między chrztem ich dzieci i chrztem Chrystusa. Jednak chrześcijanie nie przyjmują chrztu, ponieważ Chrystus został ochrzczony, ale dlatego, że Chrystus umarł i zmartwychwstał.
17 stycznia 2022, tłum. Jakub Oniszczuk

Czy Księga Apokalipsy jest kanoniczna w Kościele prawosławnym?

Istniały bez wątpienia Kościoły lokalne, w których Apokalipsę czytano jako Pismo Święte od początku do połowy drugiego wieku.
16 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Dar i ból mistycznej wiary

My, ludzie, otrzymaliśmy od Boga dar wolności - zgodnie z tym, że jesteśmy uczynieni „na Jego obraz” - ale tym samym Bóg jako Osoba jest również wolny. Tak jak Bóg nie zmusza nas do zrobienia czegoś, tak samo On nie może być zmuszany przez nas.
15 stycznia 2022, tłum. Justyna Pikutin

"Służący gwiazdom"

Kim byli Mędrcy, którzy przybyli ze Wschodu? Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, z jakiego kraju przybyli do Jerozolimy. Najważniejsze jest to, że szli w imieniu "sług gwiazd", aby oddać cześć Słońcu Prawdy, które w historii ludzkości zabłysło "z wysokości Wschodu".
14 stycznia 2022, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na dzień Obrzezania Pańskiego

"Pobożne rozmyślanie o tym misterium da nam oprócz tego dobrą lekcję przy wstępowaniu naszym w nowy rok, pokazując na przykładzie Zbawiciela, jak chrześcijanin powinien wykorzystywać czas, każdy nowy rok, jakby znowu darowany mu łaską Bożą."
13 stycznia 2022,

Żywoty Fulgencjusza z Ruspe i Tymoteusza z Kahuchty

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
13 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Życie w oczekiwaniu

Był czas w mojej protestanckiej przeszłości, kiedy żyłem oczekiwaniem: „Maranatha! Przyjdź szybko, Panie”. W minionych dziesięcioleciach media były wypełnione badaniami proroctw biblijnych i interpretacjami Objawienia. Wszyscy przewidywali Koniec.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|