19 lutego 2023, św. Jan Kronsztadzki (tłum. Michał Diemianiuk)

Słowo w niedzielę mięsopustną, o Sądzie Ostatecznym

Tak więc, bracia i siostry, czy sercem wierzycie, że Jezus Chrystus przyjdzie sądzić wszystkich ludzi żywych i umarłych, kiedy wszyscy ożyją, albo dla wiecznego błogosławieństwa, albo dla wiecznego osądzenia?
18 lutego 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Przez post uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią ciała Cerkwi - cz. 2

Co oznacza odcięcie swojej woli? Między innymi to, że jeżeli w tym prostym przypadku zrezygnujesz ze swojej woli i w tym konkretnym przypadku zaakceptujesz wolę Kościoła, to o wiele bardziej nauczysz się odcinać swoją wolę przed bratem, przed współmałżonkiem, dzieckiem, a tym bardziej przed wolą Boga
17 lutego 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Przez post uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią ciała Cerkwi - cz. 1

Widzicie, że często kryterium wielu rzeczy w Kościele nie jest tylko to, czy dana rzecz jest zgodna z zasadami Kościoła, ale o wiele większe znaczenie ma to, czy reszta Cerkwi prawosławnej uznaje takie działanie. Innymi słowy, dla nas liczy się to, że mamy wspólnotę ze wszystkimi Cerkwiami prawosławnymi.
16 lutego 2023, Gabriel Szymczak

Zatrzymać się przy ikonie

Podejść, przeżegnać się, ucałować, odejść... - a jeśli na chwilę przystanąć?
15 lutego 2023, hieromnich Gabriel (tłum. Gabriel Szymczak)

Bramy śmierci

Dzisiaj, po raz pierwszy w historii, sam Bóg wchodzi cieleśnie do świątyni, która została dla Niego zbudowana, niesiony w ramionach Tej, która sama jest prawdziwym Świętym Świętych, Tabernakulum obszerniejszym niż niebiosa. Wchodzi nie w obłoku chwały, ale w pokornym ubóstwie, w łagodności wypełniając Prawo, które Sam nadał.
14 lutego 2023,

Acedia

O nauce Ewagriusza z Pontu.
13 lutego 2023, Samuel Noble (tłum. Dominika Kovačević)

Dlaczego Patriarchat Antiocheński jest także w Turcji?

Podział terytorialny Cerkwi prawosławnej na terenie obecnej Turcji przez pryzmat jej burzliwej historii.
13 lutego 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Starożytność piekła

Apokalipsa św. Piotra odzwierciedla dwuetapową eschatologię, która była nauczaniem chrześcijaństwa od samego początku.
12 lutego 2023,

Debata naukowa: XVII wiek - czas przemian i syntez

O najciekawszym okresie w dziejach wschodniego chrześcijaństwa dawnej Rzeczpospolitej.
12 lutego 2023, św. Ignacy (Brianczaninow) [tłum. Michał Diemianiuk]

O pokajaniu. Pouczenie w niedzielę o synu marnotrawnym

Święta Cerkiew mądrze ustanowiła powszechne czytanie tej przypowieści przed zbliżającą się Czterdziesiątnicą. Jaka wieść może być bardziej pocieszająca dla grzesznika, jak nie wieść o nieskończonym i niewypowiedzianym miłosierdziu Ojca Niebieskiego wobec kajających się grzeszników?
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|