18 lipca 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Współczesne cuda świętego mnicha Sergiusza z Radoneża

Historie z Ławry Troicko-Siergijewskiej
17 lipca 2021, tłum. Justyna Pikutin

Sens ziemskiego cierpienia

Na przykładzie strat sprawiedliwego Hioba w majątku, sługach, dzieciach, a nawet zdrowiu, Bóg pokazuje ulotność naszego ziemskiego dobrobytu: dziś - jest, a jutro - już go nie ma. Natomiast relacje człowieka z Bogiem mają nieprzemijającą wartość.
16 lipca 2021, tłum. Justyna Pikutin

Droga do Boga

Zapraszamy do lektury kilku przemyśleń o Bogu i życiu Piotra Mamonowa, zmarłego właśnie rosyjskiego aktora, znanego m.in. z roli o. Anatola w filmie "Wyspa"
15 lipca 2021, Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej

Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej - odcinek 7

Dostępny kolejny odcinek: Styl.
15 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Gdy śpiewamy Bogu

Nasze wspólne głosy, podniesione w pieśni, tworzą dźwięk, który jest wielością, jednocześnie będąc jednym. To dźwięk, który w niezrównany sposób odzwierciedla prawdę o naszym istnieniu. Jest konsekwentnie częścią niebiańskich wizji zapisanych w Piśmie Świętym.
14 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Będziesz łowić ludzi - stać się współpracownikiem Chrystusa

Życie nie należy do nas. Kiedy Jezus zaprasza nas do pójścia za Nim, jest to zaproszenie do rezygnacji z życia skoncentrowanego na powierzchownych i tymczasowych przyjemnościach, do rezygnacji z naszych egocentrycznych praw i wolności, i oddania tego wszystkiego Bogu.
13 lipca 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Czy Septuaginta jest Prawosławnym Starym Testamentem?

Pierwszy problemem dotyczącym utożsamiania Septuaginty z Prawosławnym Starym Testamentem jest samo określenie czym dokładnie jest Septuaginta.
12 lipca 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w dzień apostołów Piotra i Pawła

Całym życiem swoim głosili światu wielką prawdę Chrystusową święci zwierzchni apostołowie Piotr i Paweł
11 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Żyć jak apostołowie

Dobrze jest nam wspominać i celebrować życie i posługę św. Piotra i św. Pawła. Ale nie mam wątpliwości, że gdybyśmy mogli zapytać ich, jak najlepiej ich czcić, powiedzieliby: „Żyjcie jako świadkowie miłości Boga w Jezusie Chrystusie".
10 lipca 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Duma pod płaszczykiem zaufania

Jako duszpasterz często odczuwam napięcie w życiu tych, którymi się opiekuję. A jedną z największych pokus, z jakimi się spotykam, jest chęć szybkiego rozwiązania tego napięcia poprzez zaproponowanie rozwiązań, które dla mnie mają sens.
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|