WIADOMOSCI.CERKIEW.PL

25 lutego 2024, o. James Guirguis (tłum. Gabriel Szymczak)

Poszedł do domu swego usprawiedliwiony bardziej

Zaprawdę, najkrótszą drogą do Boga jest pokora. Najszybszą drogą do Boga jest pokora. Sposobem na upodobnienie się do Boga i otrzymanie Jego bezgranicznych błogosławieństw jest pokora.
24 lutego 2024, metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

Bez pokory żaden dobry uczynek nie przyniesie korzyści

Od stuleci wśród niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu Cerkiew wspomina celnika i faryzeusza, i od stuleci wierzący doszukują się podobieństw między biblijną przypowieścią a własnym życiem. Nasze czasy nie są wyjątkiem.
23 lutego 2024, Gabriel Szymczak

Słowa życia wiecznego

W ciemności tego świata, w mroku smutku, rezygnacji, poczucia zagubienia i niemocy, każdy potrzebuje światła - choćby jednego jego promienia, który zaprowadzi go do Źródła. Każdy potrzebuje nadziei, że mrok nie jest wieczny, że nie jest niepokonany. Że Obecność, którą czuje w swym sercu, jest Tym, Który Jest. Który Zawsze Był i Który Zawsze Będzie. Który mówił – i nadal mówi – poprzez stronice Księgi.
22 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: Ćwiczenie duszy

Z uwagi na to, że są to wielkie dobra, aby je osiągnąć, potrzeba wielkich trudów - św. Grzegorz z Nyssy.
21 lutego 2024,

Gerontikon: obrzed poświęcenia cerkwi

Każda cerkiew, nowo wybudowana lub oddana do ponownego użytku po remoncie, musi przejść obrzęd poświęcenia, aby mogła być w niej celebrowana Święta Liturgia.
21 lutego 2024, św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk

List 45. Jak żyć, żeby zbawić się

Zapraszamy do lektury wybranych listów św. Ambrożego z Optiny do świeckich osób
20 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: Nowe stworzenie

Gdy dusza znienawidzi grzech, wedle swych możliwości zbliża się do Boga poprzez cnotliwe postępowanie - św. Grzegorz z Nyssy.
19 lutego 2024, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Szczerym sercem

Nie tylko gorliwość serca i jego poświęcenie są niezbędne w każdej wierze, zadaniu, walce czy związku. Ważna jest także intencja serca, jego cel. Mały ślad, z którego zaczyna lub wyłania się uczucie, idea, pragnienie lub decyzja.
18 lutego 2024, św. abp Filaret Czernihowski, tłum. M. Diemianiuk

Słowo na niedzielę o Zacheuszu

„Łatwiej jest – mówił Pan – wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż wejść bogaczowi do królestwa Bożego”. Ale Zbawiciel dodał: „co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga”. I oto na usprawiedliwienie ostatnich słów Pana przedstawiany jest nam przykład Zacheusza
17 lutego 2024, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O wybawienie nas z wszelkiego (...) niebezpieczeństwa

Za wszystkim stoi Opatrzność Boża, ocalająca człowieka przed niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwa nieuchronnie spotykają nas w życiu. I gdyby Bóg nas nie chronił, te nieszczęścia byłyby o wiele liczniejsze.
|<  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >  >>  >|