04 listopada 2022,

Neounia jako nieudana próba odbudowy Kościoła unickiego

Wystąpienia z czwartej sesji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Unia Brzeska - Zwodniczą Iluzją Zjednoczenia Chrześcijan Wschodu i Zachodu".
04 listopada 2022, igumen Tryfon (tłum. Gabriel Szymczak)

Potrzeba żałoby

Nie myślcie, że księża, mnisi i kapelani są wolni od bólu tych, których starają się pocieszyć, albo że mamy magiczne słowa, które jakoś łagodzą ból lub porządkują chaos żalu. Banały są bezużyteczne w mrocznych dniach żałoby. Nasi zmarli mogą być „w lepszym miejscu”, ale wypowiedzenie tych słów nie jest wcale łatwe.
03 listopada 2022, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wiara przenosząca góry

Czym jest wiara? Skąd bierze się moc wiary? Wiara to zaufanie, pewność, przekonanie i lojalność wobec czegoś lub kogoś godnego naszego zaufania. Wyjątkowość wiary chrześcijańskiej wynika z jej orientacji chrystologicznej. Chrystologiczny oznacza, że wiara skierowana jest do Chrystusa, Jego osoby i Jego zbawczego dzieła.
02 listopada 2022,

Dążenia do jedności chrześcijan a obrona tożsamości eklezjalnej w perspektywie historycznej

Wystąpienia z drugiej sesji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Unia Brzeska - Zwodniczą Iluzją Zjednoczenia Chrześcijan Wschodu i Zachodu".
02 listopada 2022, o. Andreas Agathokleous (tłum. Gabriel Szymczak)

Cel Kościoła

W świecie nienawiści i rywalizacji, stresu i depresji, wewnętrznej i zewnętrznej niewoli, Kościół Świętych Ojców i Matek jest drogowskazem do innego sposobu życia, który charakteryzuje się wspólnotą osób, radością i wolnością.
01 listopada 2022,

Jedność chrześcijan jako problem teologiczno-kanoniczny

Wystąpienia z pierwszej sesji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Unia Brzeska - Zwodniczą Iluzją Zjednoczenia Chrześcijan Wschodu i Zachodu".
01 listopada 2022, św. Hezychiusz z Synaju

Trzeba zawsze powtarzać imię Jezusa Chrystusa…

Wybrane myśli pochodzą z publikacji „Św. Hezychiusz z Synaju. Wybór tekstów z I tomu Filokalii”.
31 października 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Byt i chaos

Poznanie Boga w Chrystusie i otrzymanie życia wiecznego oznacza stanie się prawdziwym człowiekiem.
30 października 2022, archimandryta Touma (tłum. Gabriel Szymczak)

Bez wiary nie ma życia

Aby odnaleźć siebie, trzeba wyjść i troszczyć się o innych. Święty Maksym Wyznawca jasno i szczerze stwierdza, że ​​to, co człowiek otrzymuje na tej ziemi, jest tym, co dał innym. Tak długo, jak troszczymy się o siebie nawzajem, naprawdę realizujemy nasze własne zbawienie.
29 października 2022, o. Andrej Czyżenko (tłum. Gabriel Szymczak)

Jak pokonać dumę

Początkiem dumy jest zawsze miłość własna i pragnienie, aby inni ludzie nie tylko cię kochali, ale także byli tobie posłuszni, spełniali twoją wolę. Co więcej, to zarozumiałe uczucie tworzy pewną teorię, pewną własną „religię”, w której człowiek sam zajmuje miejsce Boga.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|