09 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Kim jest twój Łazarz?

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu - to trudny fragment; widzimy bogatego człowieka w mękach piekielnych, błagającego o ulgę, o ostrzeżenie swojej rodziny przed nadchodzącą zagładą. Żadna prośba nie zostaje jednak przyjęta. Gdzie jest miłosierdzie Boże?
08 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Ciało Boga

Wszystkie te jasne stwierdzenia, że Jahwe, Bóg Izraela, był widziany i współdziałał z ludźmi w cielesnej formie, są połączone ze stwierdzeniami, że nikt nie może widzieć Boga i żyć.
07 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Ból prowadzący do radości

„Wybacz mi”, które pochodzi z serca zbolałego z powodu błędu, burzy twardy mur oddalenia i wrogości, i jednoczy to, co zostało podzielone. Dlatego nie jest to ani łatwe, ani bezbolesne. Bo łatwe i bezbolesne „wybacz” nie jest w stanie zburzyć murów.
06 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

Liturgia nigdy się nie kończy

Gdy Chrystus oblewa swą obecnością serce człowieka, to przezwycięża wszystko na świecie. U człowieka, który odkrył w sobie Chrystusa, wszystko inne schodzi na drugi plan. I jeśli ktoś jest temu “winien” - to tylko Bóg.
05 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Boży pokój jest wielkim skarbem

Kiedy jesteśmy w pokoju z Bogiem, jesteśmy także w pokoju z innymi ludźmi. Przestajemy postrzegać innych jako naszych wrogów i zamiast tego postrzegamy ich jako naszego Boga: „Jeżeli widziałeś swojego brata lub siostrę, widziałeś Pana, Boga swego”.
04 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Religia ego

W naszym kraju słyszymy wszelkiego rodzaju historie i dane statystyczne o tym, jak powoli wymiera wiara, a zwłaszcza chrześcijaństwo. Niestety, ich miejsce zajmuje „religia ego”, w której każdy dba o siebie lub o tych, których uważa za bliskich.
03 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Właściwi ludzie

Dlaczego św. Piotr miałby umieścić gościnność – wraz z poważną i uważną modlitwą oraz wzajemną miłością – na liście definiującej jak żyć, gdy „koniec jest bliski”? Bo gdy przyjmujemy bliźniego, obcego, przyjmujemy Chrystusa.
02 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Właściwie wykorzystać czas

Każdy dzień ma 1440 minut. Jeśli śpimy osiem godzin dziennie, pozostaje nam 960 minut. Co robimy z tymi minutami? Jak spędzamy cenny czas, który Bóg daje nam każdego dnia naszego życia?
01 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Syn Człowieczy

Aby zrozumieć, za kogo pod tym tytułem podaje się sam Chrystus, musimy odpowiedzieć na pytanie zadawane Chrystusowi przez tłumy: „Kim jest ten Syn Człowieczy?” (J 12,34).
31 października 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Odpływając

Wielu ludzi w naszym społeczeństwie odwróciło się od wiary - od wspólnot wyznaniowych i od wiary, w której zostali wychowani. Czy jednak tak wielu “odwróciło się”, czy też tak wielu nieświadomie "odpłynęło"?
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|