03 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nasze wejście w świętość

Jeśli jesteś miłośnikiem Pisma Świętego, a zwłaszcza opowieści Starego Testamentu o Arce Przymierza i świątyni jerozolimskiej, będziesz jutro obchodzić święto, które zmienia całe twoje postrzeganie tego, czym jest arka, gdzie jest prawdziwa świątynia i (najważniejsze dla nas) jak wygląda prawdziwa świętość.
02 grudnia 2021, Dominika Kovačević

Co się kryje za słowem amen

Po arabsku wyrażenia wiara (imān) i bezpieczeństwo (amān) wywodzą się z tego samego rdzenia, który oznacza wiarę, bezpieczeństwo, wiarygodność, zawierzenie, zaufanie. To z tego rdzenia bierze się też amen/amin, którym, jako chrześcijanie, kończymy każdą modlitwę.
01 grudnia 2021, opr. Michał Diemianiuk

Bożonarodzeniowa biblioteczka

Przegląd artykułów dotyczących bożonarodzeniowego postu, Święta Narodzenia Chrystusa i Chrztu Pańskiego.
01 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dobra nowina Ewangelii

W pierwszym liście św. Piotr pisze „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15). Jaka jest dobra nowina, o której mówi Ewangelia?
30 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nie mogę zmienić Bożej woli

Celem modlitwy nie jest spełnienie jakiegoś pragnienia związanego z okolicznościami naszego życia, ale zbliżenie się do Boga. „Modlitwa nie zmienia Boga, ale zmienia tego, kto się modli” – napisał Søren Kierkegaard, prekursor europejskiego egzystencjalizmu.
29 listopada 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Bycie i działanie: o buncie

We współczesnym świecie sama idea wiary stała się anemiczna. Jest się chrześcijaninem, jeśli wierzy się, że pewne twierdzenia są prawdziwe.
28 listopada 2021, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na początek postu przed Narodzeniem Chrystusa

“Przygotuj się spotkać Boga twego, duchowy Izraelu!” Upiększaj się, umysłowy Betlejemie! Otwórz się, sercowy Edenie! “Pan jest blisko” (Flp 4, 5), gwiazda nad głową, Dziewica i mędrcy w drodze! Nie ociągaj się i ty, duszo wierząca!
27 listopada 2021, tłum. Justyna Pikutin

O pokój całego świata... do Pana módlmy się

Rozważania metropolity Limassol Atanazego
26 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wstyd i dziękczynienie

Wstyd to emocja „nieznośna”. To głęboki ból, który odczuwamy w związku z tym, „kim jesteśmy”. To ekstremalna wrażliwość i nagość. Naszym najgłębszym instynktem w obliczu wstydu jest ukrywanie się. Właśnie to robią Adam i Ewa po swoim grzechu w Ogrodzie.
25 listopada 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nie wystarczy pokonać zło

W dzisiejszych czasach utożsamiamy niegodziwość tylko z wszelkimi konfliktami z prawem świeckim. Wszystko, co rani inną osobę lub zadaje nam rany cielesne lub duchowe, jest niegodziwe tylko wtedy, gdy narusza prawo innej osoby do życia, wolności i własności.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|