24 września 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Uważajcie, jak słuchacie

Jezus ostrzegał przed uszami wypełnionymi woskiem. Doszedłem do wniosku, że wosk w naszych duchowych uszach to hałas życia, który zajmuje większość naszego czasu - lub jest to ten wewnętrzny głos, który dąży do samousprawiedliwienia. Ten hałas wypełnia nasze uszy, nawet gdy się modlimy, czytamy Biblię lub jesteśmy w cerkwi.
23 września 2023, Edith M. Humphrey (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło Psałterza - Psalm 103

Co tydzień, kiedy tylko w sobotę zachodzi słońce, odmawiamy wraz z Kościołem psalmy i dzięki temu doznajemy oświecenia przez Boga. Wielka wieczernia rozpoczyna się zdumiewającym psalmem stworzenia (Psalm 103), poprzez który szóstego dnia niejako stajemy u boku Boga podczas Jego odpoczynku i z przyjemnością przyglądamy się wszystkiemu, co stworzył.
22 września 2023,

2 minuty z Ojcami: relacje ośmiu wad

Największe niebezpieczeństwo grozi nam właśnie w chwilach sukcesu - abba Serapion.
21 września 2023, o. Sergij Biegijan (tłum. Justyna Pikutin)

Słowo na święto Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy

Jeśli wtedy, gdy na świat przychodzi proste dziecko, odczuwamy radość, chociaż nie wiemy, czy będzie to dziecko dobre, czy złe, to w Narodziny Przenajświętszej Bogarodzicy odczuwamy podwójną radość: ponieważ w Jej Narodzinach dokonują się również Narodziny Zbawiciela.
20 września 2023, hieromnich Gabriel (tłum. Gabriel Szymczak)

Gdzie dzisiaj są Boże cuda?

Wielu dzisiejszych chrześcijan mogłoby się zastanawiać, dlaczego wydaje się, że nie mają już miejsca takie cuda, jakich dokonywał Chrystus w latach Swej ziemskiej służby – a nawet takie, jakich dokonywali święci apostołowie lub starożytni prorocy.
19 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Człowiek godzien czystego, duchowego życia

Kochajmy więc, abyśmy zostali pokochani - św. Barsanufiusz.
18 września 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Księga Luminarzy i Księga Snów

Jak już zauważono, kilka tekstów Nowego Testamentu, w tym Ewangelia św. Mateusza i Listy Powszechne, jest głębiej zakorzenionych w judaizmie enochicznym niż judaizmie faryzeuszy opartym na Torze.
17 września 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Którą drogą - Chrystusa czy świata?

W którą stronę iść? Drogą Chrystusa? Czy też drogą świata? Przedmiotem sporu jest bezcenna wartość: własna dusza człowieka, jego jedyne i niepowtarzalne życie na ziemi.
16 września 2023, igumen Nektariusz (tłum. Justyna Pikutin)

To, co czyni życie - życiem

Myślę, że obojętność można nazwać jedną z niewielu cech, które są absolutnie nie do pogodzenia ze świętością. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości nieobojętność jest tym, co pozwala powiedzieć o człowieku, że prawdziwie żyje, a nie tylko wykonuje pewne czynności, coś konsumuje i coś produkuje. To właśnie nieobojętność sprawia, że nasze życie jest życiem.
15 września 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Superksiężyc

Można sobie wyobrazić, że św. Paweł widział wiele superksiężyców. Być może zainspirowało go to do napisania: Albowiem Bóg, który rzekł: Niech z ciemności światłość zajaśnieje, zapalił światłość w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu [Jezusa] Chrystusa.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|