WIADOMOSCI.CERKIEW.PL

18 maja 2024, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Zmartwychwstanie Chrystusa

Zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem naszej wiary chrześcijańskiej. Chrystus jest naszym zmartwychwstałym i żywym Zbawicielem, zawsze obecnym i aktywnym w Kościele i w naszym życiu. Wątpienie w tę prawdę oznacza podważanie podstaw prawosławia.
17 maja 2024, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Plastikowa miłość

Chciałbym móc powiedzieć, że odkąd jestem prawosławnym, moja miłość zawsze była autentyczna. Chciałbym też móc powiedzieć, że ci, którzy byli prawosławni, kochali mnie bez obłudy. Chciałbym móc to powiedzieć, ale nie mogę. Często moja miłość była płytka, plastikowa i obłudna.
16 maja 2024,

2 minuty z Ojcami: dobra zewnętrzne

Korzyść zaś przynosi to, czym gospodarujemy roztropnie, trzeźwo i pobożnie - Klemens Aleksandryjski.
15 maja 2024, o. Paweł Serżantow (tłum. Gabriel Szymczak)

Psalm proroka Habakuka

Świadek szalejącego grzechu i niesprawiedliwości, wywrócenia się norm społecznych, zniszczenia domostw i winnic, znikania stad owiec - jest przerażony tym, co widzi, ale wtedy wychwala Boga. Pomimo udręki i strachu znajduje bezpieczną i pewną podstawę: Ja mimo to w Panu będę się radować.
14 maja 2024, o. Andrej Gavrylenko (tłum. Gabriel Szymczak)

Rozpalić swą duszę

Kiedy drewno jest wilgotne, zamiast ognia pojawia się tylko dym, gryzący dym. Skąd ta ciągła „wilgoć” naszego ducha? Dlaczego nie możemy wyschnąć pod Słońcem Prawdy – Bogiem? Może dlatego, że ukrywamy się przed Nim? Chowamy się we własnych potrzebach, w naszych sekretnych doświadczeniach, nie zdając się na wolę Bożą.
13 maja 2024,

Św. Marek Mnich o życiu życiem Krzyża

Jeśli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, jesteśmy naśladowcami tego, który wstąpił na krzyż.
12 maja 2024, Gabriel Szymczak

Pragnienie Obecności

Żywa obecność Boga widoczna jest w Jego dziełach. My pragniemy ją odczuwać także w sobie. Mieć doświadczenie Jego bliskości, mistycznego dotyku, jakby złożenia Jego niewidzialnych dłoni na naszych ramionach. Doznawać czegoś, co w pewien fizyczny sposób będzie dowodem na Jego istnienie.
11 maja 2024, metropolita Nikolaos Chatzinikolaou (tłum. Justyna Pikutin)

Cerkiew wzywa nas, abyśmy zmartwychwstali wraz z Chrystusem

W duszącej atmosferze współczesnego materialistycznego patosu, po pełnym mroku, świętym smutku i osłupieniu w obliczu Męki Pańskiej, w dniu Świętej Paschy Chrystusowej wraz z całą Cerkwią doświadczamy radości Zmartwychwstania, chwały Zmartwychwstałego, wyzwolenia zmartwychwstałych.
10 maja 2024, św. Justyn Popovic (tłum. Gabriel Szymczak)

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Jeśli istnieje jedna prawda, która podsumowuje wszystkie prawdy Ewangelii, jest nią zmartwychwstanie Chrystusa. Co więcej, jeśli istnieje jedna rzeczywistość, która podsumowuje wszystkie rzeczywistości Nowego Testamentu, jest to zmartwychwstanie Chrystusa.
09 maja 2024,

2 minuty z Ojcami: moc złych duchów

Dzisiaj złe duchy nie mają już tej mocy, co dawniej, na samych początkach życia pustelniczego - abba Serenus.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|