28 stycznia 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Łaska i swoboda - cz. 1

Chrystus jest prawdziwym Światłem, które oświeca i uświęca każdego, kto przychodzi na świat. To znaczy, że każdy człowiek ma pewne charyzmaty od Boga. Jest to ważne i musimy o tym pamiętać, aby zrozumieć, że jesteśmy wartościowi przed obliczem Boga.
27 stycznia 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg jest rozrzutny

Nigdy nie wierzcie, że nasze grzechy są większe niż Boża łaska, więc On już nie zasiewa w nas swojego Słowa. Nie, Siewca wychodzi siać, nawet jeśli nasza dusza jest twardą ziemią.
26 stycznia 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Nieuniknione prawo życia

Oto łatwa do zrozumienia zasada: „Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Św. Paweł podsumowuje również: „Co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Gal 6, 8). Można by to ująć w ten sposób: wyciągasz tylko tyle, ile włożyłeś.
25 stycznia 2023, Gabriel Szymczak

Każdy jest ewangelistą

Ewangelia w języku greckim oznacza „dobrą nowinę”. Ona jednak wcale nie obiecuje łatwego i przyjemnego życia, pozbawionego trosk i niebezpieczeństw. Wskazuje natomiast na odwieczne Dobro i Miłość, na Boga, Który wszystkiemu nadaje sens i jest ponad tym, co złamane i tymczasowe, przerażające i niezrozumiałe.
24 stycznia 2023,

Chciwość

O nauce Ewagriusza z Pontu.
23 stycznia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Chleb z Nieba i Krew Przymierza

Owoc drzewa życia, pokarm nieśmiertelności, jest nam ofiarowany, tak jak Chrystus ofiarowuje nam samego siebie.
22 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Niedziela po święcie Teofanii

Radujemy się, chodząc w blasku, bez obawy, że się potkniemy. Fizyczne słońce sprawia, że wszystko jest jasne, rozświetlone i piękne. Chrystus oświeca nas swoją łaską i prawdą, oświecając relacje międzyludzkie, kierując naszymi myślami, dodając energii naszym działaniom, czyniąc rzeczy w naszym życiu pięknymi.
21 stycznia 2023, o. Sergij Biegijan (tłum. Justyna Pikutin)

W święto Chrztu Pańskiego duchowni chodzą z aniołami

Najważniejszym atrybutem wody święconej jest jej trwałość, przy niezmienionym składzie chemicznym. Trwałość jest cechą charakterystyczną Królestwa Niebios, a kiedy skropimy coś wodą święconą, chcemy przekazać tej rzeczy łaskę Bożą, która jest obecna w wodzie święconej. Pierwszym miejscem, które każdy chciałby widzieć uświęconym, jest nasze mieszkanie.
20 stycznia 2023, o. Theodore Stylianopoulos (tłum. Gabriel Szymczak)

Wiara, uczynki, życie wieczne

Zbawienie jest całkowicie dziełem Chrystusa, ponieważ tylko On został ukrzyżowany i zmartwychwstał, aby udzielić przebaczenia i nowego życia wszystkim, którzy wierzą. Zbawienie jest więc w całości darem Boga. Pytanie brzmi, w jaki sposób ten dar zostanie przyjęty.
19 stycznia 2023, Elissa Bjeletich (tłum. Gabriel Szymczak)

Teofania i Objawienie

Tradycyjnie chrześcijanie obchodzą moment objawienia się naszego Pana światu 6/19 stycznia. Na początku świętowaliśmy Jego narodziny, wizytę mędrców i Jego chrzest jednocześnie - i każde z tych wydarzeń na swój sposób jest momentem, w którym nasz Pan naprawdę do nas przychodzi.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|