08 czerwca 2023,

2 minuty z Ojcami: Wąska droga

Drogi cnót nie są kręte - św. Ambroży z Mediolanu.
07 czerwca 2023, św. mnich Teodor Studyta (tłum. M. Diemianiuk)

Pochwalne słowo na trzecie odnalezienie czcigodnej głowy świętego Poprzednika

Dzisiejsze zaś [święto] wskazuje też na coś bardziej mistycznego, odrodzenie wiecznego życia: bowiem on [Jan Chrzciciel] zajaśniał i dosłownie znowu ożył ukazaniem najświętszej swojej głowy.
06 czerwca 2023,

2 minuty z Ojcami: Zwątpienie pochodzi od szatana

Szatan wtrąca nas w zwątpienie, aby nam odebrać nadzieję, jaką pokładamy w Bogu - św. Jan Chryzostom.
05 czerwca 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Według porządku Melchizedeka

Świadectwem wszystkich apostołów, o czym świadczą wszystkie dokumenty Nowego Testamentu, jest to, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Świętym Bożym.
04 czerwca 2023, ks. Piotr Makal

Działanie Świętego Ducha

Bez Świętego Ducha, który jest Pocieszycielem, Duchem prawdy, Skarbnicą dóbr i Dawcą życia, nie jesteśmy w stanie prawdziwie poznać Chrystusa i zbliżyć się do Boga. To dzięki Niemu żyjemy. Dzięki Niemu jesteśmy w Cerkwi.
03 czerwca 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Błogosławieni ubodzy duchem

Ubodzy duchem to ludzie pokorni. Jaki jest człowiek pokorny? Pokora jest drabiną, jest poszukiwaniem, a nie czymś, o czym można powiedzieć: "To jest to! Mamy to!" Jest nie do opisania, gdyż zaczyna się od zera i nie ma końca, albowiem pokora jest posiadaniem w swoim sercu Boga, Chrystusa.
02 czerwca 2023, diakon Jeremiasz (tłum. Gabriel Szymczak)

Bóg w nas

W czasach przed przyjściem naszego Pana - Jezusa, w okresie zwanym Starym Testamentem, ludzie szli do świątyni, aby spotkać Boga. Szli tam, gdzie wiadomo było, że On jest. Jednak coś niezwykłego wydarzyło się po Wniebowstąpieniu Jezusa: Pięćdziesiątnica.
01 czerwca 2023,

2 minuty z Ojcami: Królestwo Boże i królestwo diabła

Jeśli wypędzimy z wnętrza duszy szatana i przestaną się tam panoszyć nałogi, powstaje w nas królestwo Boże - abba Mojżesz.
31 maja 2023, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Wstyd, przebaczenie i Bóg

Jesteśmy pewni, że Bóg kocha ludzi i przebacza, ale jak to naprawdę działa po Bożej stronie - jest to owiane tajemnicą tego, kim jest Bóg. Jednak drugim końcem bieguna lub inną stroną medalu jest nasze doświadczenie lub akceptacja Bożego przebaczenia. I to doświadczenie przebaczenia Cerkiew często nazywa samym przebaczeniem.
30 maja 2023,

2 minuty z Ojcami: Wszczepiona zdolność miłowania

Wszystko pożąda dobra, wszystko więc pragnie Boga - św. Bazyli Wielki.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|