Moje miejsce modlitwy (galeria czytelników)

oprac. Łukasz Troc, 16 marca 2019

Agnieszka Adrian Adrian Aleksandra Aleksandra Aleksandra Aleksandra Aleksandra Anastasia Aw Dawid Dominika Dominika Dominika Dominika Elżbieta Cerkiew.pl Jolanta Jolanta Krzysztof Marzena Michał Aleksandra Aleksandra Aleksandra Aleksandra Natalia Marta Maria i Michał Krzysztof Marta Joanna Rafał Anna Anna Anna Dm Michał Łukasz
Gdy kończy się pierwszy tydzień Wielkiego Postu, tydzień wzmożonej modlitwy i ascetycznych zmagań, następuje pierwsza niedziela Wielkiego Postu – niedziela Triumfu Prawosławia. W tym dniu Cerkiew prawosławna wspominając wydarzenia, które doprowadziły do ostatecznego ustanowienia dogmatów prawosławnych, pragnie podbudować duchowo i pocieszyć swoich wiernych owym duchowym świętem Triumfu Prawdziwej Wiary. Święto to zostało ustanowione w 843 r. w Konstantynopolu na pamiątkę zwycięstwa nad herezją ikonoklazmu, która wstrząsnęła całym Kościołem Chrystusowym. To właśnie ostateczne zwycięstwo świętych ikon jest świętem Triumfu Prawosławia. Poprzez to święto Cerkiew podkreśla jednocześnie Triumf Prawdziwej Wiary, jej zwycięstwa nad wszystkimi bezbożnymi herezjami, fałszywymi naukami i schizmami. Dlatego też mówimy, że tego dnia świętujemy zwycięstwo pojmowane nie w kategoriach ludzkich, lecz upamiętniamy wydarzenie, które odegrało ważną rolę w naszej wierze, które miało wielki wpływ na duchowość całej ludzkości.

Pomysł na taką galerię jest zaczerpnięty z profilu FB: Orthodox Christian Network, gdzie czytelnicy podsyłali zdjęcia swoich ikon z hashtagiem #myOCN #myPrayerCorner. Dla przypomnienia w 2015 r. Stowarzyszenie OrthNet zrealizowało projekt „Święte kąty Podlasia – ginąca tradycja prawosławnej wsi”. „Święte kąty” czyli uwiecznienie na fotografiach tradycyjnych oraz nowoczesnych zakątków w prawosławnych domach, zaadaptowanych do modlitwy. Zakątki te przybierają różne formy np. ścianę, kąt, półeczkę, na której znajduje się ikona lub krzyż. Dawniej miejsca te dekorowano wyszywanymi ręcznikami, koronkami i kwiatami. Dziś przybierają one bardziej nowoczesne formy, ciągle jednak są to zakątki ważne, często stanowiące centrum domu.

Tekst za: Tymoteusz (Sawczuk), Niedziela Prawosławia – Triumf Ortodoksji, w: „Wiadomości PAKP”, nr 3, 2016 r.

Dziękujemy za podesłane zdjęcia!