Supraskie freski

Sławomir Kiryluk, 16 stycznia 2019

Przedstawiamy państwu fotografie Sławomira Kiryluka dokumentujące dokonany w 2018 roku postęp prac nad rekonstrukcją supraskich fresków w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. 

Prace prowadzone w 2018 roku na łukach i sklepieniach naw bocznych, a także w części ołtarzowej, były nadzorowane przez prof. Gorana Janićijevič z Akademii Sztuki i Konserwacji w Belgradzie (Serbia) – teologa, malarza, ikonografa, historyka sztuki, specjalistę w dziedzinie fresków.