Jesień

św. Góra Grabarka, 27 października 2018

Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże,
objawiając uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć.
Niechaj więc i nam grzesznym zajaśnieje wieczna Światłość Twoja,
modlitwami Bogurodzicy, Dawco Światłości, chwała Tobie!

Zdjęcia pochodzą z archiwum monasteru na św. Górze Grabarce.