Fotogaleria: młodzieżowa pielgrzymka rowerowa do Łaźni

Piotr Sawicki, 05 maja 2018

W poniedziałek 30 kwietnia z błogosławieństwa biskupa supraskiego Andrzeja odbyła się pierwsza młodzieżowa rowerowa pielgrzymka Ogrodniczki-Supraśl-Łaźnie organizowana przez parafię przymonasterską w Supraślu. Jej pomysłodawcą i duchownym opiekunem był o. Paweł (Karczewski). Niemal czterdziestokilometrową trasę przemierzyło ponad dwadzieścioro młodych osób. Celem pielgrzymki było popularyzowanie wśród młodszej części parafian pamięci o wielkim współczesnym świętym Cerkwi Prawosławnej – Łukaszu, biskupie krymskim, wyznawcy i lekarzu – a także integracja dzieci i młodzieży przez aktywny wypoczynek.

Pielgrzymka rozpoczęła się krótką modlitwą na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach. Sporą część uczestników pielgrzymki stanowili bowiem uczniowie starszych klas tejże szkoły – wśród nich mistrzowie i wicemistrzowie województwa podlaskiego w kolarstwie. Wśród pątników byli także mieszkańcy innych miejscowości supraskiej parafii oraz goście z Białegostoku i Czarnej Białostockiej. Młodzież wyruszyła na rowerach leśną drogą w stronę Supraśla, gdzie czekały na nich słodki poczęstunek i krótka wycieczka po monasterskich świątyniach.

Po odpoczynku w monasterze uczestnicy pielgrzymki wyruszyli w stronę wsi Łaźnie, gdzie od kilku lat znajduje się piękna drewniana cerkiew ku czci św. Łukasza. Droga do niej wiodła przez piaszczyste wzniesienia ukryte w sercu Puszczy Knyszyńskiej. Po przemierzeniu puszczy, pątnicy przeprawili się przez rzekę Sokołdę, nad którą góruje malowniczo położona świątynia św. Łukasza. W ten sposób pielgrzymi z modlitwą w sercu dotarli do celu. Na miejscu mieszkańcy okolicznych wsi przywitali ich radosnymi słowami „Christos woskresie” i zaprosili do cerkwi. W niej zostało odprawione krótkie nabożeństwo do św. Łukasza, podczas którego śpiewali wspólnie wszyscy pielgrzymi. Po modlitwie o. Paweł zapoznał zebranych z historią życia św. Łukasza i czynionymi przez niego cudami.
Z racji na młody wiek uczestników, wydarzenie duchowe połączone było z elementami rekreacji. Mieszkańcy Łaźni i innych pobliskich wsi, nieopodal cerkiewnego placu, przygotowali syty poczęstunek z ogniskiem. Podczas biesiady nastąpiła integracja pokoleń: śpiewano ludowe pieśni, słuchano opowieści starszych mieszkańców wsi sięgających czasów II Wojny Światowej. Dzieci miały czas na odpoczynek i na swobodne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Tak zebrani pod duchową opieką św. biskupa Łukasza pielgrzymi, napełnieni paschalną radością, w godzinach popołudniowych wyruszyli w drogę powrotną do Supraśla i Ogrodniczek, gdzie czekali na nich rodzice.

Autorem zdjęć jest Marcin Surynowicz