Nabożeństwa Wielkiego Piątku

oprac. Tomasz Grześ i Adrian Kazimiruk, 07 kwietnia 2018

Prezentujemy Państwu fotogalerię z Nabożeństw Wielkiego Piątku.

"Sprawując w Wielki Piątek „obrzęd świętych i zbawczych cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa”, prawosławna Cerkiew w ten wielki dzień każdą porę świętych wydarzeń zbawienia świata oznaczyła nabożeństwem: czas pojmania Zbawiciela w sadzie Gestemańskim i osądzenia Go przez arcykapłanów starszyznę na cierpienia i śmierć (Mt 27, 1) – nabożeństwem jutrzni; czas prowadzenia Zbawiciela na sąd do Piłata – nabożeństwem pierwszej godziny kanonicznej (Mt 27, 2); czas osądzenia Pana na sądzie u Piłata – sprawowaniem trzeciej godziny kanonicznej; czas męki krzyżowej Chrystusa – szóstą godziną kanoniczną; czas śmierci – dziewiątą godziną kanoniczną; a zdjęcie ciała Chrystusa z krzyża wieczernią."

Zdjęcia pochodzą z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie (fot. Tomasz Grześ oraz Adrian Kazimiruk).