kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych

oprac. Adrian Kazimiruk, 11 października 2017

Proboszcz nowoberezowskiej parafii Ks. Jan Kazimiruk oraz Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Walentyna Radchuk - Dyrygentka Chóru Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - Nowoberezowo Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin ks. Michał Markiewicz - Dyrygent Chóru Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Św. Archanioła Michała - Stary Kornin Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Nagrodę odbiera matuszka Maria Stepaniuk - Dyrygentka Chóru Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - Szczyty-Dzięciołowo Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Krzysztof Haponiuk - Dyrygent Chóru Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Zaśnięcia N.M.P. - Dubiny Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Nagrodę odbiera Anna Antoniuk - Dyrygentka Chóru Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Opieki Matki Bożej - Dubicze Cerkiewne Chór Parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy - Narewka Chór Parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy - Narewka Chór Parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy - Narewka Matuszka Halina Surel - Dyrygentka Chóru Parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy - Narewka.  Chór Parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy - Narewka Od lewej: Wójt Gminy Hajnówka p. Lucyna Smoktunowicz, Radna Gminy Hajnówka p. Olga Rygorowicz oraz Burmistrz Miasta Hajnówka p. Jerzy Sirak Dziekan Dekanatu Hajnowskiego ks. mitrat Michał Niegierewicz
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z drugiej edycji nowoberezowskiego spotkania wiejskich chórów parafialnych. Autorem zdjęć jest Tomasz Grześ.


Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
(List do Kolosan 3:16)

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w sobotę 30 września b.r. w Nowoberezowie odbył się II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych.

Dobry Bóg pozwolił aby zapoczątkowane rok temu dzieło doczekało się kontynuacji - powiedział proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. Jan Kazimiruk - Dziś zebraliśmy się w tej wiekowej świątyni aby posłuchać pieśni paraliturgicznych prezentowanych przez chórzystów okolicznych, wiejskich parafii.

Razem z Wójt Gminy Hajnówka, Panią Lucyną Smoktunowicz oraz Radną Gminy Hajnówka, Panią Walentyną Biryłko mamy zaszczyt powitać duchowieństwo, przedstawicieli władz samorządowych, licznie przybyłych słuchaczy na II Wieczorze Wiejskich Chórów Parafialnych.

Tegoroczna edycja przyniosła kilka zmian. Zwiększona została ilość występujących chórów, z czego połowa to, można powiedzieć, debiutanci – chóry które po raz pierwszy biorą udział w naszym wieczorze. Po drugie zmieniła się sceneria. Tym razem, zaprosiliśmy Państwa do cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Cerkwi filialnej naszej parafii. Świątyni, liczącej niespełna 250 lat i będącej jedną z najstarszych cerkwi w tej części kraju. Pozwolę sobie nawiązać do wydarzenia jakie miało miejsce w ścianach tej świątyni, w 1875 r.

W wspomnianym 1875 roku, zmierzając do Białowieży, Wielki Książę Włodzimierz, syn Cara Aleksandra II, odwiedził Nowoberezowo. Tutaj zorganizowany został dla niego specjalny koncert miejscowego, parafialnego chóru. Wielki Książe był pod ogromnym wrażeniem. Docenił trud i starania chóru, któremu przekazał specjalną nagrodę pieniężną. Została ona później wykorzystana do zakupu wyposażenia nowobudującej się cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. Warto też dodać, że ówczesnym proboszczem parafii był ks. Julian Kłoczkowski – wielki budowniczy. To podczas jego posługi wzniesiono kaplice: św. Aleksandra Newskiego i św. św. męcz. Machabejskich w Nowoberezowie, św. wlkmęcz. Jerzego Zwycięzcy w Czyżykach oraz cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. To dzięki jego staraniom również ta oto cerkiew św. Jana Teologa przeszła gruntowny remont zewnętrzny i wewnętrzny. Ojciec Julian był również inicjatorem założenia parafialnego chóru młodzieżowego, jaki liczył ponad 30 osób. (...)


Po uroczystm przywitaniu przybyłych gości, jako pierwszy wystąpił chór-gospodarz. Następnie, przed blisko 300 osobami zgromadzonymi w świątyni, zaprezentowali się chórzyści z: Starego Kornina, Dubin, Szczyt-Dzięciołowa, Dubicz Cerkiewnych i Narewki.

Wieczór nie ma charakteru konkursowego; chóry prezentują utwory liturgiczne i paraliturgiczne wykonywane na swoich parafiach. Dla każdej osoby występującej w chórze parafialnym śpiewanie to nierozerwalna część życia duchowego, to przede wszystkim modlitwa i głoszenie Słowa Bożego – sobie i innym. Organizacja takich spotkań ma posłużyć integracji społeczności wiejskich, szerzeniu tradycji i kultury Podlasia, ukazanie jej różnorodności oraz chronić piękno śpiewów związanych z wiarą prawosławną. Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie ma także za cel zwrócenie uwagi na wielką rolę, jaką odgrywają chóry parafialne w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej.

Organizatorzy wydarzenia: Wójt Gminy Hajnówka, p. Lucyna Smoktunowicz, Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie oraz Radna Gminy Hajnówka, p. Walentyna Biryłko składają serdeczne podziękowania wszystkim zaanagażowanym w organizację wieczoru. Szczególne słowa wdzięczności adresowane są do sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy wsparli finansowo to przedzwięwzięcie. Warto zaznaczyć, że na ręce każdego z dyrygentów przekazane zostały okolicznościowe podarunki.

Patronat medialny nad II Wieczorem Wiejskich Chórów Parafialnych objął m.in. Prawosławny Serwis Internetowy Cerkiew.pl. Na jego profilu facebook prowadzona była transmisja na żywo, którą można obejrzeć tutaj. Na wieczorze obecne były również kamery serwisu cerkiew.pl - materiał filmowy znajdzie się na kanale nowoberezowskiej parafii w serwisie YouTube.

O wieczorze w radiu Racja