Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej (II)

oprac. Marcin Surynowicz, 09 września 2017

Prezentujemy drugą fotogalerię poświęconą tegorocznym uroczystościom ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej.
Autorami zdjęć są: Tomasz Grześ oraz Marcin Surynowicz.


Ten wielki dzień - mówił w kazaniu arcybiskup Justynian - święta Supraskiej Ikony Matki Bożej zebrał wielu arcypasterzy, duchowieństwo i ludzi wiary. Raduje się serce nasze z tego powodu. Dla nas chrześcijan wiadomym jest, że człowiek oddany Bogu trudzi się w swoim ziemskim życiu, aby dostąpić Królestwa Niebieskiego. Pragniemy otrzymać błogosławieństwo na nasze życie, na nasze codzienne trudy, które dawałyby dobre płody jeszcze tutaj, w tym życiu. (...) Kochamy Bogarodzicę jak swoją rodzoną matkę - to przed jej obliczem stajemy na kolana i prosimy o modlitwę za nas niedostojnych. Jeżeli tylko postaramy się choć w niewielkim stopniu naśladować postawę Matki Bożej, i tak jak ona w pełni być oddanymi woli Bożej, to dobry Pan pobłogosławi nam w tym życiu i otworzy drzwi do Swojego Królestwa.

Przed godziną 10.00 uroczyście powitano przybyłych arcypasterzy - zwierzchnika PAKP Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, gości z zagranicy - metropolitę Włodzimierza z Ukrainy, abp. Justyniana z Rosji, abp. Sawę z Mołdawii oraz hierarchów naszej Cerkwi: abp. Abla, abp. Jakuba, abp. Jerzego, bp. Paisjusza i bp. Grzegorza.

Główna cerkiew Ławry Supraskiej wypełniła się setkami wiernych, którzy w modlitewnym skupieniu prosili Bogarodzicę o błogosławieństwo i wstawiennictwo przed Wszechmogącym Bogiem. W czasie Boskiej Liturgii wspomnianym władykom asystowało ponad 40 duchownych.

Po św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni Zwiastowania N.M.P. Tuż po jej rozpoczęciu dokonano poświęcenia nowych ikon w ikonostasie cerkwi św. Antoniego Supraskiego. Następnie w krypcie cerkwi zaniesiono modlitwę za dusze zmarłych arcypasterzy - ś.p. arcybiskupów: Mirona, Adama, Jeremiasza i Szymona.

Na koniec uroczystości głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który podziękował za wspólną modlitwę, życząc wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Władyka wyraził słowa wdzięczności zagranicznym biskupom za ich przybycie, licznie obecnym przedstawicielom władz państwowych w osobach - burmistrzów, delegatów z urzędów: miasta Supraśl, Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Białymstoku.

Relacja wideo na kanale cerkiew.pl
Tekst: Adrian Kazimiruk