Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej (I)

oprac. Marcin Surynowicz, 01 września 2017

Prezentujemy pierwszą fotogalerię poświęconą tegorocznym uroczystościom ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej.
Autorami zdjęć są: Tomasz Grześ oraz Marcin Surynowicz.


Dziewiątego sierpnia b.r. w godzinach wieczornych w Supraślu rozpoczęły się uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pierwszym ich punktem było powitanie pielgrzymek, które dotarły z wielu podlaskich miejscowości, w tym kajakowej z Gródka czy pieszej z Białegostoku. Następnie przywitano przybyłych na nabożeństwo hierarchów: zwierzchnika PAKP Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, gościa z zagranicy arcybiskupa Sawy z Mołdawii oraz hierarchów naszej Cerkwi: abp. Abla, abp. Jakuba, abp. Jerzego, bp. Grzegorza i bp. Paisjusza.

Wszechmogący Bóg - powiedział Metropolita Sawa - pozwala nam raz jeszcze, w czasie naszego ziemskiego życia, przybyć tutaj do cudotwórczej Supraskiej Ikony Matki Bożej Hodegetrii. (…) Matka Boża jak przewodniczka – była, jest i będzie zarówno w chwilach naszej radości, ale wierzymy także, że jest z nami z momentach naszych trudności. Kiedy tego monasteru nie było, to właśnie Ona ochraniała swoim omoforionem szczątki tej świętości. To Ona opiekowała się tym, którzy pozostawili swoje domostwa w wyniku Bieżeństwa czy Akcji Wisła. W tym roku przypada okrągła rocznica tych smutnych wydarzeń z 1947 r. Nasz naród przecierpiał wiele, przeżył wiele prześladowań. Ale to dzięki modlitwie Bogarodzicy i naszych świętych ludzie wytrwali, i dzięki tej wierze, i my jesteśmy tutaj.

Trwające duchowe spotkanie zgromadziło setki wiernych. Nabożeństwo całonocnego czuwania sprawowało ponad 60 duchownych.

W supraskiej Ławrze przez całą noc trwały nabożeństwa – akatysty do Matki Bożej i za zmarłych oraz święte Liturgie sprawowane w klasztornych cerkwiach.

Tekst: Adrian Kazimiruk