Święto Przemienienia Pańskiego w Sakach

Bracia monasteru św. Dymitra w Sakach, 28 sierpnia 2017

W dniach 18-19 sierpnia wspólnota monastyczna w Sakach szczególnie uroczyście obchodziła święto Przemienienia Pańskiego.

Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. W ciszy i skupieniu wierni wsłuchiwali się w czytane i śpiewane teksty niosące w sobie duchową głębię i zbawcze znaczenie jednego z dwunastu wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Na zakończenie jutrzni w pełnym refleksji i nadziei słowie, do wiernych zwrócił się ks. Paweł Sterlingow. Szczególnie podkreślił niejako przykazanie Boga Ojca, który wskazując na swego Syna mówi: „Jego słuchajcie”. Jest to wskazówka dla nas żyjących współcześnie ludzi – często zagubionych i zdezorientowanych w swoich życiowych wyborach.

O godzinie 23.00 został odsłużony akatyst do św. Dymitra Sołuńskiego. Pierwsza świąteczna Liturgia rozpoczęła się o północy. Przewodniczył jej archimandryta Tymoteusz, który wygłosił kazanie. W słowie skierowanym do zebranych ojciec archimandryta dokonał analizy fragmentu Ewangelii opisującego moment przemienienia Zbawiciela. Objaśnił znaczenie słów Boga Ojca słyszanych przez apostołów na górze Tabor z wyszczególnieniem określenia „oto Syn mój umiłowany”, gdzie użyty w tym przypadku przymiotnik „umiłowany” w języku hebrajskim niósł w sobie odcień bólu z powodu straty umiłowanego dziecka. Apostołowie rozumieli wówczas, że Jezus musi umrzeć. Wcześniej apostoł Piotr widząc Pana w chwale, chciał wybudować trzy namioty i zamieszkać na Taborze, gdyż Żydzi wierzyli, że wraz z przyjściem Mesjasza nie potrzebne już będą domy, bo nastanie wówczas Królestwo Boże. Ojciec Tymoteusz zwrócił również uwagę na postaci trzech apostołów, których Chrystus wziął ze sobą na górę Tabor: Piotr reprezentował cnotę wiary, Jakub cnotę nadziei, natomiast Jan wyrażał cnotę miłości. Jedynie człowiek posiadający takie cechy może dostąpić oglądania Boga.

W czasie nocnej Liturgii niemal wszyscy, licznie przybyli wierni przystąpili do św. Eucharystii. Po nabożeństwie nastąpiła wspólna agapa, podczas której bracia częstowali pielgrzymów zupą.

Świąteczny poranek rozpoczęło o godzinie 8.00 małe poświęcenie wody, następnie o godzinie 9.00 odczytano akatyst do św. Dymitra.

Na św. Liturgię, która rozpoczęła się tradycyjnie już o godzinie 10.00 przybyli liczni duchowni i rzesze wiernych. Okolicznościowe kazanie wygłosił w tym dniu ks. Marek Wawreniuk. Zachęcił wiernych do zwracania się do Boga w różnych życiowych problemach i troskach, i podkreślił, że tylko w Nim możemy znaleźć prawdziwą radość i otuchę.

Również w czasie tej Liturgii bardzo wielu wiernych przystąpiło do św. Eucharystii. Nabożeństwo zakończyła uroczysty krestnyj chod wokół cerkwi, w trakcie której poświęcone zostały przyniesione przez pielgrzymów owoce. Po nim słowo zabrał ks. dziekan Mikołaj Kiełbaszewski. Dziękował Bogu za opiekę nad tą ziemią, za to, że chroni On nas przed strasznymi kataklizmami i nieszczęściami jakie w ostatnim czasie dotknęły niektóre tereny Polski.

Kończąc uroczystości Przemienienia Pańskiego archimandryta Tymoteusz podziękował wszystkim przybyłym duchownym i wiernym, a także zwyczajem monasterskim zaprosił wszystkich na wspólny posiłek.

Święto Przemienienia Pańskiego w sakowskim monasterze minęło w spokojnej, modlitewnej atmosferze, czemu również sprzyjała piękna, sierpniowa pogoda.

Autorem zdjęć jest Łukasz Troc