Jubileusz pielgrzymowania w diecezji lubelsko-chełmskiej

Katarzyna Rabczuk, 23 sierpnia 2017

Dnia 13 sierpnia br. po uroczystej Boskiej Liturgii w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, którą celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, wyruszyła Jubileuszowa XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na św. Górę Grabarkę. Po niedzielnym nabożeństwie z udziałem wiernych monasterskiej parafii oraz licznie zgromadzonych pielgrzymów do wszystkich zwrócił się Arcybiskup Abel. W swych słowach nawiązał do tragicznych wydarzeń, których doświadczyły tereny obecnej diecezji lubelsko-chełmskiej, do 70. rocznicy akcji „Wisła” oraz symbolicznego wymiaru wyjścia pielgrzymki właśnie z Jabłeczyńskiego Monasteru, po czym błogosławił pielgrzymów na drogę.

Trasa tegorocznej pielgrzymki wiodła przez: Zabłocie, Olszanki, Zahorów, Chotyłów, Kijowiec, Janów Podlaski, Pawłów Stary, Serpelice, Mielnik i Radziwiłłówkę. Pielgrzymka z prawosławnym krzyżem i prawosławną modlitwą na ustach przemierzyła m.in. tereny tragicznie doświadczone akcją burzenia cerkwi oraz akcją „Wisła”, dając świadectwo wiary i przywiązania do tradycji przodków. Każdego dnia sprawowano Boską Liturgią, a w drodze akatysty, w tym wielokrotnie do Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Każdego dnia wielu pielgrzymów przystępowało do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Pierwsze dnia pielgrzymów gościła parafia prawosławna w Zabłociu wraz z proboszczem – ks. Mirosławem Kochanem i parafianami, filia parafii prawosławnej w Kodniu – parafia w Olszankach wraz z proboszczem – ks. Janem Grajko i parafianami oraz parafia prawosławna w Zahorowie wraz z proboszczem – ks. Janem Kulikiem i parafianami. Drugiego dnia pielgrzymów przyjmowały panie w szkole w Chotyłowie oraz filia parafii prawosławnej w Kobylanach – parafia w Kijowcu wraz z proboszczem – ks. Michałem Ciuchajem i parafianami. Trzeci dzień pielgrzymowania zakończył się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Janowie Podlaskim. Czwartego dnia Boską Liturgię sprawowano w nieużytkowanej już cerkwi w Pawłowie Starym – tam też poczęstunek przygotowały miejscowe panie. Czwartego dnia pielgrzymka dotarła do Mielnika, gdzie pielgrzymów przywitał proboszcz – ks. Mikołaj Mielniczuk wraz z parafianami. Trasa ostatniego dnia pielgrzymowania wiodła przez Radziwiłłówkę, gdzie, już tradycyjnie, pielgrzymów ugościły miejscowe panie.

Pielgrzymi dotarli na św. Górę Grabarkę 17 sierpnia po południu. Po trzykrotnym okrążeniu cerkwi na kolanach poświęcono i wkopano krzyże, w tym ten największy, który w tym roku symbolicznie był krzyżem zarówno tych 70 lat od wywózek ludności prawosławnej, jak i 25 lat wspólnego pielgrzymowania.

Łącznie podczas wszystkich pięciu dni w pielgrzymce uczestniczyło 160 osób z diecezji lubelsko-chełmskiej oraz z innych diecezji, w tym najliczniej – młodzież i dzieci. Opiekę duchową sprawowali: ks. Marcin Gościk – opiekun duchowy BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ks. Michał Wasilczyk ze Sławatycz oraz w trakcie pierwszego dnia – ihumen Sofroniusz.

Jubileusz pielgrzymowania na św. Górę Grabarkę w diecezji lubelsko-chełmskiej zbiegł się z 70. rocznicą akcji „Wisła”. Po 70 latach od tych wydarzeń przez stację kolejową w Chotyłowie – tę, z której wtedy wyruszyli w nieznane prawosławni mieszkańcy tych ziem, z prawosławnym krzyżem przechodzi najliczniejsza z dotychczasowych piesza pielgrzymka.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszowej XXV Pieszej Pielgrzymki z Jabłecznej na św. Górę Grabarkę, w tym szczególnie tym, którzy przyjmowali pielgrzymów po drodze oraz duchownym, sprawującym nad nimi opiekę duchową.

Autorami zdjęć w fotogalerii są: Jakub Marczuk, Olga Kuprianowicz, Krzysztof Łoś, Aleksandra Honczar, Jakub Iwaniuk, Katarzyna Danieluk

Zachęcami również do obejrzenia fotografii autorstwa o. Sofroniusza z jabłoczyńskiego monasteru.