Święto kaplicy akademickiej Centrum Kultury Prawosławnej

opr. Tomasz Grześ, 30 maja 2017

Dnia 24 maja przypada dzień pamięci św. równych apostołom Cyryla i Metodego, patronów kaplicy akademickiej Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. W tym roku zbiegło się ono ze świętem zakończenia okresu paschalnego, co dodatkowo podniosło świąteczną atmosferę.

W przededniu święta nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. „Niechaj radują się dzisiaj narody słowiańskie, świetliście świętując świętą pamięć mądrych w Bogu nauczycieli, bowiem od Nich zaczęła się w naszym języku słowiańskim Boska Liturgia i cała służba cerkiewna, a tym samym zostało nam dane niewyczerpane źródło wody płynącej do życia wiecznego…” brzmiał tekst katyzmy rozpoczynającej świąteczną jutrznię. Słowa te podkreślają znaczenie misji Nauczycieli Słowian i ich translatorskiego wkładu w nabożeństwa naszej Cerkwi.

Świętą Liturgię celebrował Metropolita Sawa wraz z przybyłym duchowieństwem: ks. prof. Jerzym Tofilukiem – rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego, ks. Jerzym Bogacewiczem – proboszczem Parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, ks. dr Doroteuszem Sawickim i ks. dr Andrzejem Baczyńskim – wykładowcami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. dr Andrzejem Lewczakiem – dyrektorem Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, ks. Michałem Dmitrukiem – proboszczem Parafii w Wołominie oraz ks. Łukaszem Koleda – kapelanem miejscowej kaplicy oraz czterema diakonami. Nie zabrakło również przedstawicieli społeczności akademickiej, która reprezentowana była przez profesorów: Andrzeja Wierzbickiego (UW) oraz Jerzego Ostapczuka (ChAT).

Na zakończenie św. Liturgii po raz ostatni w tym roku rozbrzmiały wzniosłe słowa Paschalnego Hymnu „Christos Woskresie”, a ze środka świątyni zabrana została ikona Zmartwychwstania Pańskiego. Po nabożeństwie z ojcowskim pouczeniem do zebranych wiernych zwrócił się Jego Eminencja, który podkreślił ogromny wkład „Braci Sołuńskich” w tradycję naszej Cerkwi. „To w szczególności na Was, studenci teologii, ale i na reszcie młodych ludzi, spoczywa obowiązek dbania o język i kulturę słowiańską, przekazaną Wam przez waszych przodków, wypełniających testament św. Cyryla i Metodego” – zaznaczył hierarcha. W trakcie nabożeństw śpiewał chór młodzieżowy prowadzony przez lektora Rafała Pagóra.

W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, za pracę dla dobra Cerkwi, wręczone zostały Ordery św. równej apostołom Marii Magdaleny panu Grzegorzowi Zinkiewiczowi, dzięki któremu ściany kaplicy zdobią przepiękne freski oraz panu Jerzemu Kałużskiemu, bez którego wsparcia nie możliwe było by stworzenie całej polichromii.

tekst: Anna Demczuk

zdjęcia: Łukasz Troc

Źródło