Jesień 2021

opr. Adrian Kazimiruk, 01 listopada 2021

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku, fot. Adam Małyszczuk Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku, fot. Adam Małyszczuk Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, fot. Adam Małyszczuk Kaplica Św. Męczennicy Paraskiewy w Rajsku, fot. Adam Małyszczuk Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Aleksandra Jakimiuk Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Aleksandra Jakimiuk Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Aleksandra Jakimiuk Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Aleksandra Jakimiuk Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Joanna Pietrowska Kaplica Św. Św. Braci Machabeuszy w uroczysku "Krynoczka", fot. Joanna Pietrowska Warszawa – Wola. Św. Jana Klimaka, fot. Dominika Kovačević Warszawa – Wola. Św. Jana Klimaka, fot. Dominika Kovačević Warszawa – Wola. Św. Jana Klimaka, fot. Dominika Kovačević Warszawa – Wola. Św. Jana Klimaka, fot. Dominika Kovačević Cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach, fot. Łukasz Troc Cerkiew Św. Ap. i Ew. Jana Teologa w Nowoberezowie, fot. Adrian Kazimiruk Cerkiew Św. Ap. i Ew. Jana Teologa w Nowoberezowie, fot. Adrian Kazimiruk Krzyż przy cerkwi Św. Ap. i Ew. Jana Teologa w Nowoberezowie, fot. Adrian Kazimiruk Grób rodziny Gromotowiczów przy cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie, fot. Adrian Kazimiruk Cmentarz w Puchłach, fot. Elżbieta Iwaniuk Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku, fot. Elżbieta Iwaniuk Cmentarz przy parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, fot. Elżbieta Iwaniuk Cmentarz w Wojnowie, fot. Elżbieta Iwaniuk Kaplica cmentarna we Władysławowie, fot. Grażyna Hankiewicz Cmentarz w Kobylanach, fot. Grażyna Hankiewicz Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach, fot. Grażyna Hankiewicz Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach, fot. Grażyna Hankiewicz Stauropigialny Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej, fot. Katarzyna Zdanowicz Cerkiew św. Jana Chrzciciela w Pasynkach, fot. Julita Grabowska Kaplica cmentarna Św. Anny w Pasynkach, fot. Julita Grabowska Kaplica cmentarna Św. Anny w Pasynkach, fot. Julita Grabowska Kaplica w Miękiszach, fot. Julita Grabowska Krzyże przy kaplicy w Miękiszach, fot. Julita Grabowska Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, fot. Justyna Gajko Klasztor Św. Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce, fot. Justyna Gajko Klasztor Św. Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce, fot. Justyna Gajko Klasztor Świętych Marty i Marii na Św. Górze Grabarce, fot. Justyna Gajko Cekiew Św. Ducha w Kodniu, fot. Monika Pawluk Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, fot. Monika Pawluk Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, fot. Monika Pawluk Cerkiew Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, fot. Edyta Miszczuk Kaplica cmentarna Wszystkich Świętych w Hajnówce, fot. Edyta Miszczuk Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, fot. Edyta Miszczuk Kaplica Św. Mikołaja w Kleszczelach, fot. Anna Nikitiuk Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach, fot. Anna Nikitiuk
Jesienna galeria zdjęć naszych Czytelników o tematyce cerkiewnej.

Autorami zdjęć są: Adam Małyszczuk, Aleksandra Jakimiuk, Joanna Pietrowska, Dominika Kovačević, Łukasz Troc, Adrian Kazimiruk, Elżbieta Iwaniuk, Grażyna Hankiewicz, Katarzyna Zdanowicz, Justyna Gajko, Monika Pawluk, Edyta Miszczuk, Anna Nikitiuk.