Historyczne uroczystości w Warszawie

wybór Łukasz Troc, 25 września 2020

Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Łukasz Troc Fot. Aleksander Wasyluk Fot. Łukasz Troc
Po blisko pięciu latach od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszej od ponad stu lat prawosławnej świątyni w stolicy naszej Ojczyzny, prawosławni mieszkańcy Warszawy oraz przybyli pielgrzymi byli świadkami zapisania kolejnej, pięknej karty historii Prawosławia w Polsce. 20 września 2020 roku, po raz drugi w krótkiej historii wznoszonej i wykańczanej prawosławnej świątyni warszawskiego Ursynowa, sprawowano św. Liturgię.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wejściem hierarchów i duchowieństwa, na czele z Jego Eminencją metropolitą Sawą, do nowobudowanej cerkwi. Następnie poświęcono wodę i pokropiono nią świątynię. Tuż po tym głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który w pierwszej kolejności wyraził wdzięczność Trójjedynemu Bogu za ten dzień. Przypominając najważniejsze momenty z historii jej powstawania zaakcentował istotę św. Liturgii, która od tego momentu, w miarę możliwości będzie sprawowana w jej murach systematycznie: „To właśnie Liturgia – mówił hierarcha – uświęca człowieka i otaczający go świat, jednoczy go z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jednoczy nas także z naszymi przodkami, którzy pot i krew swoją składali w ofierze na ołtarzu Św. Prawosławia, za wolną Ojczyznę, poczynając od XVI wieku poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, wywózki, bieżeństwo, przesiedlenia, akcję „Wisła”, obozy i łagry jak Sybir, Katyń. Miednoje, Telerhof, Oświęcim, Dachau, Gross Rosen, Ravensbrűck, Mauthausen, burzenie cerkwi, czy Powstanie Warszawskie, w którym zginęli duchowni m. st. Warszawy, wierni, młodzież i dzieci”.

Pełna relacja dostępna jest na stronie: orthodox.pl https://www.orthodox.pl/historyczne-uroczystosci-w-warszawie/

Fotogaleria: Pierwsza Liturgia w Warszawskiej Hagii Sophii

Tekst: ks. Adam Magruk
Fotografie: Łukasz Troc, Aleksander Wasyluk