Dom Zakonny Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny

wybór Łukasz Troc, 20 lipca 2020

Żeński Dom Zakonny pw. św. Katarzyny w Zaleszanach został erygowany dekretem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy 24 sierpnia 2007 roku. To jedna z najmłodszych wspólnot monasterskich w Cerkwi prawosławnej w Polsce, której przełożoną została mniszka Katarzyna (s. Elżbieta Niczyporuk). Zaleszany to niewielka podlaska wieś w gminie Kleszczele, położona w odległości jednego kilometra od męskiego Monasteru św. Dymitra w Sakach. Na terenie wspólnoty znajduje się tymczasowa drewniana cerkiew, w której ulokowana jest Zaleszańska Ikona Matki Bożej, a także domowa kaplica, w której znajdują się relikwie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 7 grudnia uroczyście obchodzona jest pamięć patronki monasteru świętej wielkiej męczennicy Katarzyny, zaś w ostatnią sobotę lipca ustanowione zostało święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej.

Tekst za: http://zaleszany.cerkiew.pl/

Fot: Archiwum Domu Zakonnego