Z Białegostoku do Jabłecznej

oprac. Łukasz Troc, 25 czerwca 2020

Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Aleksander Wasyluk, 1993 r. Fot. Marta Łuksza, 2001 r. Fot. Marta Łuksza, 2001 r. Fot. Marta Łuksza, 2001 r. Fot. Marta Łuksza, 2001 r. Fot. Marta Łuksza, 2002-2003 r. Fot. Marta Łuksza, 2002-2003 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2004 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2005 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2006 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Marta Łuksza, 2007 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2012 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Mateusz Śliwski, 2013 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2009-2011 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2015 r. Fot. Katarzyna Zdanowicz, 2019 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2010 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2011 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2012 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2013 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r. Fot. Paweł Bołtromiuk, fot. 2014 r.
Niestety w tym roku z powodu stanu epidemii nie wyruszyła pielgrzymka z Białegostoku do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Prezentujemy zbiorczą galerię z lat 1993-2019 r. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 1989 roku. Autorami są: Aleksander Wasyluk, Marta Łuksza, Matusz Śliwski, Katarzyna Zdanowicz i Paweł Bołtromiuk.