Nad naszymi głowami #2

oprac. Łukasz Troc, 01 czerwca 2020

Fot. Krzysztof Matus, meteory, Grecja Fot. Krzysztof Matus, cerkiew przy źródełku Św. Paraskiewy, Grecja Fot. Krzysztof Matus, cerkiew Św. Ducha, Białystok Fot. Dominika Kovačević, cerkiew św. apostoła Pawła, Harissa, Liban Fot. Dominika Kovačević, cerkiew św. Jana Klimaka, Warszawa Fot. Dominika Kovačević, cerkiew św. Jerzego, Brummana, Liban Fot. Dominika Kovačević, monaster Floresti, Rumunia Fot. Dominika Kovačević, monaster Rylski, Bułgaria Fot. Dominika Kovačević, sobór Bogurodzicy w Warnie, Bułgaria Fot. Dominika Kovačević, sobór patriarszy w Bukareszcie, Rumunia Fot. Dominika Kovačević, sobór św. Mikołaja w Zahle, Liban Fot. Michał Sacharczuk, fresk Iwierski Monaster Fot. Michał Sacharczuk, Góra Atos Fot. Michał Sacharczuk, monaster w Supraślu Fot. Michał Sacharczuk, cerkiew Bazylego Błogosławionego, Moskwa Fot. Michał Sacharczuk, monaster w Supraślu Fot. Katarzyna Klimiuk, cerkiew Wszystkich Świetych w Mińsku, Białoruś Fot. Katarzyna Klimiuk, cerkiew Wszystkich Świetych w Mińsku, Białoruś Fot. Katarzyna Klimiuk, cerkiew św. Pantelejmona, Zaścianki Fot. Katarzyna Klimiuk, cerkiew Hagia Sofia, Białystok Fot. Katarzyna Klimiuk, cerkiew Hagia Sofia, Białystok Fot. Waldemar Jundo, kapliczka przy drodze, św. Góra Atos Fot. Waldemar Jundo, klasztor Zografu, św. Góra Atos Fot. Waldemar Jundo, klasztor Zografu, św. Góra Atos Fot. Waldemar Jundo, monaster Ivanica, Serbia Fot. Waldemar Jundo, Serbski Patriarchat Peć, Serbia Fot. Waldemar Jundo, Serbski Patriarchat Peć, Serbia Fot. Waldemar Jundo, skit św. Andrzeja, Grecja Fot. Waldemar Jundo, cerkiew św. Dawida, Tesaloniki, Grecja Fot. Mira Dudel, Katedralja Ngjallja e Krishtit, Tirana
Charakterystyczną cechą zewnętrzną cerkwi jest istnienie kopuł, w Rosji i w Polsce cebulastych. Ich kształt symbolizuje płomienność modlitwy wspólnoty. W promieniach słońca złociste kopuły cerkwi wyglądają jak płonący kandelabr (świecznik). Liczba kopuł ma również symboliczny charakter - jedna kopuła symbolizuje Chrystusa, trzy Trójcę Świętą, a pięć Chrystusa i czterech Ewangelistów. Kopuła jest symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego. Kształt kopuł, będących charakterystycznym elementem architektury cerkiewnej, przybierał różne formy w zależności od regionu. W głównej kopule często malowane jest niebo albo fesk Chrystusa Pantokratora. Aleksander Wasyluk i Jarosław Charkiewicz w swoich wielu fotograficznych podróżach uwieczniają monumentalne sklepienia różnych cerkwi. Zapraszamy do obejrzenia zbioru ich fotografii.

Tekst: ks. Henryk Paprocki, „Metamorfozy świątyni”, za: http://www.liturgia.cerkiew.pl [dostęp: 20.03.2019 r.].

Autorami zdjęć są: Krzysztof Matus, Katarzyna Klimiuk, Dominika Kovačević, Michał Sacharczuk, Waldemar Jundo i Mira Dudel