Kolory Prawosławia - Albania #1 Ludzie

wyb. Patryk Rydel, 07 lutego 2020

Ritsi Stefanos Ritsi Stefanos Shani Ina Ritsi Alexandra Ritsi Stefanos Ritsi Stefanos Ritsi Alexandra Aleksander Wasyluk Ingrida Bida Paul Ant Ritsi Alexandra Jarosław Charkiewicz Aleksander Wasyluk Kasneci Vasil Ritsi Stefanos Aleksander Wasyluk Margjeka Aleksander Wasyluk Margjeka Jurgen Dino Aleksander Wasyluk Ritsi Aleksandra Kasneci Vasil Margjeka Aleksander Wasyluk Ritsi Stefanos Aleksander Wasyluk Ingrida Bida
Przedstawiamy zdjęcia wybrane spośród nadesłanych na konkurs "Kolory Prawosławia. Albania". W tej galerii znajdziecie fotografie ludzi Cerkwi w Albanii, zarówno duchowieństwa jak i świeckich wiernych.

Fotografie: Ritsi Alexandra, Ritsi Stefanos, Shani Ina, Aleksander Wasyluk, Ingrida Bida, Paul Ant, Jarosław Charkiewicz, Kasneci Vasil, Margjeka, Jurgen Dino.