Zielony

Wybór Łukasz Troc, 26 czerwca 2019

Fot. Piotr Łozowik Fot. Joanna Pietrowa, monaster św. Onufrego w Jabłecznej Fot. Rafał Kozak, monaster św. Onufrego w Jabłecznej Fot. Joanna Pietrowa, monaster św. Onufrego w Jabłecznej Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Ryboły Fot. Łukasz Troc, Warszawa Fot. Białystok subiektywnie, Kaniuki Fot. Białystok subiektywnie, Lady Fot. Katarzyna Sidorczuk, Kodeń Fot. Łukasz Troc, Trześcianka Fot. Joanna Pietrowa, Odrynki Fot. Rafał Kozak, Odrynki Fot. Jarosław Charkiewicz, Odrynki Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Zbucz Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Ciechanowiec Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie) Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Baciuty Fot. Białystok subiektywnie, Narewka Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Atos Fot. Katarzyna Sidorczuk, Kijów Fot. Katarzyna Sidorczuk, Kijów Fot. Katarzyna Sidorczuk, Kowel Fot. Katarzyna Sidorczuk, Krzemieniec Fot. Katarzyna Sidorczuk, Krzemieniec Fot. Katarzyna Sidorczuk, Poczajów Fot. Katarzyna Sidorczuk, Smoleńsk Fot. Katarzyna Sidorczuk Fot. Aleksandra Jakimiuk, Krynoczka Fot. Aleksandra Jakimiuk, Białystok Fot. Katarzyna Sidorczuk, Białystok Fot. Piotr Łozowik, Białystok Fot. Piotr Łozowik, Białystok Fot. Jarosław Chakiewicz, Białystok Fot. Jarosław Chakiewicz, Białystok Fot. Waldemar Jundo, Warszawa Fot. Natalia Torkoniak, Warszawa Fot. Natalia Torkoniak, Warszawa Fot. Aleksandra Jakimiuk, Hajnówka Fot. Łukasz Troc, Warszawa Fot. Łukasz Troc, Warszawa Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Jabłeczna Fot. Michał Dziewiatowski (Prawosławie w obiektywie), Odrynki
Zielony jest kolorem wiosny, świata roślin i odrodzenia. W ikonografii ma znaczenie koloru odrodzenia duchowego, rodzącego się życia, obecności życia i samego Życiodawcy, Ducha Świętego. Zieleń jest łączona ze świętami poświęconymi ascetom, świętym wywodzącym się z monastycyzmu, jak również ze świętem Pięćdziesiątnicy oraz Wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Autorami zdjęć są użytkownicy facebookowej grupy pasjonatów prawosławnej fotografii z Polski: Orthphotografersi.