Aktualności

22 maja 2022, o. Geoffrey Korz (tłum. Gabriel Szymczak)

Znaczenie chrztu

Pan Jezus Chrystus prowadzi Swoją najdłuższą, najpoważniejszą i najbardziej odkrywczą rozmowę z ostatnią osobą, o jakiej można by pomyśleć. Nie są to Jego przyjaciele. Nie są to Jego wrogowie. Nie jest to nawet Jego Święta Matka. To Samarytanka.
22 maja 2022, tłum. ks. Henryk Paprocki; oprac. Michał Diemianiuk

Wybrana hymnografia niedzieli o Samarytance

"Samarytanka z wiarą przyszła do studni, widzi Ciebie, mądrości wodę, którą obficie napełnia się, dziedzicząc na wieczność wyższe królestwo, jako zawsze sławiona"
21 maja 2022, metropolita Klemens (tłum. Justyna Pikutin)

Czym jest dar Boży

Św. Mikołaj Serbski mówi, że "dar Boży" można pojmować zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. W sensie materialnym jest to wszystko to, co Bóg daje człowiekowi: różne rzeczy, okoliczności życia, ludzie wokół. Woda, o którą Chrystus poprosił kobietę z Samarii, jest darem. Bóg ją stworzył i dał ją nam, byśmy z niej korzystali.
20 maja 2022,

Święto parafialne w stołecznej Hagii Sophii

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy w historycznej konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia należało do najważniejszych w całym roku liturgicznym.
20 maja 2022, o. Siergiej Baranow (tłum. Gabriel Szymczak)

Poczucie czasu

W życiu duchowym istnieje takie pojęcie jak „pamięć śmierci”. Pamięć o śmierci jest darem Bożym, który nie jest dogłębnie i duchowo postrzegany przez wszystkich ludzi. „Pamięć o śmierci” brzmi trochę ostro, nazwałbym więc to „poczuciem czasu”. Ci, którzy czują czas, dochodzą do stanu wszechmądrego Salomona Eklezjasty.
19 maja 2022,

Spotkanie z uchodźcami w Supraślu

Z przebywającymi w Akademii Supraskiej obywatelami Ukrainy w imieniu pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy spotkał się Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
19 maja 2022, Synaksarion

Żywoty Teodora z Cytery, Filipa z Agiry i Pausykacjusza z Synades

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
19 maja 2022, Jakub Oniszczuk

Liturgia Pojednania - zapis transmisji

Zakończono trwającą od 1967 roku schizmę.
19 maja 2022, o. Luke A. Veronis (tłum. Gabriel Szymczak)

Świętując stulecie z paschalną radością

Podczas naszej uroczystości nie chcieliśmy po prostu tylko wspominać przeszłości ani wychwalać teraźniejszości. Zwróciliśmy też oczy ku przyszłości. Błogosławiona, ale poważna odpowiedzialność za niesienie pochodni wiary i przekazywanie jej nowemu pokoleniu spoczywa teraz na nas.
18 maja 2022, ks. Jarosław Szczur

Posiedzenie komisji ds. hagiologionu

Prezentacja materiałów, dyskusja oraz refleksja nad wielowymiarową spuścizną życia i męczeństwa duchownych oraz wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce.
|<  <<  <  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    >  >>  >|