Aktualności

10 września 2021, ks. Jerzy Łukaszewicz

Laur Konserwatorski w Lublinie

Z inicjatywy Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków corocznie organizowany jest konkurs „Laur Konserwatorski”
10 września 2021, Dominika Kovačević

Zasnął w Panu metropolita Ugandy Jonasz (Lwanga)

Jedna z najbardziej znamienitych postaci współczesnego afrykańskiego prawosławia
10 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dlaczego Chrystus potrzebował św. Jana?

Budowa dróg to trudna praca, zwłaszcza tam, gdzie teren jest nierówny, gdzie wzgórza przeplatają się z nizinami. Ogólne znaczenie takiej pracy jest jasne nawet dla niespecjalisty: tam, gdzie ziemia jest za nisko, droga musi być podniesiona, tam, gdzie jest za wysoko, trzeba ją obniżyć.
09 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Żyć długo i głęboko

Nowoczesność jest zakochana w czasie – lub w pewnej wersji czasu. Ta wersja znajduje się pod hasłem „przyszłość” i jest związana z pojęciami „postępu”, „zmiany”, „rozwoju” i tym podobnych. Przemawia do młodych, ponieważ uprzywilejowuje przyszłość obietnicami marzeń i możliwości.
08 września 2021, protodiakon Mirosław Demczuk

Intronizacja metropolity Czarnogóry Joanicjusza

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w dniach 4-6 września br. Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz przebywał z wizytą w Czarnogórze.
08 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Mieć odwagę mówić "Ojcze nasz, Któryś jest w niebie"

Odważyć się. Dlaczego odważne jest odmawianie Modlitwy Pańskiej? Dlaczego ośmieleniem się jest nazywanie Boga „Naszym Ojcem w niebie”?
07 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Wiara, kultura, polityka

Chrześcijanin stoi przed wyzwaniem, by żyć w dwóch nakładających się na siebie światach - świecie jako darze Bożym i świecie jako upadłej i nieodkupionej sferze ludzkich spraw, i to z wiedzą i rozeznaniem.
06 września 2021, Jakub Oniszczuk

Święto patronalne parafii w Brukseli

Uroczystości święta Narodzenia Bogurodzicy.
06 września 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Oddawanie czci w duchu i prawdzie

Chrystus nie unieważnia przykazań dotyczących kultu, ale wypełnia je, niosąc prawdziwe poznanie Trójcy Świętej, co przemienia je i nadaje im głębię w nowym kontekście.
05 września 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Dwa rozumienia śmierci

Kazanie patriarchy Cyryla na święto Zaśnięcia Bogurodzicy, wygłoszone 28 sierpnia 2011 r. w patriarchalnej katedrze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Kremlu
|<  <<  <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >  >>  >|