Aktualności

13 czerwca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Teofania i bogowie rzek

Kościół prawosławny zawsze nauczał, że kontekst, w którym Pismo Święte i wydarzenia biblijne mogą być właściwie rozumiane, jest zachowany w ramach Tradycji Świętej.
12 czerwca 2022, święty mnich Teodor Studyta, tłum. Michał Diemianiuk

Św. Teodor Studyta - Pouczenie na święto Pięćdziesiątnicy

Jego obietnica i Jego przychylność są tak wielkie, że nie możemy Jego zrozumieć: bowiem Pan obiecał posłać nie anioła, nie człowieka, ale Samego Współistotnego Ducha.
12 czerwca 2022, metr. Włodzimierz (Sabodan) (tłum. Stefan Dmitruk)

Homilia na święto Pięćdziesiątnicy

Homilia wygłoszona przez zwierzchnika Ukraińskiej Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej – metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana) - z okazji święta ku czci Trójcy Świętej w 2005 r.
11 czerwca 2022, Daniel Sawicki

Nowość wydawnicza: Izwieszczenije o sogłasniejszich pomietach pokrótce przedstawionych

Przekład znakomitego XVII-wiecznego traktatu o teorii staroruskiego śpiewu cerkiewnego.
11 czerwca 2022, Metropolita Mesogejski Nikolaos (tłum. Justyna Pikutin)

W objęciach Cerkwi

Do poznania Boga nie można dojść drogą logicznego myślenia. Nie jest On równaniem matematycznym, które należy rozwiązać. Bóg jest prawdziwą tajemnicą, która objawia się w ludzkim sercu.
10 czerwca 2022, redakcja cerkiew.pl

Nowość wydawnicza: Modlitewnik bizantyjski

Prawosławny modlitewnik po polsku.
10 czerwca 2022, o. ihumen Spirydon (Kuziak)

Koncert muzyki cerkiewnej w Ząbkowicach Śląskich

Wystąpił Chór św. Jerzego z Ząbkowic Śląskich.
10 czerwca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Interaktywne dzieło Świętego Ducha

Kiedy Święty Duch zstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, wydarzyły się dwa cuda. Duch Święty zmienił nie tylko sposób, w jaki uczniowie „głosili wielkie dzieła Boże”, ale także sposób, w jaki słuchający słyszeli to, co było głoszone.
09 czerwca 2022, Synaksarion

Żywoty Germana, Nicefora i Atanazego

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
09 czerwca 2022, o. Michael Gillis (tłum. Gabriel Szymczak)

Zacząć być tu tylko na chwilę

Życie według przykazań Ewangelii, nawet na bardzo niewielką skalę, pomaga nam pamiętać, że ten świat nie jest naszym domem. A życie zgodnie z przykazaniami Ewangelii to nie tylko kwestia decyzji. Każdy, kto próbował, może ci powiedzieć, że kochanie kogoś, kto nie jest zbyt sympatyczny, wymaga prawdziwej Łaski, prawdziwej pomocy od Boga.
|<  <<  <  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    >  >>  >|