Aktualności

07 grudnia 2021, Aleksander Wasyluk

Spotkanie opiekunów bractw młodzieżowych

Ponad 20 duchownych spotkało się na Świętej Górze Grabarce z koordynatorem ds. młodzieży w PAKP.
07 grudnia 2021, Dominika Kovačević

Pozdrowienia – jak to widzą Słowianie, Grecy i Semici

Pozdrowienia występują i w życiu świeckim, jak i tym ściśle religijnym, cerkiewnym. W czasach biblijnych zresztą obydwie sfery mocno się przenikały, w niektórych kulturach tak jest do dzisiaj.
06 grudnia 2021, lektor Grzegorz Wasiluk

Święto kaplicy seminaryjnej w Warszawie

W trakcie świątecznych uroczystości Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy pięciu seminarzystów otrzymało święcenia lektorskie.
06 grudnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Pasterze Izraela

Powszechne jest obecnie pewne niezrozumienie odnośnie pochodzenia stopni kapłańskich w Kościele.
05 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zapomnieć o Bogu to szaleństwo

Pewnego dnia, rozmyślając o Bogu, Tewje Mleczarz z opowieści Szolema Alejchema powiedział: „Im więcej człowiek planuje, tym mocniej Bóg się śmieje”. Jakże głęboka myśl teologiczna biednego mleczarza!
04 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Szczególnie zaciekła walka diabła

"O stałość świętych Bożych Kościołów ... do Pana módlmy się" - rozważania metropolity Limassol Atanazego
04 grudnia 2021, tłum. Stefan Dmitruk i ks. Mariusz Synak

Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni

Kazanie metropolity Włodzimierza (Sabodana)
03 grudnia 2021, ks. Korneliusz Wilkiel

Zabytkowa cerkiew w Dęblinie powróciła na łono Kościoła prawosławnego

Dnia 1.12.2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, została podpisana ugoda, na mocy której na rzecz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przywrócona została zabytkowa cerkiew w Dęblinie.
03 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nasze wejście w świętość

Jeśli jesteś miłośnikiem Pisma Świętego, a zwłaszcza opowieści Starego Testamentu o Arce Przymierza i świątyni jerozolimskiej, będziesz jutro obchodzić święto, które zmienia całe twoje postrzeganie tego, czym jest arka, gdzie jest prawdziwa świątynia i (najważniejsze dla nas) jak wygląda prawdziwa świętość.
02 grudnia 2021, Jarosław Charkiewicz

Kolorowe Prawosławie

Kolejny album Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej z serii „Kolory Prawosławia”.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|