Aktualności

21 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zawsze dziękuj Bogu

Wszyscy doceniają pozytywnych i podnoszących na duchu ludzi, których duch i podejście są żywe i pełne wdzięczności. Często promieniują oni zaraźliwą radością, wewnętrznym zadowoleniem i głębokim szczęściem. Zachęcają, budują i karmią tych, których spotykają na swej drodze.
20 grudnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Chrystus w listach św. Pawła

Listy św. Pawła są najwcześniejszymi, pierwszymi spisanymi dokumentami, które omawiają, kim jest Chrystus.
19 grudnia 2021, ks. Gabriel Białomyzy

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

W parafii p.w. Świętej Trójcy w Siedlcach, odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.
19 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Nie jesteś sam - i Bóg też nie jest sam

W niektórych środowiskach chrześcijańskich istnieje obawa, że gdybyśmy przyznali, że Bóg dzielił Swoje działanie z innymi, nasze zbawienie byłoby kwestią naszych własnych uczynków, a nie suwerennym działaniem Boga. Istnieje obawa, że soborowy sposób działania dzieli chwałę Bożą ze zwykłymi śmiertelnikami.
18 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Teologia muzyki - czyli czego nie wiemy o śpiewie cerkiewnym?

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa śpiew cerkiewny był formą głoszenia Ewangelii, a więc miał również podstawę teologiczną.Jeśli ikona jest Ewangelią w kolorach, to śpiew cerkiewny jest Ewangelią w dźwiękach.
17 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Mieć serce dla Boga

Czego potrzeba, abyśmy mieli serce dla Boga? Obietnicy złota lub czegoś innego, postrzeganego jako nagroda? Odpowiedź może brzmieć „tak”, ponieważ - szczerze mówiąc - jesteśmy po prostu zajętymi ludźmi. Biorąc pod uwagę wymagania i złożoność życia, Bóg powinien być szczęśliwy, że w ogóle o tym myślimy...
16 grudnia 2021, Sławomir Nazaruk

Gowienia w Supraślu

Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów.
16 grudnia 2021, Stefan Dmitruk

Materiały online do lekcji na temat Bizancjum w szkole podstawowej

Bizancjum w czasach świetności - ćwiczenia.
16 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Rozwijać duchową dyscyplinę wdzięczności

Czasami postrzegamy wdzięczność jako spontaniczną odpowiedź na coś, co ktoś dla nas zrobił. To miłe. Jednak wdzięczność jako dyscyplina duchowa oznacza świadome kultywowanie ducha wdzięczności – za wszystko, co postrzegamy jako dobre, jak również za błogosławieństwa, które otrzymujemy.
15 grudnia 2021, tłum. Dominika Kovačević

Chwiejna Cerkiew

„Lud Boga” jest powołany Boskim Głosem; to koncepcja wspomniana w Starym Testamencie, odnosząca się do ludu, do którego Bóg przemawiał poprzez Mojżesza i przed którym kroczył do Ziemi Obiecanej. Ten obraz zachowuje Ewangelia i chce, by przez niego wierni poprzez Chrystusa podążali do Królestwa.
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|