Aktualności

07 listopada 2023, protodiakon Mirosław Demczuk

Pamięć św. męczennika Onufrego (Gagaluka) w Puławach

Już po raz dziesiąty w Parafii Prawosławnej pw. Św. Marii Magdaleny w Puławach uroczyście obchodzono pamięć św. męczennika Onufrego (Gagaluka).
06 listopada 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Zeloctwo i kapłaństwo

Świętość i honor Ducha muszą być gorliwie bronione i chronione.
05 listopada 2023, Gabriel Szymczak

Wdzięczność pomimo niespełnienia

Nie ma dobra, które nie byłoby od Boga. Niekiedy przychodzi do nas wprost od Niego, jako łaska czy dar. Jest też dobro, przysługa, pomoc, które daje nam drugi człowiek - lecz i za nimi stoi Bóg, gdyż „każde dane dobro i każdy dar doskonały jest z góry i zstępuje od Ojca świateł” (Jk 1, 17).
04 listopada 2023, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O chorych

Wielu z nas nie jest w stanie pocieszać i wspierać chorych - nie dlatego, że brakuje nam wiedzy i umiejętności medycznych, ale dlatego, że brakuje nam hartu ducha. Niektórzy mdleją na widok krwi. Inni nie mogą zmusić się do dotknięcia pacjenta, bojąc się nawet na niego spojrzeć.
03 listopada 2023, Jakub Oniszczuk

Zapowiedź wydawnicza: Czytania Liturgiczne 2024

Już niebawem ukażą się Czytania Liturgiczne według kalendarza cerkiewnego na 2024 rok.
03 listopada 2023, Edith M. Humphrey (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło Psałterza - Głosem moim do Pana wołam

Psalm ten, ze swoim bogatym tłem, uczy nas, że cierpienie spotyka tego, kogo Bóg miłuje, i że gdy to nastąpi, musimy Mu zaufać. Nasz Bóg jest Tym, który z radością wysłuchuje nas w naszych potrzebach i zna nasze cierpienia, zanim jeszcze zawołamy.
02 listopada 2023, Dominika Kovačević

Kolejne straty prawosławnej społeczności w Strefie Gazy

W bombardowaniu ucierpiało Centrum Kultury Prawosławnej i prawosławna szkoła.
02 listopada 2023,

2 minuty z Ojcami: Dwaj albo trzej

Ci, którzy zebrali się w czyjeś imię, powinni bezwzględnie znać zamiar przyświecający temu, kto ich zgromadził i do tego zamiaru się dostosować - św. Bazyli Wielki.
01 listopada 2023,

Nabożeństwo żałobne na Górze Chełmskiej

Panachida za spokój dusz księcia Daniela Romanowicza, hierarchów i wiernych prawosławnej diecezji chełmskiej.
01 listopada 2023, św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk

List 4. Jak naśladować Boga

Zapraszamy do lektury wybranych listów św. Ambrożego z Optiny do świeckich osób
|<  <<  <  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44    >  >>  >|