Aktualności

28 lutego 2022, Andrzej Charyło

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi w Karakulach

Nabożeństwo sprawowali arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup supraski Andrzej wraz z ojcami monasteru oraz przybyłymi duchownymi.
28 lutego 2022, dr Daniel Sawicki

Nowość wydawnicza: Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Zbiór jednogłosowych śpiewów pod redakcją dra Daniela Sawickiego
28 lutego 2022, tłum. ks. Aleksander Roszczenko

Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wojny

List pasterski Soboru Biskupów Fińskiego Kościoła Prawosławnego
27 lutego 2022, tłum. Jakub Oniszczuk

4 Ezra: Biblijna księga, której prawdopodobnie nigdy nie czytałeś

Tekst 4 Księgi Ezdrasza zawiera siedem wizji, a św. archanioł Uriel służy w nich jako przewodnik.
27 lutego 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim o rosyjskiej inwazji w Ukrainie

Wszystko można rozwiązać za pomocą dialogu i wzajemnego zrozumienia, ale nigdy za pomocą przemocy.
27 lutego 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Orędzie Soboru Biskupów Fińskiej Cerkwi Prawosławnej

Prosimy Boga o pomoc w ograniczeniu wielkiego ludzkiego cierpienia i pokonanie trudności.
27 lutego 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Grzech to problem egzystencjalny

Ludzie, którzy popełniają grzechy, buntują się przeciwko woli Bożej i są posłuszni woli własnej, pełnej namiętności. To nieposłuszeństwo pokazuje, że zaufanie do Boga zostało zachwiane i w rezultacie zniknęła perspektywa osobistej więzi z Nim.
26 lutego 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Apel Patriarchy Daniela o pokój w Ukrainie

Modlę się do Miłosiernego Boga by chronił naród ukraiński i dał wszystkim liderom politycznym mądrość pokoju.
26 lutego 2022, tłum. Stefan Dmitruk

Oświadczenie metropolity Tichona

Wobec niepokojących wydarzeń w Ukrainie, które dotykają miliony niewinnych ludzi.
26 lutego 2022,

Odezwa arcybiskupa Abla ws Ukrainy

Nasi Bracia i Siostry na Ukrainie aktualnie przeżywają tragedię wojny.
|<  <<  <  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36    >  >>  >|