Aktualności

11 maja 2024, metropolita Nikolaos Chatzinikolaou (tłum. Justyna Pikutin)

Cerkiew wzywa nas, abyśmy zmartwychwstali wraz z Chrystusem

W duszącej atmosferze współczesnego materialistycznego patosu, po pełnym mroku, świętym smutku i osłupieniu w obliczu Męki Pańskiej, w dniu Świętej Paschy Chrystusowej wraz z całą Cerkwią doświadczamy radości Zmartwychwstania, chwały Zmartwychwstałego, wyzwolenia zmartwychwstałych.
10 maja 2024,

Paschalna radość na św. Górze Jawor

Trzeciego dnia Paschy arcybiskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatów krynickiego i gorlickiego sprawował paschalną Liturgię na Św. Górze Jawor
10 maja 2024, św. Justyn Popovic (tłum. Gabriel Szymczak)

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Jeśli istnieje jedna prawda, która podsumowuje wszystkie prawdy Ewangelii, jest nią zmartwychwstanie Chrystusa. Co więcej, jeśli istnieje jedna rzeczywistość, która podsumowuje wszystkie rzeczywistości Nowego Testamentu, jest to zmartwychwstanie Chrystusa.
09 maja 2024,

2 minuty z Ojcami: moc złych duchów

Dzisiaj złe duchy nie mają już tej mocy, co dawniej, na samych początkach życia pustelniczego - abba Serenus.
08 maja 2024, św. mnich Jan Klimak, tłum. M. Diemianiuk

7% "Drabiny do raju". Wybrane cytaty - część VI i ostatnia

„Drabina do raju” to jedna z najbardziej znanych duchowych ksiąg, wedłg której już ponad 1500 lat uczą się walczyć i skutecznie walczą z namiętnościami prawosławni chrześcijanie
07 maja 2024,

2 minuty z Ojcami: oryginalność nauki Chrystusa

Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nastawienie i samą duszę uwolnić od żyjących w niej namiętności - Klemens Aleksandryjski.
06 maja 2024,

Jeśli chcesz, możesz stać się cały jak płomień

W tym tygodniu trzy krótkie wypowiedzi z Apoftegmatów Ojców Pustyni na temat oddania się życiu w Chrystusie i zakresu prawdziwej modlitwy, która to umożliwia.
05 maja 2024,

Paschalne nabożeństwa w katedrze metropolitalnej

Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest największym i najbardziej uroczystym wśród wszystkich świąt cerkiewnych.
05 maja 2024, o. Andreas Agathokleous (tłum. Gabriel Szymczak)

Zmartwychwstanie - potęga Jego miłości

Chrystus zmartwychwstał! Jakie przesłanie mogłoby być silniejsze i bardziej wymowne? Cóż jest gorszego dla ludzkiego życia niż śmierć?
04 maja 2024, redakcja cerkiew.pl

Życzenia Paschalne

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|