Aktualności

17 lutego 2024, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O wybawienie nas z wszelkiego (...) niebezpieczeństwa

Za wszystkim stoi Opatrzność Boża, ocalająca człowieka przed niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwa nieuchronnie spotykają nas w życiu. I gdyby Bóg nas nie chronił, te nieszczęścia byłyby o wiele liczniejsze.
16 lutego 2024, Edith M. Humphrey (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło Psałterza - ukazując cuda umarłym

Psalm 87 otwarcie przyznaje, że „gniew Boży” spotyka się z naszym ludzkim grzechem i jest doświadczany w naszym upadłym stanie rozkładu, cierpienia, śmierci i oddzielenia. A jednak jego druga połowa wskazuje na to, czego dokonał dla nas Ten, który wypił do dna kielich śmierci
15 lutego 2024, metropolita Pizydii Sotirios (tłum. Gabriel Szymczak)

Światło, które niesie objawienie

Zainspirowany Duchem Świętym Symeon prorokował, podobnie jak kiedyś Izajasz, że Jezus Chrystus jest światłem i Zbawicielem całego świata. To właśnie to światło zaświeci nad wszystkimi narodami pogańskimi, wyzwalając je z ciemności niewiedzy o prawdziwym Bogu.
14 lutego 2024, św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk

List 42. Zbawienie zależy od nas, ale potrzebny jest przewodnik

Zapraszamy do lektury wybranych listów św. Ambrożego z Optiny do świeckich osób
13 lutego 2024,

2 minuty z Ojcami: próżna chwała

Unikaj wszelkiej czci ludzkiej, której kresem jest wstyd i wieczna pogarda - św. Grzegorz z Nyssy.
12 lutego 2024, o. Themistoklis Mourtzanos (tłum. Gabriel Szymczak)

Mój świat jest inny

Jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach święto wiary? Większość ludzi postrzega wszystko, co ma związek z Kościołem, z perspektywy kulturowej. Pozostałości po przeszłości, przydatne, nie zawsze konieczne, ale też niezbyt uciążliwe, zwłaszcza gdy towarzyszą im dni wolne od pracy, święta, odpoczynek i zmiana tempa.
11 lutego 2024, Gabriel Szymczak

Niedobrze jest chleb rzucić psom... O sile uporu

Zdesperowana kobieta – matka, która się nie poddaje, krzyczy i pomimo braku reakcji – idzie dalej za Tym, Którego błaga o pomoc. Jak wiele zniosła... Jak wiele musiała wytrzymać...
10 lutego 2024, Piotr Jurczuk

Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Archimandryta Hiob przedstawił temat: Duchowe porady na wyzwania współczesnego świata.
10 lutego 2024, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O wybawienie nas z wszelkiego (..) gniewu

Gniew jest wichrem, który wyrywa się z duszy człowieka, jest grzmotem, błyskawicą, huraganem, który zmiata wszystko na swojej drodze. Tam, gdzie przechodzi ten huragan, pozostają tylko ruiny. Tym właśnie jest gniew. Ale pierwszym, który cierpi z powodu gniewu, jest ten, kto się złości.
09 lutego 2024, metropolita Pizydii Sotirios (tłum. Gabriel Szymczak)

Modlitwa Sprawiedliwego Symeona

Podczas każdej wieczerni słyszymy modlitwę: „Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu, Władco, według słowa Twego, w pokoju, bowiem oczy moje widziały zbawienie Twoje …” (Łk 2, 29-31). Oda ta, zwana Kantykiem lub Pieśnią Symeona, jest jedną z najpiękniejszych w Piśmie Świętym.
|<  <<  <  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27    >  >>  >|