Aktualności

19 grudnia 2022,

Chirotonia diakońska w katedrze św. Marii Magdaleny

Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa.
19 grudnia 2022,

Walne Zgromadzenie BMP w Chełmie

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się św. Liturgią celebrowaną w chełmskiej katedrze przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.
19 grudnia 2022, ks. Paweł Łapiński

Poświęcenie szkoły w Studziankach

Pierwotnie budynek ten służył jako szkoła cerkiewna.
19 grudnia 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Czas Apokalipsy

Apokaliptyka nie tylko przekazuje prawdy religijne lub wyjaśnia pewne praktyki, ale ujawnia świat, stworzony porządek, takim jakim naprawdę jest w całej swojej pełni.
18 grudnia 2022, Halina Borowik

Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

Spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – koło Nr 1 w Białymstoku.
18 grudnia 2022, Marek Masalski

ELEOS na Święta

Kolejni podopieczni otrzymują paczki.
18 grudnia 2022, o. James Guirguis (tłum. Gabriel Szymczak)

Znaki życia

Owoc Świętego Ducha jest znakiem, że żyjemy w Bogu, z Bogiem i przez Boga. Jaką korzyść byśmy odnieśli, gdybyśmy mówili o Bogu ustami lub przychodzili i śpiewali hymny w cerkwi, ale nie chodzili w Duchu?
17 grudnia 2022,

Premiera filmu: U źródeł Monasteru Supraskiego

W filmie pokazane są wydarzenia, które miały miejsce w pierwszym stuleciu istnienia Monasteru Supraskiego.
17 grudnia 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

Duchowa anoreksja - choroba naszych czasów

duchowość człowieka przejawia się w rzeczach prostych i codziennych: w jego stosunku do własnego domu, ubioru, wyglądu, do otaczających go rzeczy; w sposobie rozmowy z sąsiadami, w zachowaniu się w domu w gronie rodzinnym lub w pracy wśród kolegów.
16 grudnia 2022, Gabriel Szymczak

Błogosławiony jesteś

Błogosławiony jesteś Ty, Ha-Szem, Nasz Bóg, Król wszechświata... - nie prośba, nawet nie dziękczynienie, ale właśnie wychwalanie, uwielbienie Boga stanowi korzeń modlitwy ludu Izraela. To automatycznie ukierunkowuje człowieka na Tego, który jest Stwórcą, to Jego stawia w centrum uwagi.
|<  <<  <  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    >  >>  >|