Aktualności

24 maja 2022,

Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

W chwili obecnej widzimy już mury z cegły pełnej czerwonej, stanowiącej wypełnienie okalającej je konstrukcji żelbetowej wylewanej.
24 maja 2022,

Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski
24 maja 2022, Mnich Kościoła Wschodniego

Choć nie widzieliśmy, przecież miłujemy...

Fragment książki "Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej".
23 maja 2022, Piotr Jurczuk

Spotkanie o pielgrzymkach do Poczajowa

Prelekcję wygłosił Piotr Jurczuk – uczestnik pielgrzymek w latach 2015-2019.
23 maja 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Kim są Demony?

Słowo, z którego pochodzi "demon" w języku angielskim - "daimonion" - było używane elastycznie w klasycznych źródłach greckich. Ogólnie odnosiło się do boskich istot niższego szczebla, a później do przedmiotu kultu.
22 maja 2022,

Liturgia Pojednania - słowo Patriarchy

Skrót wypowiedzi Patriarchy serbskiego Porfiriusza z 19 maja.
22 maja 2022, o. Geoffrey Korz (tłum. Gabriel Szymczak)

Znaczenie chrztu

Pan Jezus Chrystus prowadzi Swoją najdłuższą, najpoważniejszą i najbardziej odkrywczą rozmowę z ostatnią osobą, o jakiej można by pomyśleć. Nie są to Jego przyjaciele. Nie są to Jego wrogowie. Nie jest to nawet Jego Święta Matka. To Samarytanka.
22 maja 2022, tłum. ks. Henryk Paprocki; oprac. Michał Diemianiuk

Wybrana hymnografia niedzieli o Samarytance

"Samarytanka z wiarą przyszła do studni, widzi Ciebie, mądrości wodę, którą obficie napełnia się, dziedzicząc na wieczność wyższe królestwo, jako zawsze sławiona"
21 maja 2022, metropolita Klemens (tłum. Justyna Pikutin)

Czym jest dar Boży

Św. Mikołaj Serbski mówi, że "dar Boży" można pojmować zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. W sensie materialnym jest to wszystko to, co Bóg daje człowiekowi: różne rzeczy, okoliczności życia, ludzie wokół. Woda, o którą Chrystus poprosił kobietę z Samarii, jest darem. Bóg ją stworzył i dał ją nam, byśmy z niej korzystali.
20 maja 2022,

Święto parafialne w stołecznej Hagii Sophii

Święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy w historycznej konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia należało do najważniejszych w całym roku liturgicznym.
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|