Aktualności

09 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Błogosław, czyń dobro i módl się

Archimandryta Sergiusz (Bowyer), igumen klasztoru św. Tichona w Południowym Kanaanie w Pensylwanii, podsumowuje komunię z Bogiem trzema nakazami: „Błogosław, czyń dobrze i módl się”.
Nasza postawa i sposób myślenia są na pierwszym miejscu na jego liście.
08 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

O jednomyślności

Do niedawna zakładałem, że wezwanie św. Pawła do jednomyślności oznacza posiadanie jednej opinii, patrzenie na rzeczy tylko w jeden sposób. I oczywiście, zakładałem, że ten jeden sposób patrzenia na sprawy to sposób, w jaki widzi rzeczy mój duchowny lub biskup.
08 grudnia 2021, tłum. Stefan Dmitruk

Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni

Na zakończenie święta zapraszamy do lektury pouczenia św. Teofana Pustelnika
07 grudnia 2021, Aleksander Wasyluk

Spotkanie opiekunów bractw młodzieżowych

Ponad 20 duchownych spotkało się na Świętej Górze Grabarce z koordynatorem ds. młodzieży w PAKP.
07 grudnia 2021, Dominika Kovačević

Pozdrowienia – jak to widzą Słowianie, Grecy i Semici

Pozdrowienia występują i w życiu świeckim, jak i tym ściśle religijnym, cerkiewnym. W czasach biblijnych zresztą obydwie sfery mocno się przenikały, w niektórych kulturach tak jest do dzisiaj.
06 grudnia 2021, lektor Grzegorz Wasiluk

Święto kaplicy seminaryjnej w Warszawie

W trakcie świątecznych uroczystości Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy pięciu seminarzystów otrzymało święcenia lektorskie.
06 grudnia 2021, tłum. Jakub Oniszczuk

Pasterze Izraela

Powszechne jest obecnie pewne niezrozumienie odnośnie pochodzenia stopni kapłańskich w Kościele.
05 grudnia 2021, tłum. Gabriel Szymczak

Zapomnieć o Bogu to szaleństwo

Pewnego dnia, rozmyślając o Bogu, Tewje Mleczarz z opowieści Szolema Alejchema powiedział: „Im więcej człowiek planuje, tym mocniej Bóg się śmieje”. Jakże głęboka myśl teologiczna biednego mleczarza!
04 grudnia 2021, tłum. Justyna Pikutin

Szczególnie zaciekła walka diabła

"O stałość świętych Bożych Kościołów ... do Pana módlmy się" - rozważania metropolity Limassol Atanazego
04 grudnia 2021, tłum. Stefan Dmitruk i ks. Mariusz Synak

Wprowadzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni

Kazanie metropolity Włodzimierza (Sabodana)
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|