Aktualności

24 sierpnia 2016, protodiakon Wiaczesław Perek i diakon Jan Tichoniuk

Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X w Białymstoku

W dniach 20 – 22 sierpnia z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej przebywał Jego Świątobliwość Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X. Jego Świątobliwości towarzyszyli: JE Metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii Silouan, JE Biskup Kosta – przełożony Stauropigialnego Monasteru św. Eliasza, Archimandryta Parfeniusz Allati oraz protodiakoni Józef Shattahi i Jerzy Yaacoub. Ponadto Patriarsze towarzyszyli dziennikarze Lea Adel i Husam Alibi.
24 sierpnia 2016, tłum. Anna Jawdosiuk-Małek

Nagroda z niebios

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień - prezentem od Boga": I tutaj na ziemi zdarza się, że Pan pozwala zasmakować wiecznego spokoju i ofiarowuje to darmo, nie przyjmując niczego w zamian, tak samo jak bezinteresownie, nie za nasze zasługi, wiedzie nas do Królestwa Niebieskiego.
23 sierpnia 2016, ks. Adam Dzienisiuk

Patriarcha Antiochii Jan X w Bielsku Podlaskim

20 sierpnia 2016 r. w godzinach popołudniowych w Bielsku Podlaskim przebywał Jego Świętobliwość Jan X, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu.
23 sierpnia 2016, Ks.Walery Piotrowski i Michał Korch

Delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii w Białowieży

20 sierpnia 2016 r. Białowieżę odwiedziła delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii na czele z Jego zwierzchnikiem – patriarchą antiocheńskim i całego Wschodu – Janem X.
23 sierpnia 2016, Monaster Zwierki

Patriarcha Antiochii Jan X w monasterze w Zwierkach

W sobotę, 20 sierpnia w godzinach popołudniowych, przybył do monasteru w Zwierkach, w asyście Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz biskupów i duchowieństwa, Jego Świątobliwość Jan X, Patriarcha Antiochii i całego Wschodu.
23 sierpnia 2016, ks. Paweł Sterlingow

Wizyta Patriarchy Antiocheńskiego Jana X w Hajnówce

19 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego do hajnowskiego Soboru Św. Trójcy przybył Jego Świątobliwość Patriarcha Jan X zwierzchnik Cerkwi antiocheńskiej. Było to wydarzenie historyczne ponieważ po raz pierwszy w dziejach parafii hajnowskiej goszczono zwierzchnika jednej z najstarszych Cerkwi.
22 sierpnia 2016, ks. Marek Waszczuk

Przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola arcybiskup Hiob /Getcha/ w Lublinie

W sobotnie popołudnie przybył do Lublina przedstawiciel patriarchatu konstantynopolitańskiego przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie arcybiskup Hiob /Getcha/. W niedzielę, 21 sierpnia, tytularny biskup Telmessos władyka Hiob wraz z arcybiskupem Ablem celebrowali Boską Liturgię w lubelskiej cerkwi katedralnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Hierarchom asystowali duchowni katedralnej cerkwi ks. mitrat Andrzej Łoś oraz protodiakon Marek Waszczuk. Z błogosławieństwa arcybiskupa Abla z homilią do wiernych zwrócił się proboszcz katedry ksiądz Andrzej Łoś.
22 sierpnia 2016, ks. Andrzej Łoś

Wizyta w Lublinie Patriarchy Antiocheńskiego i całego Wschodu Jego Świątobliwości Jana X

Podczas pobytu w Polsce Jego Świątobliwości Patriarchy Jana X z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy dostojni goście patriarchatu antiocheńskiego w godzinach wieczornych 17 sierpnia przybyli do Lublina.
22 sierpnia 2016, ks. Jerzy Łukaszewicz

Grecka grupa młodzieżowa w Lublinie

Na zaproszenie arcybiskupa Abla w dniu 16 sierpnia diecezję lubelsko-chełmską odwiedził metropolita Katerini (Grecja) wraz z trzema duchownymi oraz 40-osobową grupą młodzieży.
22 sierpnia 2016, ks. Marek Kiślak

Polsko-Niemieckie, prawosławno-ewangelickie warsztaty śpiewu sakralnego w Cieplicach

W dniach 7-13 sierpnia w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Jeleniej Górze-Cieplicach odbyły się polsko-niemieckie, ewangelicko-prawosławne warsztaty muzyki sakralnej. Warsztaty stanowiły jeden z owoców współpracy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec.
|<  <<  <  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390    >  >>  >|