Aktualności

15 maja 2022, o. Lawrence Farley (tłum. Gabriel Szymczak)

Fundamentalny fakt

Ludziom, zwłaszcza osobom z zewnątrz, bardzo łatwo jest przeoczyć fundamentalny fakt dotyczący Kościoła. Łatwo założyć, że Kościół jest zasadniczo organizacją lub (co gorsza) zbiorem duchowieństwa. Istota Kościoła nie jest jednak instytucjonalna.
14 maja 2022, metropolita Antoni (tłum. Justyna Pikutin)

“Niech powstanie Bóg”

Modlitwa zwycięzcy, którą należy znać na pamięć
13 maja 2022, o. Stephen Freeman (tłum. Gabriel Szymczak)

Powiedz "tak"

Bardzo trudno powiedzieć „nie”, mimo że cały czas to mówimy. Powodem, dla którego „nie” jest tak trudne, jest brak energii. Nierobienie czegoś jest pustką i nie ma znaczenia. Tworzy próżnię, która czeka na wypełnienie.
12 maja 2022, protodiakon Wiaczesław Perek

Św. Wielkomęczennika Jerzego na białostockim Nowym Mieście

Uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański
12 maja 2022, Synaksarion

Żywoty Herodiona z Lainici i Nikifora Milczącego

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
12 maja 2022, ks. Dionizy Rusnak

Konferencja duchowieństwa na św. Górze Grabarce

Przewodni temat konferencji brzmiał: „Istota sakramentu i wynikająca z niej mistyczna ważność sprawowanych sakramentów Cerkwi prawosławnej”.
12 maja 2022, o. Andrzej Gawrilenko (tłum. Gabriel Szymczak)

Odważny jest ten, kto wierzy w Zmartwychwstanie

Apostołowie głosili wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, wcielonego Boga. Wiarę, która nie była prosta. Wymagała od człowieka skruchy, czyli całkowitej zmiany życia: „wywrócenia” serca na drugą stronę, oczyszczenia go i napełnienia świętością.
11 maja 2022, ks. Gabriel Masalski

Święto św. Mikołaja Cudotwórcy oraz 75 rocznica „Akcji Wisła” w Gdańsku

Wierni gdańskiej parafii wypełnili cerkiew po brzegi, dając wyraz wdzięczności patronowi za jego opiekę nad całą społecznością.
11 maja 2022, o. Michael Gillis (Tłum. Gabriel Szymczak)

To, co tylko ja mogę dać

„Tylko moja miłość należy do mnie i ją mogę dawać lub odbierać”. Co za potężna myśl. W naszej relacji z Bogiem nie mamy nic do dania, nic, co w rzeczywistości jest nasze, nic - poza miłością.
10 maja 2022, Mnich Kościoła Wschodniego

Woń Twych pachnideł słodka, olejek rozlany – imię Twe…

Fragment książki "Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej".
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|