Aktualności

08 czerwca 2024, Artemij Slezkin (tłum. Justyna Pikutin)

Cud wdzięczności

Przywykliśmy myśleć, że cud jest czymś nadprzyrodzonym, wykraczającym poza granice zwykłego ziemskiego świata. Nie nazywamy cudem tego, co plącze nam się pod nogami, co jest pospolite i zwyczajne, nie nazywamy tego cudem, a postrzegamy to jako zwyczajne i nijakie. A co za tym idzie, nie zamierzamy dziękować Stwórcy za te drobiazgi.
07 czerwca 2024,

Uroczystość 10-lecia ukończenia Prawosławnego Seminarium Duchownego

Spotkanie zostało zorganizowane przez alumnów rocznika 2011-2014.
07 czerwca 2024,

Walne zebranie Bractwa świętych Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku

Po Liturgii w białostockiej katedrze obrady odbyły się w Centrum Kultury Prawosławnej.
07 czerwca 2024, o. Bedros Shetilian (tłum. Gabriel Szymczak)

Gdzie jest Jezus?

Według rosyjskiego chrześcijańskiego filozofa Bierdiajewa, w Bogu istnieje głębokie człowieczeństwo, tak jak Boskość istnieje w nas. Zawsze musimy pamiętać o tym bardzo głębokim związku między Bogiem a człowiekiem.
06 czerwca 2024,

Lublin: Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu autokefalii PAKP (sesja III)

Sesja III. Nadanie autokefalii przez Patriarchat Konstantynopolitański.
06 czerwca 2024,

2 minuty z Ojcami: ogień oczyszczający

Jakim ktoś stąd odejdzie, takim stanie na sądzie - św. Grzegorz Dialog.
05 czerwca 2024,

Pielgrzymka Chóru Dziecięcego Katedry św. Marii Magdaleny do Jabłecznej

Podczas czterodniowego pobytu na Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie nasza niemalże czterdziestoosobowa grupa wzięła udział w uroczystościach ku czci męczenników tych ziem.
05 czerwca 2024, o. Lawrence Farley (tłum. Gabriel Szymczak)

Przyczyna naszej nadziei

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli - tymi słowami Jezus nie potwierdził konieczności ślepej wiary, ale błogosławił tych, którzy w Niego uwierzyli, chociaż nigdy nie doświadczyli Jego zmartwychwstania tak jak Tomasz.
04 czerwca 2024,

Lublin: Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu autokefalii PAKP (sesje I i II)

Sesja I: Autokefalia w perspektywie eklezjalno-kanonicznej. Sesja II. Kościół prawosławny na drodze do autokefalii.
04 czerwca 2024,

2 minuty z Ojcami: dwojakie tłumaczenie

Są jednak treści, które Duch Święty ukrył w natchnionej Księdze, pozostawiając ich odkrycie wysiłkowi naszego umysłu - abba Serenus.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|