Aktualności

28 września 2023, ks. Mirosław Kochan

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

Parafia Prawosławna w Horostycie położona na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim uroczyście obchodzi swoje parafialne święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
28 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Ślepe posłuszeństwo

Gdyby nawet ktoś był nam bardzo bliski, winniśmy go unikać, jeżeli poleca czynić rzeczy zakazane - św. Bazyli Wielki.
27 września 2023, św. kpł. mcz. Sergiusz Mieczow, tłum. M. Diemianiuk

Słowo na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Jeśli chcemy naprawdę kłaniać się Krzyżowi Chrystusowemu, powinniśmy czynić to nie tylko z tradycji, nie dlatego, że tak przyjęto, i nie tylko słowem, a uczynkiem kłaniać się Chrystusowi Ukrzyżowanemu.
26 września 2023, ks. Dariusz Sulima

Koncert Muzyki Cerkiewnej z okazji roku prof. Jerzego Nowosielskiego w Gródku

W trakcie występów zaprezentowało się pięć chórów.
26 września 2023,

2 minuty z Ojcami: Rzeczy przechodzące wszelkie zdumienie

Ci, co zamieszkują ziemię, otrzymali moc, jakiej nie dał Bóg aniołom ani archaniołom - św. Jan Chryzostom.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Świąteczne uroczystości w Chełmie

20-21 września 2023 roku w parafii św. Jana Teologa w Chełmie odbyły się uroczystości liturgiczne ku czci Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Międzynarodowa konferencja naukowa w Chełmie

Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej.
25 września 2023, ks. Jarosław Szczur

Chełmskie koncertowanie ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy

Czwarta edycja muzycznego spotkania w Chełmie stanowiła prolog do trzydniowego jubileuszu 800. rocznicy przeniesienia siedziby prawosławnej diecezji chełmskiej z Uhruska do Chełma.
25 września 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

List Henocha

Pierwsza Księga Henocha może być istotną częścią naszego rozumienia Pisma Świętego w jego oryginalnym kontekście i świecie.
24 września 2023, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Uważajcie, jak słuchacie

Jezus ostrzegał przed uszami wypełnionymi woskiem. Doszedłem do wniosku, że wosk w naszych duchowych uszach to hałas życia, który zajmuje większość naszego czasu - lub jest to ten wewnętrzny głos, który dąży do samousprawiedliwienia. Ten hałas wypełnia nasze uszy, nawet gdy się modlimy, czytamy Biblię lub jesteśmy w cerkwi.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|