Aktualności

17 stycznia 2022, tłum. Jakub Oniszczuk

Czy Księga Apokalipsy jest kanoniczna w Kościele prawosławnym?

Istniały bez wątpienia Kościoły lokalne, w których Apokalipsę czytano jako Pismo Święte od początku do połowy drugiego wieku.
16 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Dar i ból mistycznej wiary

My, ludzie, otrzymaliśmy od Boga dar wolności - zgodnie z tym, że jesteśmy uczynieni „na Jego obraz” - ale tym samym Bóg jako Osoba jest również wolny. Tak jak Bóg nie zmusza nas do zrobienia czegoś, tak samo On nie może być zmuszany przez nas.
15 stycznia 2022, tłum. Justyna Pikutin

"Służący gwiazdom"

Kim byli Mędrcy, którzy przybyli ze Wschodu? Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, z jakiego kraju przybyli do Jerozolimy. Najważniejsze jest to, że szli w imieniu "sług gwiazd", aby oddać cześć Słońcu Prawdy, które w historii ludzkości zabłysło "z wysokości Wschodu".
14 stycznia 2022, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na dzień Obrzezania Pańskiego

"Pobożne rozmyślanie o tym misterium da nam oprócz tego dobrą lekcję przy wstępowaniu naszym w nowy rok, pokazując na przykładzie Zbawiciela, jak chrześcijanin powinien wykorzystywać czas, każdy nowy rok, jakby znowu darowany mu łaską Bożą."
13 stycznia 2022,

Żywoty Fulgencjusza z Ruspe i Tymoteusza z Kahuchty

Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos przez Hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra.
13 stycznia 2022, monaster-suprasl.pl

Zakończył się kurs ikonograficzny dla dzieci w Supraślu

Ikony napisane przez uczestników zostały poświęcone po niedzielnej Liturgii w trzecim dniu świąt Bożego Narodzenia przez biskupa supraskiego Andrzeja.
13 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Życie w oczekiwaniu

Był czas w mojej protestanckiej przeszłości, kiedy żyłem oczekiwaniem: „Maranatha! Przyjdź szybko, Panie”. W minionych dziesięcioleciach media były wypełnione badaniami proroctw biblijnych i interpretacjami Objawienia. Wszyscy przewidywali Koniec.
12 stycznia 2022, Sławomir Nazaruk

Spotkanie świąteczne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Przesłaniem spotkania było podzielenie się świąteczną radością i udzielenie wsparcia osobom tego potrzebującym, w szczególności cudzoziemcom.
12 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Boskie światło rozbłysło w ciemności

Boskie Światło stało się istotą ludzką, a dla tych, którzy zdecydują się przyjąć to Światło i podążać za Nim, życie już nigdy nie będzie takie samo. Boskie Światło weszło do świata ciemności i zmieniło naszą perspektywę i nadzieję na przyszłość.
11 stycznia 2022, tłum. Gabriel Szymczak

Uczyńcie swoje serce Egiptem

Ziemia egipska, którą prorocy Boga często przeklinali i karcili za bałwochwalstwo i złe traktowanie Jego ludu, stała się bezpieczną przystanią i schronieniem dla największego z Jego ludu, Jego Syna i Jego ukochanej matki.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|