Aktualności

26 grudnia 2022,

Imię Pana

W momencie, w którym Mojżesz prosi o imię Boga, którego spotkał w Aniele Pańskim w Gorejącym Krzewie, nie pyta z ciekawości, ale potrzebuje tego imienia jako dowodu, aby starsi ludu Izraela uwierzyli mu w jego powołanie jako proroka.
25 grudnia 2022, igumen Tryfon (tłum. Gabriel Szymczak)

O Narodzeniu Pańskim, Wcieleniu i Eucharystii

Rozważania igumena Tryfona
24 grudnia 2022, Jakub Oniszczuk

Wybrano nowego zwierzchnika Cerkwi Cypryjskiej

Głosowanie odbyło się 24 grudnia po Boskiej Liturgii w kaplicy apostoła Barnaby.
24 grudnia 2022, metropolita Limassol Atanazy (tłum. Justyna Pikutin)

O dobrą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne...

Kiedy Bóg stworzył ziemię i wszystko na niej, w naturze pierwotnego świata nie było nic, co mogłoby się zbuntować przeciwko człowiekowi. W przyrodzie panowała idealna harmonia. Tymczasowość i niestabilność stały się swoiste dla świata przyrody po upadku człowieka. Oddalając się od Boga, człowiek pociągnął za sobą w upadek również naturę.
23 grudnia 2022, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Skarb

Kiedy zastanawiam się nad swoim życiem, patrzę, gdzie było moje serce i gdzie jest teraz. To pokazuje mi, co naprawdę cenię i co jest priorytetem w moim życiu.
22 grudnia 2022,

Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białostockiej Katedrze

Liturgiczne wspomnienie patrona katedralnej parafii.
22 grudnia 2022, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Walcz, biegnij, zwycięż

Zawsze mnie dziwi, gdy ktoś przychodzi na wyznanie prawosławne. Biorąc pod uwagę obecne czasy, istnieje tak wiele wersji chrześcijaństwa. Dlaczego ktoś miałby chcieć przyłączyć się do Wiary, która prosi o regularną obecność zamiast przychodzenia wtedy, kiedy ci to odpowiada; traktuje post jako styl życia; nakazuje przyjąć regułę modlitewną, zamiast po prostu modlić się...
21 grudnia 2022, Gabriel Szymczak

Zbliża się wasze odkupienie

To słowa wypowiedziane przez Chrystusa do uczniów krótko przed świętem Paschy, a więc tuż przed Jego zbawczą męką. Czyż jednak nie pasują do czasu, w którym obecnie jesteśmy, do – jak zwykliśmy mówić – radosnego oczekiwania na Jego narodziny?
20 grudnia 2022,

Święto św. Mikołaja Cudotwórcy w Hajnówce

Pamięć tego wielkiego świętego uroczyście obchodzona jest w soborze św. Trójcy w Hajnówce.
20 grudnia 2022,

Jak pokonać strach?

W wielu apoftegmatach Ojców Pustyni, obok obrazu zagrożenia, jakie stanowi działanie złego ducha, mamy również pokazane, w jaki sposób mnisi sobie z nim radzą
|<  <<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    >  >>  >|