Aktualności

04 stycznia 2023, Mamuka Gvasalia

Nabożeństwa w języku gruzińskim w Gdańsku

Na zaproszenie diaspory gruzińskiej w Polsce, w Gdańsku przebywał ojciec Dawid Konjarja z Tibilisi.
04 stycznia 2023, Aurelia Felińska-Szymczak

Nadejście Mocarza

Każdy z nas wchodzi w czas świątecznego oczekiwania ze swoim doświadczeniem, bólem, lękiem, niepewnością. Wszyscy szukamy niebiańskiej radości i realizacji obietnicy wybawienia, duchowego ujrzenia Tego, który zstępuje, abyśmy my kiedyś mogli wstąpić na niebiosa.
03 stycznia 2023, Aleksander Mokrauz

Walne Zgromadzenie BMP Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Spotkanie połączone z rekolekcjami bożonarodzeniowymi odbyło się w Morochowie.
03 stycznia 2023, Jakub Antonowicz

Poświęcenie cerkwi katedralnej W Gorlicach

Poświęcenia dokonał władyka Paisjusz.
03 stycznia 2023,

Czym jest zła myśl?

O nauce Ewagriusza z Pontu.
02 stycznia 2023, Michał Leończuk

Zakończenie pierwszego cyklu spotkań TO MY

12 spotkań dla uczniów szkół średnich, studentów oraz młodzieży pracującej.
02 stycznia 2023,

Kondolencje po śmierci papieża Benedykta XVI

Dnia 31 grudnia 2022 roku zmarł emerytowany papież Benedykt XVI.
02 stycznia 2023, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Drzewo Krzyża

Moc drogocennego i życiodajnego krzyża jest mocą i panowaniem naszego Pana, Boga i samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, działającego w stworzeniu.
01 stycznia 2023, archimandryta Jan (Kriestankin), tłum. Michał Diemianiuk

Słowo w niedzielę przed Narodzeniem Chrystusa, świętych ojców

Upłynie tylko kilka dni i razem z wami ujrzymy, odczujemy światłość wielkiego święta Narodzenia Chrystusa. A w przedświąteczne dni wspominane jest wszystko, co poprzedzało wielkie wydarzenie zjawienia się Boga w ciele na ziemi.
31 grudnia 2022, o. John Moses (tłum. Gabriel Szymczak)

Szczęśliwego Nowego Roku

Nie jestem prorokiem. Nie mogę wam powiedzieć, jak będzie wyglądało życie w nowym roku. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie świętem wiary i nadziei. Nasza wiara jest w Panu Jezusie, który jest Królem Królów.
|<  <<  <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >  >>  >|