Aktualności

08 czerwca 2022,

Wizyta Pierwszej Damy w Supraślu

Od modlitwy w intencji Ukrainy w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu rozpoczęła się wizyta Pierwszej Damy w województwie podlaskim.
08 czerwca 2022, o. Basil Ross Aden (tłum. Gabriel Szymczak)

To, czego nikt nam nie może odebrać

Są rzeczy, które inni mogą nam odebrać: bogactwo, majątek, reputację, potencjał, a nawet wolność. I są rzeczy, których nikt nie może nam odebrać – a jednak możemy je stracić. Możemy je odrzucić jak zabawkę, z której wyrośliśmy.
07 czerwca 2022,

Wernisaż wystawy w Helsinkach

W wydarzeniu wzięła udział grupa młodzieży z Polski.
07 czerwca 2022, ks. Korneliusz Wilkiel

Dzień pamięci Świętych Męczenników ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

W parafii p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci św. męczenników ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
07 czerwca 2022, Jakub Oniszczuk

Autokefalia Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej

Patriarcha serbski Porfiriusz przekazał Tomos o Autokefalii arcybiskupowi ochrydzkiemu, metropolicie macedońskiemu Stefanowi.
07 czerwca 2022, Szymon Hiżycki OSB

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

W języku biblijnym serce oznacza centrum osobowe człowieka, nie emocjonalność, jak przyjęło się uważać w kulturze europejskiej od okresu romantyzmu.
06 czerwca 2022, protodiakon Wiaczesław Perek

Uroczystości jubileuszowe w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

Obchody 150. rocznicy wyświęcenia topileckiej cerkwi, które miało miejsce 6 czerwca 1872 roku.
06 czerwca 2022, o. Stephen De Young (tłum. Jakub Oniszczuk)

Stefan, rabin i święty

Podobnie jak św. Paweł, św. Stefan był uczniem rabina Gamaliela, postaci, która pojawia się wzmiankowo w Nowym Testamencie.
05 czerwca 2022, Metropolita Surożski Antoni (Bloom)

Pamięci ojców Pierwszego Soboru Powszechnego

Dzisiaj wspominamy ojców Pierwszego Soboru Powszechnego, którzy wygłosili cerkiewną wiarę w to, że On jest zaiste Synem Bożym i Bogiem, równym Ojcu i Duchowi.
04 czerwca 2022, św. Nikodem Atoski (tłum. Gabriel Szymczak)

Mając oczy, jak ich używać

Wzrok jest najbardziej królewskim ze zmysłów. Według teologów wzrok jest zależny od duszy, choć jest powiązany z umysłem. Jak ujmuje to św. Bazyli Wielki, oczy są dwoma „bezcielesnymi ramionami”, którymi dusza może z daleka dosięgać i dotykać widzialnych rzeczy, które kocha.
|<  <<  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >  >>  >|